Index: ackumulator

Ackumulator kan syfta på:

  • Ackumulator (processor) – ett särskilt processorregister i äldre och enklare processorer där varje beräkningsresultat från den aritmetisk-logiska enheten mellanlagras, exempelvis varje delsumma vid summering av en talföljd

  • Ackumulator (elektricitet) – en kemisk spänningskälla som går att återställa

  • Ackumulator (hydraulik) – en trycklagringsreservoar där icke komprimerbar hydraulisk vätska hålls under tryck med hjälp av en extern källa

  • Ackumulatorlok – ett lok som drivs av elmotorer som får ström från ackumulatorer

  • Ackumulatortank – värmeisolerad tank som fungerar som varmvattenbuffert

  • Ackumulator AB Jungner – tidigare svenskt numera franskt företag för tillverkning av nickel-järnbatterier

  • Kumulativ

  • Förgreningssidor

Wikipedia:

SpråkLäsningar*SkapadSenastEditeringarLängd
sv2921 april 20054 maj 202135880
fi00
en00
de00

* Under 30 dagar (13.1.2022 - 12.2.2022) Wikidata Q256626

RubrikSkribentPubliceradLäsningar

**Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022