Aktuellt: Rymdmaterial ger nyckeln till jordens skapelse

Forum 1969-16, sida 19, 15.10.1969

Taggar: Personer: Birger Wiik Teman: vetenskap

Rymdmaterie ger nyckel till jordens skapelse

Några märkliga samband mellan halten av olika grundämnen i världsalltet rapporteras av docent Birger Wiik i en publikation som utges av Finska Vetenskaps-Societeten. Viktprocenterna för olika ämnen tycks arrangera sig i geometriska serier! Det statistiska underlaget för denna häpnadsväckande slutsats utgörs av docent Wiiks talrika egna kemiska analyser.

Docent Birger Wiik arbetar för närvarande med de månstenar som den amerikanska rymdflygstyrelsen bett honom undersöka. Han är expert på kemiska analyser av icke-jordiskt material.

Vad har det då funnits för rymdmaterial att analysera innan Armstrong och Aldrin samlade in prover från månytan vid Tranquillity Base? Docent Wiik har analyserat hundratals meteoriter som samlats in överallt på jordklotet. Jorden är ständigt utsatt för bombardemang från världsrymden av partiklar som korsar jordens bana. De största av dem överlever friktionen mot atmosfären och faller ända ner till jordytan. Meteoriternas sammansättning har analyserats och halten av ett tjugotal olika grundämnen har noga bestämts. Härvid har man upptäckt några märkliga samband i deras sammansättning, Det tycks finnas ett tydligt mönster för i vilka proportioner olika grundämnen ingår i rymdmaterien. Docent Wiik uppger att det tycks vara särskilt vanligt att man påträffar grundämnen som inte ingår i viktproportionerna 25 9/0, 12,5 2/0, 6,25 ?/o, 3,125 9/9 och så vidare, utan i stället i proportioner en aning lägre eller högre än dessa tal. Proportionerna av grundämnen i meteoriter tycks följa bestämda lagar, och man kan få en viss överensstämmelse med den geometriska serien 1/2 upphöjt i en potens, som kan uttryckas med bråket m genom (2 upphöjt i n), där m och n är hela tal. För n = 0 och m = 1, 2, 3… erhålles serien 25 9/9, 12,5 “/9 och så vidare, (För n = 1 blir serien 35,4 9/0, 17,7 “/0, 8,8 “0. . .) Till exempel järnhalten i meteoriter tycks undvika 25 9/9, det finns många exempel på halter mellan 21 och 23 9/9 och mellan 26 och 27 9/9) järn, men mycket få omkring 25 9/0. Det finns vissa koncentrationsnivåer i meteoriter som är vanligare än andra för de flesta grundämnen. Docent Wiik framhåller att vissa ämnen förekommer i multipla proportioner i olika prover — det vill säga om man multiplicerar halten av ett bestämt ämne i ett prov med ett helt tal så får man ett värde som är mycket nära halten av samma ämne i ett annat prov. Detta bildar även ett tydligt mönster som är mycket svårt att förklara.

LEE EE Docent Birger Wiik i sitt laboratorium.

Slutligen har docent Wiik försökt tillämpa de regler som tycks gälla för meteoriter på material av jordiskt ursprung och också här funnit ett mönster. Sammansättningen av jordskorpan följer vissa mer eller mindre tydliga nivåer när det gäller halten av olika atomslag.

Sammansättningen av jordskorpan har ett samband med jordens skapelse och världsalltets uppkomst. Men från upptäckten av matematiska regelbundenheter i atomhalterna till en teori som någorlunda tillfredsställande kan förklara dessa regelbundenheter är steget långt. En viktig bit i pusslet kommer naturligtvis sammansättningen av månens bergarter att vara. Man får önska docent Wiik all framgång i hans fascinerande forskningsverksamhet.

BP Forum 16/69 19

Utgiven i Forum nr 1969-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."