Utgiven i Forum nr 1987-12

Ageba-meny: upplevelser, inte tivoli

av Håkan Nylund Forum 1987-12, sida 62, 27.08.1987

Taggar: Teman: företag

FRAMTIDENS TELETEKNI FINNS REDAN HOS OSS

Trumfkorten i dagens informationssamhälle är forskning och produktutveckling. Detta gäller även för telekommunikationen, Ericsson i Finland har trumfkorten. Vår framgång och styrka baserar sig på kunnig personal, flexibel kundservice och konkurrenskraftiga produkter.

FINLAND LÅNGT FRAMME

Våra konstruktörer har skaffat sig världsrykte inom =”? Ericsson-koncernens produktutveckling. Vi har sålunda det globala konstruktionsansvaret för det nordiska NMT-mobiltelefonsystemet. All behövlig datautrustning finns I Jorvas för testning av vår prograrmvara för AXEsystemets olika varianter. AXE-systemet i sig erbjuder Finlands näringsliv ett av världens mest avancerade telekommunikationsnåt.

TUSEN UTMANANDE ARBETSPLATSER

Våra resultat vittnär om gediget kunnande. Oy LM

Ericsson Ab I Jorvassställer stora kräv på sina anställda.

Vi siktar högt — och når våra mål. Vi år ett tusenta personer som varje. dag gör vår bästa för aft hel hetersskall fungjerattt gott urbete är lika viktigt för J-— . -— OSS SO! hå

ERICSSON &

Oy LM Ericsson Ab, SF-O2420 JORVAS tel. (90) 2991, telex 12454 - telefone - telefoncentrale - fjärrstatione - mobiltelefone - larmanoraninga —- snabbtelefonsyste - tidredovisnings- och passagekontrollsyste —- personsökarsystem

Utgiven i Forum nr 1987-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."