Utgiven i Forum nr 2021-08

Åboföretag segrare i Pentagons AI-tävling

av Patrik Harald Forum 2021-08, sida 12, 21.10.2021

Taggar: Bolag: Marshall AI

Åboföretag segrare i Pentagons Al-tävlin han Anderson från U.S. Åbobaserade Marshall Al har tagit hem segern i en internationell tävling om Alösningar för amerikanska örsvaret.

“De närmaste fem-tio åren ommer att vara mycket intressanta för oss, säger vd arcus Nordström.

"

PATRIK HARALD TEXT x Syftet med amerikanska försvarsministeriets tävling var att hitta Al-funktioner som kan hantera och bearbeta data för snabbt beslutsattande inom den amerikanska armén, flygvapnet och flottan. Motsvarande tävlingar har hållits tidigare, men årets upplaga var den första där företag också utanför USA kunde delta.

Marshall AI, som utvecklar artificiell inteligens, djupinlärning och bildanalys, utsågs i juni till en av tävlingens tio finalister. Vid finalen i London i september korades Marshall Al till segrare.

”Det är väldigt uppmuntrande att delta i en stor internationell tävling och märka att finländskt teknologikunnande är i världsklass också inom artificiell intelligens”, säger vd Marcus Nordström.

Tävlingsbidraget inkluderade en 3,5 minuter lång video, där Nordström använde företagets produkt i en prototypbox för att känna

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 3202 com Army Research Laboratory och all Al:s vd Marcus Nordström vid prisutdelningen i London i september.

LJE svapen funge igen olika leksaksvapen — en utrustning värd cirka 300 euro.

”Med det här byggde jag upp ett helt fiktivt case där jag kunde känna igen olika leksaksvapen. Jag specificerade ett av dem att vara fiendens vapen. Sedan tog jag 77 bilder där jag själv stod med leksaksvapnen framför kameran. Jag lät vår box bearbeta materialet, och efter I timme och 40 minuter hade den utvecklat en modell som var tillräckligt bra — om fientliga vapen lämnar området får jag ett varningsmeddelande.”

Hemliga projekt. Marshall AI grundades 2016 inom Nordic Venture Family, som är moderbolag också för ett par andra företag. För närvarande har Marshall AI fem personer på lönelistan, och därutöver jobbar en del medarbetare med månadsarvoden.

Marshall AI verkar inom två huvudsegment, dels law enforcement, det vill säga samhällets ordningsmakt, dit försvarssektorn hör. Dels jobbar man med smarta städer inom programmet AI for Cities, där ett syfte är att ta fram lösningar för att minska städers koldioxidutsläpp.

”När det gäller law enforcement-segmentet finns tyvärr väldigt lite vi kan berätta. Tävlingen för USA:s försvarsministerium är det första försvars-caset vi kan presentera öppet”, säger Nordström.

Ett projekt som offentliggjorts här i Finlan esomr videopresentationen av Marshall Al visitai ävlingsbidrag.

är Tullens pilot kring automatiserad gränsövergång för godstrafik mellan Finland och Norge. Här har Marshall AI levererar de tekniska lösningarna.

Nordström berättar att företaget hittills jobbat ”i skrubben” och satsat på att göra teknologin färdig. Några externa pengar har man ännu inte lyft.

”Nu har vi öppnat lite på dörren. Nästa fas är att söka tidig investering och skala upp. Vi har diskussioner på gång.”

För Marshall AI innebär segern i den amerikanska tävlingen att man nu i tre månader deltar i en accelerator ledd av företaget Fedtech, som verkar i nära samarbete med USA:s försvarsministerium.

”Målet är att Fedtech ska hjälpa oss att komma ini någon form av proof of concept med USA:s armé, antingen direkt eller via systemintegratörer i USA.”

Växande marknad. Nordström kom med i Marshall AI 2017 och har varit fulltids-vd sedan 2019. Han beskriver de kommande åren som mycket intressanta och intensiva, både för bolaget och för branschen.

”Teknologin går framåt, räknekapaciteten ökar. Vi jobbar med kunder och sektorer där beslutsfattandet inte är så snabbt, det vill säga myndigheter och offentliga sektorn, men vi är på god väg och har många projekt på gång. Tyvärr kan vi inte berätta om dem.”

Utgiven i Forum nr 2021-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."