Utgiven i Forum nr 2014-10

Åländsk anakronism

av Bo Ingves Forum 2014-10, sida 25, 30.10.2014

Designen är avgörande då det åländska plastföretaget Plastos traditionella lastbil ska ersättas med en modernare variant. Den nya bilen har stora skor att fylla, eftersom företaget har tillverkat 800 000 av den gamla lastbilen.

Av Bo Ingves

Läs hela artikeln i pappersversionen eller på iPad.

Utgiven i Forum nr 2014-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."