Utgiven i Forum nr 1986-20

Ajokki — dyr nota för staten

av Håkan Nylund Forum 1986-20, sida 12, 18.12.1986

Taggar: Teman: ekonomi

AJOKKI:

Bättre i privat regi, men dyr nota för staten

Ajokkis miljonrullning (Forum 8/86) hä kartlagtis I stotsrevisorernas berättelse för år 1985. Den visar, att statens förluster för Ajokki varit ännu större än tillgängliga siffror visad på våren.

Ledningen för nya, privata Ajokki är nu försiktigt optimistisk över utvecklingen, och räknar med att permitteringar inte behöve tillgripas.

taten har under 1980-talet i Ajokki Oy öra en i förhållande till bolaget storlek betydande summa pengar. Huvudansvaret för förlusterna bär förutom bolagets verkställande ledning de myndigheter och personer, som övervakade Ajokki Öy:s verksamhet under 1980-talet. Då man söker ansvariga instanser måste uppmärksamhet fästas vid trafikministeriet…postoch televerket…och bolagets styrelse. .Det var ödesdigert för bolaget, att det ganska lätt fick både risk- och extern finansiering för att förverkliga sina projekt.

AJOKK 84 Mmk i sjön

I så här för byråkratspråk hårda tongångar risar statsrevisorerna framfarten i Ajokki i sin berättelse för år 1985. Berättelsen nagelfar också den orealistiska och snedvridna expansionspolitiken, och visar de förlustsiffror bolaget försökte gömma: svag tillväxt, stora förluster och sgs obefintlig inkomsttinansiering.

Revisorerna har också räknat ut hur mycket pengar staten förlorat genom förstörelsen av aktiekapitalet och de lånegarantier som getts. Summan är klart högre

Klimatet är kärvt för karosserifabrikerna. Marknaden präglas av överkapacitet, svag efterfrågan och ökande utländsk kon än de summor som Forums redan höga beräkningar stannade på.

Anslagen uncer 1980-talet för att höja aktiekapitalet och täcka förluster uppgick till totalt 57 Mmk, medan staten dessutom fått svara för 24,5 Mmk av Ajokkis skulder. Dessutom förlorades de 3 Mmk som utgjorde bolagets aktiekapital vid ingången av 1980. Räkningen blir alltså totalt 84,5 Mmk!

I statsrevisorernas saknas dessutom de medel, som ägaren posten satt in som ”produktutvecklingsanslag” och genom köpet av Ajokkis nedslitna gamla fabrik, samt U-områdesfondens satsningar | datterbolagen.

Bättre utveckling

Bordet rensades i juli, då koncernen såldes till Wiima Oy:s ägare lImari Mustonen för 140 000 mk. Rapporterna från Ajokki andas nu en försiktig optimism. Wilma, Ajokki och dotterbolaget Delta Plan har rationaliserat sitt sortiment från ca 20 olika karosserimodeller till 9, och de ofika fabrikerna koncentrerar sig på sina specialiteter. Produktionen, som förutom svag efterfrågan var ett av de stora problemen hos Ajokki, har fåtts upp från 10 bussar per månad till närmare 20, och lönsamheten har enligt rapporterna förbättrats. Sysselsättningen borde vara tryggad fram tili våren.

Privatiseringen förefaller för ögonblicket att ha lyckats, men priset var högt för skattebetalarna. Och utsikterna för karosseribyggarna är som helhet fortfarande dystra.

Håkan Nylund 20/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."