Jämför inte med övriga Norden tycker genraldirektören

09.07.2020

”Danskarna öppnar och stänger gränser på förmiddagen och eftermiddagen. Det är ingen som helst vetenskap i det. De har ju bara hittat på något.”

Detta uttalande i SvD 8 maj av folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson verkar vara den store förlorarens försök till att blanda bort korten när han samtidigt hävdar att vi inte ska jämföra oss med de nordiska länderna.

Siffrorna över döda i covid-19 har ytterligare försämrat Sveriges katastrofala siffror de senaste tre veckorna.

Vart har Johan Carlsons och Anders Tegnells myckna snack i våras om flockimmunitet tagit vägen som skulle göra att smittspridning och dödlighet snabbt avstannar ? Vilken vetenskap stöder de sig på ? Eller har de också bara ”hittat på” ?

Döda i coronavirus per miljon invånare 19 juni 9 juli

Sverige. 515. 543 Tyskland. 107. 109 Danmark 104. 105 Finland. 59. 59 Estland. 52. 52 Norge. 46. 46 Polen. 37. 41 Litauen. 29. 29 Lettland. 18. 16

FN:s uppdaterade statistik Worldsometers.com

Sverige har drabbats femte värst av alla länder per miljon invånare, borträknat stater med mindre än miljonen invånare. Värst är Belgien 844, Storbritannien 656, Spanien 607, Italien 577.

(Lettland har möjligen blivit reviderat).

Sverige har knappt det dubbla antalet invånare 10,1 mot Danmarks 5,8 miljoner. Men vi har 9 så många gånger döda i viruset. En gissning är att Danmark i stort sett har lika många tillresande från andra länder.

Statistiken från Östersjöländer gör det begripligt varför så många länder infört restriktioner mot Sverige, 5 500 rapporterade döda, 35 igår onsdag, 18 idag torsdag.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."