Utgiven i Forum nr 2011-10

78 bortglömda miljarder

av Patrik Lindfors Forum 2011-10, sida 07, 27.10.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2811

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Många finländare är antagligen beredda att investera en mindre summa pengar i inhemska små och medelstora bolag.

78 bortglömda miljarder

I kärvare ekonomiska tider kan finansieringen bli ett verkligt proble för företagen. Ett extremt exempel är finanskrisen som 2008 tillfälligt ledde till att bankerna i framför allt USA närapå upphörde med sin utlåning eftersom de inte kunde garantera sin egen finansiering. Orsaken var att bankerna vägrade låna pengar åt varandra eftersom ingen visste vilka banker som riskerade att kollapsa.

Det som skedde 2008 visar hur viktigt det är att det finns olika alternativ för företag att finansiera sin verksamhet. Det finns ett rätt stort utbud av privat riskkapital, men i kristider väljer dessa professionella placerare vanligen att ta så små risker som möjligt. Efter att alla andra lånekranar har strypts är det staten som tvingas träda in som räddare i nöden.

De finländska småplacerarna har ibland beskrivits som en förlorad möjlighet, både med tanke på finansiering av företag och den totala nationella förmögenheten. De finländska hushållen har sammanlagt cirka 78 miljarder euro deponerade på bankkonton med en obetydlig avkastning.

Om en del av de pengar som nu förvaras på bankkonton i stället skulle kanaliseras till investeringar i inhemska företag skulle det handla om ett bytande tillskott av kapital för företagssektorn.

Bankerna använder visserligen en del av de deponerade pengarna till sin egen utlåning, men det är skäl att utreda hur små sparare på ett enkelt sätt kunde placera en del av de pengar som nu ligger på bankkonton, till exempel i inhemska små och medelstora företag.

Många finländare är antagligen beredda att investera en mindre summa pengar i en fond för inhemska småbolag, framför allt om de upplever att de samtidigt gör en insats för sysselsättningen och tillväxten. Förutsättningen är att förvaltningsavgifterna är rimliga och att placeraren tydligt och klart kan bilda sig en uppfattning om riskerna och syftet med fonden.

Största delen av de finländska bolagen är beroende av finansiering från hemlandet, i de flesta fall från banker. Det är endast storbolagen som har möjligheter att få finansiering internationellt.

Att många väljer att hålla pengarna på bankkontot trots ett allt större utbud av placeringsalternativ beror på att marknadsläget har varit synnerligen svårförutspått under de senaste åren. Enligt en undersökning som investeringsbolaget Norvestia nyligen har låtit utföra upplever 90 procent av privatplacerarna marknaden som instabil.

När kurserna åker berg- och dalbana är det alltid en del av placerarna som förlorar pengar, åtminstone på kort sikt. Myndigheterna kan inte reglera bort riskerna, och ansvaret ligger därför på bankirfirmorna att så öppet som möjligt förklara vad placeringsprodukterna går ut på. Placeringsbeslut är inte alltid rationella, men saklig information gör beslutet lättare. m

Forum förnyas - välkommen till G18 23.1 » Forum ordnar en sammankomst för läsar na och medlemmarna i Forums affärsnätverk på Linked In onsdagen den 23 november klockan 1416.30 på G18 i Helsingfors. Talare på sammankomsten är Frank Korsström, som är vd för Accenture i Finland och Norden. Korsström kommer att tala om hur man navigerar i en allt globalare värld. Forum förnyas i nästa nummer och det för nyade affärsmagasinet presenteras på sammankomsten. Anmäl dig senast fredagen denn november genom att att skicka ett mejl till anmalningarQforum.fi. Meddela även ditt namn och telefonnummer. Se sidan 13 för mer information.

» Nu har vi drygt 2800 medlemmar i Forums affärsnätverk på Linked In! Du hittar en länk till gruppen på www.forum-fet.f www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&eforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: Punamusta Tammerfors 2011

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk Bog/m?

Medlem Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2011-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."