Teman i Forum
SökordArtiklarLäsningar
startup4119544
IPO41641
riskkapital216958
corona1712440
covid1721116
inflation3417370
ackumulator1506
turbin12689
diesel94996
mobiltelefon135665
klimat3517606
utsläpp4927055
koldioxid3722161

*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022