Mari Matic fick ny order till Saudiarabien

02.01.2012

Vanda-företaget Mari Matic har fått en ny stor beställning av röruppsamlingssystemet Taifun till Saudiarabien.

Systemet ska användas inom fjärderfä-förädlingsindustrin och levereras under 2012. Med hjälp av undertryck transporteras biprodukter från fjäderfäproduktionen via rörsystemet till en sorteringsstation.

Mari Matic fick också i slutet av 2011 en stor beställning till Saudiarabien, ett sophanteringssystem för moskéområdet i Mecka.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."