Utgiven i Forum nr 2013-07-08

3D-skrivaren ger gamla patent nytt liv

av Leif Bergström Forum 2013-07-08, sida 34-35, 29.08.2013

Taggar: Teman: 3D-skrivaren

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-8 2013

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2013

D-skrivaren ger gamla patent nytt liv

IH USA. Säg ordet patent och de flesta tänker kanske på segslitna tvister mellan teknikbolag. Advokaten Martin Galese visa upp andra sidor patentfenomenet. Han går igenom gamla pantentsamlingar och återskapar utgående från dem nya prylar med hjälp av 3D-skrivare.

LEIF BERGSTRÖM NEW YORK

Patent ger uppfinnare och innovatörer en chans att få betalt för sina snilleblixtar — eller för år av idogt utvecklingsarbete. Ofta skapas de stora rubrikerna av utdragna strider mellan teknikgiganter som Apple och Samsung, eller av kostnader eller inkomster från licensavgifter för till exempel Nokia. Men patenten har en begränsad giltighetstid. När den utlöpt så är uppfinningen allmän egendom, fri att kopiera in i minsta detalj.

Det är något den amerikanske advokaten MARTIN GALESE tagit fasta på. Han lusläser gamla utgångna patenthandlingar, och återskapar med en 3D-skrivare prylar vars design på 1800- och 1900-talen betraktades som verkligt moderna.

Han har återskapat gamla patent för en kopp som ska minska risken att söla ned sängen med spilld dryck, en kam för att hålla hatten på platsen, och en blomsterhållare som patenterades 1875 med avsikt att bättre särskilja olika blommor än vad en simpel vas kan göra.

De bygger alla på utgångna patent och vem som helst kan alltså nu skapa unika kopior- eller massproducera dessa produkter. Galese har valt att utnyttja den senaste tekniken och omvandla gamla skisser från patentdokumenten till fullt användbara file för 3D-skrivare. Dessa fungerar som normala datorskrivare, bygger upp en tredimensionell pryl i skikt efter skikt, och ka köpas för mellan några hundra och några tusen dollar. ”Sketcherna i gamla patentansökning HÅLLER HATTEN PÅ PLATS, Ett exempel på prylar som Martin Galese tillverkat på basen av ett patent från 1907 (skissen till vänster).

ar är mycket vackra, jag ser dem som konstverk; säger 31-årige Galese. Han är egentligen patentadvokat, men finner dagens datorgenererade patentskisser sterila jämfört med föregående sekels handproducerade illustrationer.

När Galese bets av 3D-skrivarflugan var det naturligt för honom att söka inspiration inom sitt yrkesfält. Han började botanisera i det amerikanska patentverkets utgångna handlingar. Galese hävdar på sin blogg att USA:s patentverk beviljat åtta miljoner patent, varav bara två miljoner ännu är i kraft. Det innebär att patentverkets arkiv innehåller detaljerade ritningar och beskrivningar av ungefär sex miljoner innovationer som en gång setts som banbrytande, åtminstone av sina upphovsmän, som nu kan kopieras av hågade tillverkare.

En av Galeses favoriter är en mojäng avsedd att underlätta att skrapa kastruller rena. Den ursprunglige uppfinnaren Urias Cramer, från Ohio, hade avsett produkten tillverkad i gjutjärn. Han fick patent för den 1875. Galese har återskapat den i plast.

En av tillverkarna av 3D-skrivare är Brooklyn-baserade MakerBot. Företaget har skapat webbplatsen Thingiverse, som innehåller användbara ritningar och program för 3Dentusiaster. Ett dussintal av Galeses historis ka patentfynd återfinns på Thingiverse. MakerBots skrivare säljs för mellan 2 100 och 3 000 dollar.

Galese hävdar att de utdragna och komplicerade patentstriderna mellan dagens teknikföretag har gett hela patentsystemet dåligt rykte. Han understryker genom sin hobbyverksamhet en sällan uppmärksammad sida av systemet.

Beviljade patent för mycket svepande beskrivningar av ny teknik, som tyckts ge tidiga uppfinnare nära nog stryptag på varje utveckling i sammariktning, har också bidragit till en ofta avog syn på patentsystemet. Men kanske segrade sunt förnuft under sommaren då USA:s högsta domstol slog fast att det inte går att patenterai naturen förekommande gener.

Den teknik som används i 3D-skrivarna kan samtidigt tänkas decentralisera tillverkningsprocessen, eventuellt med en lika genomgripande effekt som internet haft på kommunikation och informationsspridning. En amerikansk affärsjournalist har hävdat att en amerikansk familj med en sådan skrivare relativt snabbt kan tjäna tillbaka inköpskostnaden genom att tillverka sina egna livsnödvändigheter.

Rymdfartstyrelsen NÅSA sponsrar samtidigt ett projekt där man utreder om 3D-skrivare kan producera livsmedel. NASA tänker i första hand på användningen för framtidens astronauter under långväga rymdfärder. Men företaget Systems and Materials Research Corporation ser det också som ett botemedelmot framtida svältkatastrofer. Företaget hoppas kunna bygga måltider bestående av protein, kolhydrater och socker, skikt efter skikt. Första försöket görs med en pizza-skrivare.

Entusiaster som Galese och hans efterföljare kan både återskapa gamla godbitar med nya metoder, och kanske samtidigt komma med nya patentansökningar värda att sätta tändernai. m

EH : t f I f i Tekniska Föreningen Driftingenjörsförbundet iFinland iFinland Banvaktsgatan 2 A, Banvaktsgatan 2 A 00520 Helsingfors tfn: (09) 476 7718, e-post: kanslitfif.f 00520 Helsingfor tfn:(09) 475 777, e-post: kansliQdiff.f 18.9-25.9 Albanien och Makedonien I - Balkans kultur och historia.

25.9 Vinprovning på Tammiluoto Vingård, Lielax Pargas. 26.9-3.10 Albanien och Makedonie - Balkans kultur och historia.

15.10 Nazifruar, Lilla Teatern Helsingfors.

28.10 Tohtori Zivago, Helsingfors Stadsteater.

3.12 TFiF Valmöte, Helsingfors.

3.12 DIFF Valmöte, Helsingfors.

Se även www.tekniska fi

NIOR —thonomföreningen—

Ekonomföreningen Niord r.f.

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors

CatiLilja, 0201 299 275

Läs om programmen i Niordbladet och på www.niord.fi.

11.9 SEFE-program: Gruppcoaching. 17.9 Niord Golf Cup.

20.9 Deadline för stugutlottningen. 23.9 Löpskola del.

30.9 Löpskola del 2.

1.10 Finlands Bank.

2.10 Be the Change, Vasa.

9.10 Ajatar.

12.10 Finlands naturcentrum Haltia. 15.10 Effektiv användning av Outlook 2010. 11.11 Tohtori Zivago.

—£EKEn.

Ekonorsiekpndbkärtföreningen cf 3.10 kl 17 företagsbesök till Fiskars med strategidirektör Max Alfthan. Tavastvägen 135 Å, Helsingfors.

Anmälan till Anders Nordlund e-post: arnordlund&gmail. com, 040-1949 492 senast 24.9.

28.10 kl 17 (obs. nytt datum) företagsbesök till Erns 8 Young med Per-Olof Johansson, CGR. Adressen är Elielplatsen 5, Helsingfors.

Anmälan till Anders Nordlund, arnordlundegmail.com, 0490-1949 492 senast 21.10. Obs. deltagarantalet är begränsat till 20 personer.

Baraviföreningen rf

Kontaktperson: Torvald Lindberg, tfn: 040-902 2946 e-post: torvald.lindberg&kolumbus fi

Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."