Utgiven i Forum nr 1988-13

Åbo Börs återuppstår

av Peter Nordling Forum 1988-13, sida 17, 08.09.1988

Taggar: Teman: ekonomi

Big Bang då

Text: Peter Nordlin — Förutom aktier skall Åbo Börs notera masskuldebrevslån, företagscertifikat och kommuncertifikat, säger VD Jari Lähteenmäki. — Planerna på optioner och futurer har vi gett upp.

senare skede får tillträde till informationssystemet, Då kan de följa med kursutvecklingen hemma vid datorn och via ett modem knacka in sina köp- och säljorder direkt på mäklarens dator.

— På det här sättet kan handeln pågå hela dagen. Och de ständigt fluktuerande kurserna garanterar att aktierna får ett möjligast riktigt pris, förklarar Lähteenmäki.

Dubbel notering

De aktier som noteras kan delas in i tre kategorier. Bulken utgörs av aktier som redan noteras på Helsingforsbörsen. Av de ca 120 aktieserier som noteras på Helsingfors Fondbörs kommer av allt att döma de 50 mest omsatta att noteras parallellt i Åbo. På hemmafronten späder man på med lokala bolags aktier. Dessa kommer dels att vara sådana som ansökt om notering, dels såda ÅBO BÖRS återuppstår

Nu får Finland sin första efterkrigstida fondbörs utanför Helsingfors. Åbo Börs inleder handel med aktier I slutet av september. Det innebär att företagen I sydvästra Finland får en ny möjlighet att ta upp riskkapital samtidigt som placerarna erbjud nya alternativ.

siktet inställt på att omsätta ca 500

Mmk under det första verksamhetsåret. På längre sikt måste omsättningen upp ordentligt. Lähteenmäki talar om några miljarder. Men det är fortfarande småpotatis I jämförelse med Helsingfors Fondbörs där omsättningen var 31,2 miljarder mark ifjol.

— Den 15 september skall installationerna vara gjorda och rutinerna vara inkörda, lovar Lähteenmäki, som tillsvidare är deltids-VD vid sidan av ombudsmannajobbet på Åbo handelskammare.

Det är redan några år sedan planer på nya lokalbörser väcktes i kölvattnet på den nästan hysteriska börsuppgången. Planer på att bryta Helsingforsbörsens monopol smiddes, förutom i Åbo, i Tammerfors, Uleåborg, Kuopio och Villmanstrand. De tre sistnämnda beslöt senare ställa sig bakom Tammerforsp: sjektet. Det lades dock på Is fram till nästa årtionde i och med att Åbobörsen meddelade om starten i höst.

Åbo Börs är i själva verket endast några år yngre än Helsingfors Fondbörs. Den grundades 1918, rmen somnade in under krigsåren och lades i malpåse på 40-talet. Nu har handelskammaren blåst nytt liv i börsen.

Enligt de ursprungliga planerna skull [ nligt börsens VD, Jari Lähteenmäki är

FRUN, 13/198 Åbobörsen öppna redan vid årsskiftet. Det misslyckades emellertid därför att staden inte vill hyra ut fullmäktigesalen där börsen också tidigare verkat. Nu har man i stället byggt upp en börssal med intilliggande arbetsutrymmen i handelskammarens lokaliteter.

Tyst börs .

Egentligen verkar börssalen överflödig. Börsens come back innebär nämligen samtidigt ett slags Big Bang för finländsk aktiehandel. Enligt modell från börsen i London sköts handeln nämligen helt med datorer. Lähteenmäki säger att man troligen ändå kommer att hålla upprop en gång i veckan. I det skall man kunna delta med hjälp av dator.

Om Åbo Börs tänkt sig att konkurrera med Helsingforsbörsen är datorerna av stor betydelse — men bara tills Helsingfors hinner ikapp utvecklingen.

Handeln blir helt decentraliserad. Det betyder att mäklarna sitter på sina kontor och ger köp- och säljnoteringar via mikrodatorer eller systemleverantören — Turun Telsets terminaler. Avsluten görs alltid per telefon. På börsen registrerar en dator affärerna och skriver ut ett börsprotokoll.

Lähteenrmäki berättar att placerarna i et na som inte sökt notering, men som har ett tillräckligt spritt ägande och därför är intressanta. Den här kategorin blir alltså ett slags motsvarighet till mäklarlistan i Helsingfors, medan de lokala bolagen närmast kan jämföras med dem på OTC-listan.

Att det är Helsingforsaktierna som kommer att dominera handeln är alldeles klart. Lähteenmäki räknar inte ens med att hitta mera än ett halvt dussin västfinska bolag som kan tas till notering under det första halvåret.

Här har vi också förklaringen till att handelskammaren fått bråttom med att få igång börsverksamheten. I den kommande börslagstiftningen, som visserligen inte ännu getts till riksdagen, sägs nämligen att en aktie kan noteras endast på en börs.

Lähteenmäki hävdar att den dubbla noteringen av vissa aktier inte medför några problem. Sådant förekommer tex i Förbundsrepubliken Tyskland och i Schweiz där man har flera börser.

— Tvärtom, säger han, förbättras nu möjligheterna att få fram det rätta priset på en aktie.

Möjligheten till riskfria vinster i form av arbitrage ser han inte heller som något problem.

— Om någon vill göra sig en liten vinst genom att samma dag köpa aktier på den ena börsen och sälja dem på den andra må han göra det, om han verkligen innehar papperen.

vilka lokala bolag som noteras vill Lähteenmäki inte avslöja. Han anser att det är företagens sak att informera om den saken. En kvalificerad gissning är att ett av bolagen blir det nya livförsäkringsbolaget Apollo som redan genomfört en emission till allmänheten.

fortsättning på sid 2 17

Utgiven i Forum nr 1988-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."