Utgiven i Forum nr 1973-12

60-talet Sveriges decennium 70-talet blir Europas?

av C G Tollet Forum 1973-12, sida 22, 22.08.1973

Taggar: Teman: ekonomi

Finlands handel med Skandinavien 60-talet Sveriges decennium 70O-talet blir Europas 9 Vår export på Sverige har under de senaste 10 åren varit glädjeämnet nummer ett i Finlands utrikeshandel. Resultaten är avgjort anmärkningsvärda. När väl det gryende 60-talets osäkerhet och vanföreställning om att den svenska marknaden inte skulle vara receptiv för finländska produkter var övervunnen, blev Sverige målområdet framom andra för industrins nyvaknade exportenergi. I själva verket har det varit fråga om en imponerande uppvisning, som inte alltid fått den honnör den är värd. Vem skulle ha trott i medlet av 60talet, att sådana marknadsandelar som figur 1 visar, skulle kunna uppnås på knappa 10 år?

Så långt är allt gott och väl. I synnerhet som också det tidigare ofta påtalade importöverskottet på Sverige stadigt minskat för att senaste år inte vara mera än drygt 39/0 av varuutbytets sammanlagda värde. 1966 var det 279/0. Under perioden 1966—72 växte exporten till Sverige uttryckt i 1966 års prisnivå med i medeltal 22/0 per år och importen med 12,5 9/0. Redan för några år sedan passerade Sverige England och etablerade sig som Finlands största handelspartner. På sikt har denna vackra bild inte enbart dagrar. Skuggpartiet ligger i den stora marknadskoncentration, som uppsvinget i exporten på Sverige har lett till inom en del branscher. 60-talet var Sveriges decennium i Finlands export. 70-talet borde bli Europas. Vilket hänger på EEC-avtalet. Än då Skandinavien i övrigt? Norge var 1972 nummer sex bland våra avnämarländer, Danmark nummer åtta. Någon dålig placering är detta inte, men man bör minnas att steget från de fyra främsta till de närmast efterföljande är stort: 10,3 9/0 Västtyskland, 4,8 USA, 4,1 Norge. Som jämförelse några omvända tal: Sveriges import från Finland var 5,9 9/0 av hela importen, från Norge 6,5 /o, från Danmark 8,1 ?/0. Norge importerade från Finland 3 ?/o, från Danmark 6,8 2/9 och från Sverige 18,7 /o. I Danmark var Finlands andel av den totala importen 2,9 9/0, Norges 4,7 2/0 och Sveriges 15,7 9/0. I stort sett finns det ingen anledning varför inte Finland skulle kunna uppnå samma aggregerade importandel i Norge som i Sverige, särskilt som Norges import per capita är bland de Vänd 22

Tabell 1. Finlands, Norges och Danmarks export till Sverige av textilier, metaller och färdigvaror 1972

SITC Finland Danmark Norge 65 textilier 4,6 5.2 3.3 67—69 metaller och tillv. 13.0 77 22.2 71—72 maskiner 23.0 19.5 15.9 73 transportmedel 13.5 4,5 8.4 82 möbler 1.4 1.2 Do 84—85 kläder och skor 17.8 7.6 1.7 & (övr.) div. färdigvaror andra än kläde och skor 5.2 74 4.6 Summa ovanstående 78.5 53.1 56.1 Hela exporten till Sverige 100 100 100 Hela exporten till Sverige i 2/0 av totalexporten 17.5 15.8 15.7

Fig 1. Sveriges Import från Finiand, Norge och Danmark

I 2/0 av importen från hela världen 1968 och 1972 (SITC). A maskiner, B transportmedel, C kläder och D diverse färdigvaror, andra än kläder.

DANMARK

FINLAN momaremer 10 10 9 LJ 8 8 T 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 LOG LO 1988 1972 1968 1972 1968 1972

Forum 12/1973

Utgiven i Forum nr 1973-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."