Ekonomi och teknik på svenska

15.07.2020

Affärsmagasinet Forum är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år.

 

Mission

Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap.

Historia

Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp: Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958 Tekniskt forum 1959–1967 Affärsekonomisk Revy 1942–1967 Teknikervärlden 1927–1967 Byggaren 1924–1967 Mercator (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

Adress:

Affärsmagasinet Forum PB 217 (Mannerheimvägen 18), 00101 Helsingfors E-post: redaktionen (a) forummag.fi FO-nummer: 0522793-3

Prenumeration:

Helårsprenumeration inom Norden: 99 euro Prenumerationer: +358 (0) 9 1253 500 (mån–fre kl. 8–12 och kl. 13–16), pren@forummag.fi eller www.forummag.fi/prenumerera

Adressändring:

För föreningsmedlemmar: kontakta ditt kansli (TFiF, DIFF, Niord, Merkur, Ekonomiekandidatföreningen) För privatprenumeranter: +358 (0) 9 1253 500 (mån–fre kl. 8–12 och kl. 13–16)

Redaktion:

Chefredaktör: Sören Jonsson +358 (0)44 783 5705, soren.jonsson (a) forummag.fi Reporter: Patrik Harald +358 (0)50 352 3563, patrik.harald (a) forummag.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA) Henric Borgström (Sverige/Norden) Johan Svenlin (vetenskap) Nicholas Anderson (kolumnist, privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, samhälle) Kenneth Nars (mat, dryck) Daniela Andersson (stil, etikett och mode) Linda Forssell (vin, dryck) Björn Ådahl (Asien) Karl Vilhjálmsson (foto)

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Nettoupplaga för tryckta Forum: 10.665 (jan– 2020)

Ägare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik ägare är: Ingenjörerna i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Föreningen Konstsamfundet

Tryckeri:

Grano, Vasa – tfn +358-6-3209 600

Kommentarspolicy:

Forum välkomnar en konstruktiv debattkultur i uppbyggande anda, i god ton och med sakargument som grund. Skriv kort, koncist och sakligt, och försök föra diskussionen framåt. Håll dig till saken och motivera din ståndpunkt. Formulera dig elegant och gå inte till personangrepp. Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera osakliga inlägg.

 


 

Tietoja suomeksi

Forum on liikkeenjohdon ja elinkeinoelämän ainoa ruotsinkielinen businesslehti Suomessa. Lehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja antaa lukijoilleen tietoa taloudesta, tekniikasta, tutkimuksesta, yrityksistä, päättäjistä ja näiden välisistä suhteista.

Lehdellä on 27 000 korkeasti koulutettua lukijaa, pääosin johtavissa asemissa toimivia ekonomeja ja insinöörejä. Levikki on 11 000 kpl.

Monipuoliset yhteydet ruotsinkielisiin alueisiin Suomessa sekä muihin Pohjoismaihin ja ulkomailla (USA, Aasia) työskenteleviin tekevät Forumista ainutlaatuisen median.

Samalla Forumin LinkedIn-yhteisössä, Affärsnätverket Forumissa, käydään tasokasta dialogia. Yhteisössä on yli 5 500 jäsentä, ja se on uniikki kohtauspaikka talous-, teknologia- ja työelämän trendeistä kiinnostuneille. Se on Suomen suurimpia verkkoyhteisöjä, ja samalla yksi suurimmista ruotsinkielisistä LinkedIn-ryhmistä.

 


 

Information in english

Forum Business Magazine covers business, management, technology and science in Finland and the Nordic area, as well as the Baltics, the US and Asia, on a monthly basis. It’s Finland’s only Swedish language business publication. The magazine reaches 27 000 well educated readers in management positions, mainly business graduates and engineers, in Finland and abroad.

Forum Business Magazine acts as a community for the Swedish speaking minority in Finland, which is extremely well represented within business and technology, making the publication an effective medium to reach a unique high-income target group.

Forum also manages the professional business community Affärsnätverket Forum on LinkedIn, a platform where participants engage in high quality discussions and exchange ideas about work life, business and technology trends. With more than 5,500 members, it’s one of the biggest web communities in Finland, and also the single largest Swedish speaking community on all of LinkedIn.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."