Utgiven i Forum nr 1970-15

Adressen är Broad Street kontaktpunkt med England

av Anders Palmgren Forum 1970-15, sida 23, 07.10.1970

Taggar: Orter: Birmingham Teman: utställning

Tekn.dr Anders Palmgren:

Adressen är Broad Street Kontaktpunkt med England

Från 1954 har i Birmingham, i mitten av industri-England, verkat en säregen institution benämnd ”The Engineering and Building Centre. Väsentligen är det ett permanent utställningsforum i byggnads- och konstruktionsbranschen. Organisationen finansierar sin verksamhet genom att hyra ut varierande utställningsutrymmen åt ca 500 tillverkare av främst produkter inom byggnadssektorn. Utställningen ses av närma re 100 000 personer varje år, och av dem är en stor del potentiella köpare.

En utställare kan antingen hyra en mindre hall för en dag till tre veckor, eller för längre tid köpa en monter eller väggyta för sin produktvisning. En väggtavla på ca 0,5 m? kostar 60 pund/år.

Tidigare har utställningen varit tillgänglig blott för brittiska produkter, men enligt den sedan 1970 nya chefen, Mr. Derek W Perkins, är man nu beredd att upplåta utrymmen också åt högklassiga utländska produkter. Detta borde göra utställningsmöjligheterna helt attraktiva från finländsk synpunkt. Avsikten med den internationella utställningen är till stor del att tvinga engelska tillverkare till tävlan med sina utländska konkurrenter, men också att befrämja handel i allmänhet — och att bidra till centrets aktivitetsökning.

Engineering and Building Centre är permanent mötesplats för över 40 tekniska klubbar och föreningar i Birmingham med omgivning. Goda mötes- och klubblokaliteter ingår i centrets domäner. En lunchklubb och tom en golfklubb ingår i aktiviteterna. Det är väldigt svårt att bli medlem i en golfklubb med egen bana, och centret har lyckats hyra in sig på olika klubbars banor för tävlingar. Detta om något drar intresse till sig. Ändamålen helgar som känt medlen.

Man upprätthåller två informationskartotek för respektive byggnadsprodukter och »engineering» produkter. Där finns färska uppgifter om ledig tillverkningskapacitet och om produkter som söker tillverkare i England. En serviceform innebär att man distribuerar till lämpliga engelska tillverkare förfrågningar från både in- och utlandet.

För att förbättra miljön för internationell handel har man nyligen öppnat ett speciellt konferensrum för utländska gäster, med tillgång till bla telex och telefon. Möten med engelska affärsmän eller med centrets tjänstemän arrangeras där bekvämt.

Adressen är Broad Street, Birmingham 1. OO

Forums utsända tekn.dr Anders Palmgren besöker Birmingham Engineering Centre,

Forum 15/70

Utgiven i Forum nr 1970-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."