Utgiven i Forum nr 1970-10

7800 passagerare över Kvarken per dag

Forum 1970-10, sida 21-22, 27.05.1970

Taggar: Orter: Kvarken Teman: sjötrafik

i 7800 passagerare över Kvarken per dag

FÖR TIO år sedan transporterades 36 800 passagerare och 3 500 bilar över Kvarken under en säsong. När Rederi Ab Vasa—Umeå nu har startat för en ny säsong räknar bolaget med att kunna skeppa över 7 800 passagerare per dag och dessutom 1 200 personbilar under högsäsongen i juli.

— Vi startar i år med 35 procent högre kapacitet i jämförelse med fjolåret, förklarar rederiets försäljningschef Matti Kivinen. 1969 upptog turtabellen 998 turer, nu siktar vi på 1200. Inköpet av vår nya färja Polar Express möjliggör denna ökning.

Rederiet har nu tre färjor. Förutom Polar Express som är den största och kan ta 1034 passagerare samt 150 personbilar, är Botnia Express och Wasa Express i trafik på Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall. Trafiken inleddes i år den 4 maj. Sent — För trafiken på Umeå var det ett normalt datum. Däremot blev det försenad start för Sundsvall-trafiken beroende på det svåra isläget.

— Det är klart att rederiet gärna skulle förlänga säsongen att omfatta också vintern. Men det skulle kräva en färja av isklass A och en sådan är det inte lätt att få tag i. Det finns mycket få och det gäller att undersöka marknaden noga. Visar ett rederi för påtagligt intresse för en affär av det här slaget höjs priset ofelbart.

Forum 10/7 — Den kapacitet vi nu besitter torde täcka behovet. Än så länge handlar det i varje fall mest om lokaltrafik och en sådan kan inte expandera i det oändliga. För att nå en mera betydande ökning måste sjövägen över Vasa bli en internordisk trafikled. Och innan den kan bli det krävs det mycket arbete, inte bara av rederi och turistorganisationer utan av hela regionen.

Matti Kivinen är av den åsikten att det knappast existerar några kontakter av betydelse mellan den svenska och finländska sidan av Kvarken trots det korta avståndet.

— Det är mycket rent elementärt som måste förbättras i det avseendet. Ta t ex de mycket otillfredsställande telefonförbindelserna. Medan vi visserligen från den finländska sidan kan använda oss av halvautomatisk samtalsförmedling till Sverige kan man i Umeå få vänta upp till ett par timmar på ett samtal till Vasa.

— Många olika organisationer arbetar med att öka både det kulturella och det ekonomiska utbytet med Sverige som ju

Vänd! ligger så förtvivlat nära. Men alla arbetar var på sitt håll och det finns inte evt spår av koordination. Situationen är exakt densamma på den svenska sidan.

— Lyckas vi skapa förutsättningar för ett naturligt samarbete över Kvarken speciellt på det ekonomiska planet kommer också Kvarken som trafikled i ett helt annat läge. Nu är tex passagerarströmmen mycket beroende av vissa instabila faktorer. Devalveringen tex vände shoppingresenärernas strömriktning mot Finland. Men en dag — och det kan hända mycket snart — är kanske prisnivån lika i både Sverige och Finland. Då mister vi direkt de passagerare som enbart inriktar sig på uppköpsresor. Det är ingen idé att kalkylera med shoppingresenärer när kommande passagerarstatistik görs upp. Det är att ta risker.

Vasa toppar klart försäljningsstatistiken för Rederi Ab Vasa— Umeå. Men som nummer två kommer faktiskt Helsingfors. I Österbotten har rederiet fått konkurrens i och med att Jakob Lines i fjol kom med i bilden. Jakobstadsrederiet uppehåller trafik på Umeå och Skellefteå med bilfärjan Nordek som har något under Polar Express” kapacitet.

— Vi upplever inte konkurrensen från Jakob Lines som ett hot, säger Matti Kivinen. Tvärtom har vi inriktat oss på ett samarbete tex när det gäller att planera tidtabellerna, Driver vi konkurrensen för hårt resulterar det bara i att båda rederierna förlorar på det och slutar förmodligen med det enas död.

Direktör Taito Rintala på Jakob Lines hyser samma uppfattning. — Vi håller samma priser som Vasa—Umeå. Den konkurrens som förekommer finns uteslutande på PR och servicesektorn.

Jakob Lines startade ifjol den 16 september och hann trots ett månadslångt uppehåll, då m/s Nordek reparerades för en motorskada, skeppa över 17 100 passagerare, 1000 personbilar och 300 långtradare till Umeå och Skellefteå. Sammanlagt körde rederiet då 150 turer.

I år räknar man med en avsevärd ökning.

— Vi kalkylerar med 80 000 passagerare på de 470 turer vi planerat genomföra, menar Taito Rintala.

Jakob Lines betjänar närmast Jakobstad och Gamlakarlebyregionen. Men influensområdet har visat sig större än man från början trodde. — Det område som vi direkt kan kalla vårt har en radie på 70—80 kilometer med Jakobstad som medelpunkt. Men det har visat sig att vi når längre än så. Jyväskylä kan betraktas som gränsort söderut.

Just nu har Jakob Lines inga planer på att utöka sitt tonnage. — Vår kapacitet just nu är tillfredsställande. Det enda problemet är att vi bara har en färja men seglar på två hamnar. Tidtabellerna blir lite haltande. Därför kan det tänkas att vi längre fram måste anskaffa ett annat, mindre fartyg.

Vasa är en av anhalterna på den s k Blå vägen från Mo i Rana till Wärtsilä. En rutt som är fiktiv så tillvida att den än så länge bara existerar i resebyråernas broschyrer. Har Jakobstad planer på avt matcha fram någonting liknande för egen del — Det har vi. Turistorganisationer på båda sidor om Kvarken är intresserade av ett dylikt projekt, en rutt som skulle förbinda östra Finland med atlantkusten. Färjleden skulle eventuellt gå mellan Skellefteå och Jakobstad. Men än så länge är det bara planer. OD

Våra hyllor kan Ni disponera

Metall är något mycket mer i S ör än ett oslitligt starkt material. Metall kan bearbetas exakt och arbetsresultatet är produkter som fungerar med maskinell precision.

Som vår lastpallshylla nr 37 442 — Finlands enda patenterade lastpallshylla. Premierad med ‘Vermeil’-medaljen. Lätt att montera, demontera och flytta. Horisontalbalkarna hanteras utan svårigheter. Inga separata monteringsdetaljer. Hyllan representerar hållbarhet och kombinationsmöjligheter i särklass.

& GAN.SOHLBERG &

Arbetsledaregatan 1, Helsingfors 80 Tel. 780 40 2 och hantera hur som helst

Se

NE

Finlands största urval av inredningselement samt dörr-, fönsteroch fasadkonstruktioner i metall.

Forum 10/70

Utgiven i Forum nr 1970-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."