Artiklar i Forum enligt ort
SökordArtiklarLäsningar
Finland495256116
Östra Nyland20
Lovisa5637
Borgå164560
Sibbo92246
Nyland196694
Helsingfors276135196
Esbo3614753
Vanda6027967
Grankulla83796
Kyrkslätt82334
Ekenäs102817
Hangö92299
Raseborg41593
Karis3335
Åboland21081
Åbo7635471
Kimito3626
Pargas41415
Nagu2210535
Korpo2306
Åland177611
Mariehamn61644
Eckerö2317
Föglö2306
Kökar113692
Österbotten147448
Vasa4624445
Jakobstad1910845
Närpes4994
Karleby71991
Nykarleby41116
Tammerfors208451
Uleåborg127864
Jyväskylä94511
Lappland136925
Rovaniemi41080
Norden11357047
Sverige363171035
Stockholm17993719
Norge7736303
Oslo175770
Tromsø2308
Bergen115066
Danmark8137190
Köpenhamn2812153
Island2013289
Reykjavik33475
Färöarna2445
Arktis42494
Grönland62183
Spetsbergen2299
Svalbard3745
Baltikum206820
Estland3820684
Tallinn179738
Reval10
Lettland117070
Riga2292
Litauen189149
Vilnius92885
Mellaneuropa43094
Tyskland17694391
Berlin3114476
München3112996
Frankfurt135799
Österrike1612497
Wien73915
Schweiz3817116
Geneve125196
Polen3214343
Warszawa3762
Ungern102912
Budapest42349
Tjeckien51515
Prag62973
Slovakien51113
Bratislava2345
Västeuropa113411
Frankrike7937281
Paris6026725
Nizza10
Belgien125528
Bryssel248909
Nederländerna126743
Amsterdam82777
Holland237879
Luxemburg104402
Östeuropa146756
Ryssland12757779
Viborg3609
St. Petersburg123760
Leningrad44976
Moskva249281
Sibirien122300
Irkutsk2338
Novosibirsk10
Storbritannien9442467
England3713211
London7732508
Wales51424
Skottland116464
Edinburgh3586
Nordirland42851
Belfast10
Irland189357
Dublin61809
Sydeuropa114255
Italien7238461
Rom113576
Milano71913
Spanien4119959
Madrid4944
Barcelona92750
Malaga10
Portugal2310670
Lissabon102767
Afrika3613831
Egypten62893
Tunisien10
Sydafrika156642
Nigeria72326
Asien8943960
Kina16879891
Beijing71808
Hong Kong83913
Indien5930606
New Delhi3669
Japan6928471
Tokyo227416
Indonesien147612
Korea103125
Seoul93125
Amerika157824
Nordamerika198639
USA394191650
New York8638994
San Francisco187504
Los Angeles146641
Kanada2812051
Montreal2320
Toronto2318
Vancouver62811
Mexiko134193
Mexico City10
Mellanamerika2300
Kuba82585
Sydamerika177527
Brasilien3218821
Sao Paulo73703
Rio de Janeiro32071
Argentina64788
Buenos Aires2318
Australien3924266
Sydney84423
Melbourne3631
Canberra2320
Antarktis42301

*Antalet läsningar under perioden 31.3.2021-27.1.2022