Välkommen till Affärsmagasinet Forums levande arkiv

Utveckling av sajten pågår. Vi har gjort tillgängligt totalt 6820 artiklar bestående av artiklar publicerade på forummag.fi åren 2011-2021, samt utvalda maskinlästa artiklar från scannade tidningar 1968-1998 och 2007-2021. Artiklarna är indexerade och taggade enligt bolag, personer, orter, skribenter, organisationrer och teman.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."