skatteintäkter

Artiklar taggade i maskinlästa artiklar 1968-2011

BolagSkribentPubliceradTidning, sida
Skatteskalan regleras av statens penningbehov4.11.19701970-17, 07-09