”Algoritmerna utmanar demokratin”

av Torsten Fagerholm Forum 2017-03, sida 12-14, 30.03.2017

Taggar: Personer: Jaakko Tapaninen Teman: algoritmer

Medieföretagaren och -debattören Jaakko Tapaninen vill tro på den rationella, upplysta medborgaren. Men är det längre möjligt då digitala plattformar och algoritmer påskyndar upplysningsidealets sönderfall?

Det räcker med att ta en titt på nyhetsrubrikerna under det senaste året. Illiberala, auktoritära och rentav diktatoriska fasoner vinner mark medan det västerländska demokratiska idealet utmanas från alla väderstreck, även inifrån. Fenomenet stärks av algoritmer, alltså digitala recept som sorterar och filtrerar information och därmed styr vår dagliga mediekonsumtion, samt vårt shopping- och röstbeteende.

Jaakko Tapaninen växte upp i ett hem där man läste och diskuterade fackböcker.

”Jag trodde att alla hem, åtminstone i Finland, var likadana. För mig är boken fortfarande det viktigaste mediet då det gäller att försöka förstå vad som händer i samhället. Utan böcker skulle jag inte klara mig. Nya idéer finns i böcker, inte i sociala medier”, inleder han.

Efter tio år som journalist vid City-lehti och Image blev han bokförläggare på 1990-talet, men märkte snabbt att fack­litteratur inte alls fungerar på kommersiell basis i Finland.

”Ingen läser böcker om viktig samhälls­utveckling, vare sig på finska eller på engelska. Förutom kanske memoarer …”

Även om finländarna sägs vara ett flitigt läsande folk så är det sist och slutligen en liten kulturelit som verkligen läser, recenserar och diskuterar litteratur, erfar Tapaninen.

Portvakterna ersätts. Medan vår tids­användning alltmer styrs in mot det digitala och snuttifierade, och vår betal­vilja urholkas av ett överflöd av gratis underhållning och information, så pågår en samhällelig revolution inom digitala plattformar.

Det var huvudorsaken till att Tapaninen för drygt ett år sedan skrev boken 10X Finland tillsammans med Marko Ahtisaari. Genom att intervjua ledande globala experter, främst i USA, försökte de greppa den snabba dynamiken där tekniken utplånar samhällets portvakter och ersätter dem med mono­polistiska algoritmer där all information vi in­hämtar filtreras genom våra vänner och bekanta. Då den sociala sanningen inom våra egna kretsar ersätter jakten på en delad, universell sanning, så blir resultatet navel­skådande.

Dock: ju yngre människor är, desto mer globalt och internationellt inriktade är de samtidigt. Att tala om ’medier’ eller ’demokrati’ i en uteslutande finländsk kontext vore närsynt.

”Vi kan inte finna svar på problemen i en uteslutande finländsk, eller sannfinländsk kontext”, småler Tapaninen.

”Finland har varit en ö, men vi har blivit en nod i ett nätverk. Först måste man förstå den stora förändringen.”

Torsten Fagerholm text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Utgiven i Forum nr 2017-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."