Alko dubblar exporten

av Peter Nordling Forum 1988-11, sida 20, 16.06.1988

Taggar: Bolag: Alko Personer: Bertil Roslin Teman: export

Text: Peter Nordling

Statlig storsatsning på livsmedel

ALKO DUBBLAR EXPORTE brännvinsexport som en märkesvaru satsning | livsmedelsbranschen. AF kos export ligger nu på ca 100 Mmk per år. Huvudprodukt på exportmarknaderna är Finlandia Vodka som svarar för mellan 85 och 70 procent. I marknadsföringen får Finandian oftast flankstöd av Koskenkorva

R oslin klassificerar alkoholmonopolets

Vodka som har en 25 procentig andel av exportvolymen. Exporten går idag till ett 80 tal länder.

Huvudmarknader är USA — ca 25 procent — Kanada och Västeuropa. Men Alko börjar få exportframgångar med vodkan också i östblocket. T ex i Tjeckoslovakien, DDR och Polen har man fått upp ögonen för det orra finska vita vinet.

Största märkesvaran

Enligt exportmarknadschef Adrian Donner är Finlandia Vodka Finlands mest kända

Genom exporten kan vi mäta den internationella konkurrenskraften, säger exportmarknadschef Adrian Donner.

Nu skall Alko bli ett storbolag också i exporthänseende. Målet är att knipa marknadsandelar av konkurrenterna och fördubbla exportvolymen på några år.

  • Därefter skall också exportverksamheten ge en hyfsad vinst, säger direktör Bertil Roslin.

märkesvara utanför gränserna. Det har den till stor del blivit tack vare en effektiv marknadsföring och kontrakt med flera ledande importörer i branschen. T ex i USA importeras Finlandia av Heublein som också äger Smirnoff.

I Japan samarbetar Alko med Suntory, landets största handelshus på alkoholdrycker med egen tillverkning av öl, whisky och vin.

Roslin berättar att flera importörer tror så starkt på Finlandias framtid att de satsar nästan lika mycket på marknadsföringen av den här vodkan som Alko. Och att inte behöva göra hela satsningen själv har naturligtvis underlättat verksamheten.

Resultatet är att Finlandia nu ligger trea bland importvodkorna i USA. I Kanada har Finlandia och Koskenkorva en marknadsandel på 40 procent av importvodkan. I England leder Finlandia den skattefria försäljningen av importerad vodka.

Skryt och hemligheter

Det här berättar Roslin gärna och — med en viss rätt — litet skrytsamt. Vad det kosta att nå hit i form av marknadsföring och reklam har han däremot ingen lust att tala om. Hur många liter Alko exporterar till respektive marknad vill han inte heller berätta, Det lär inte vara brukligt i branschen.

— Det är av stor psykologisk betydelse att våra konkurrenter inte får den här informationen färdig serverad. Vi ser gärna att de räknar litet själva, säger han.

Flaggskepp

Men med enbart dyra reklamkampanjer kommer man ingen vart. Produkten måste motsvara förväntningarna. Och det har den uppenbarligen gjort i rätt stor utsträckning. Finlandia togs år 1971 fram som en ren exportprodukt. Den skulle bli Alkos flaggskepp. Tapio Wirkkala designade den skrovliga flaskan och Markkinointi Viherjuuri ritade den renprydda etiketten och korken. Flaskorna fylls med högklassig vodka so fortsättning på sid 26

Direktör Bertil Roslin betonar vikten av lämpliga importörer och agenter. Utan dem hade Alko knappast fått tillräckligt publicitet för att klara sig på USA-marknaden.

2 11/1988 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1988-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."