Utgiven i Forum nr 2012-05

All inclusive – populärt trots kritik

av Henric Borgström Forum 2012-05, sida 26-27, 24.05.2012

Taggar: Teman: turism

ALL INCLUSIV

FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 5 201 = populär trots kritik

EH Turism. Allt fler väljer resealternativ där all mat och dryck ingår. Forskare riktar kritik mot all inclusiveturismen eftersom den inte gynnar lokalbefolkningen.

HENRIC BORGSTRÖM

X Bekväm turist struntar i värdlandet - det är rubriken i Lunds Universitets meddelanden (LUM 4/2012) där RICHARD EK På institutionen för service management (Campus Helsingborg) går till hård attack mot den snabbt växande trenden med så kallade ”all inclusive” -resor. Researrangörerna tjänar stora pengar på att turisterna håller sig inom ett begränsat område där de gör av med huvuddelen av sin reskassa. Särskilt gäller deta ombord på de stora lyxkryssarna.

Baksidan är att lokalsamhället inte får någon större del av vinsten eftersom turisten nappt går utanför murarna. Det mesta som onsumeras är importerade varor, ibland tas arbetskraften från andra låglöneländer för att få ned kostnaderna, hävdar Ek.

Richard Ek påpekar också att kulturmöen uteblir och turisten inte lär känna landet som besöks, det uppstår en slags “passiv nihilism” där turisten reser utan att intressera sig för omvärlden.

”På de stora lyxkryssarna är till och med solstolarna vända inåt båtens mitt. Och om det arrangeras någon utflykt utanför lyxkryssaren eller all inclusive- anläggningen s handlar det om väldigt tillrättalagda besök”; säger Richard Ek till LUM.

Han berättar vidare att han blev nyfiken på att uppleva fenomenet som han skrivit om och tog familjen med på en all inclusive-resa, vilken blev ”en mycket otrevlig upplevelse när mellan tusen och femtonhundra personer intog middag samtidigt. Det blev bullrigt, trångt och stressigt. Även barnen reagerade på miljön trots att de trivdes med vattenrutschbanor och fri tillgång till mat och dryck?

Richard Ek säger vidare att i ett större perspektiv går vi från att vara politiska varelser till att bli ekonomiska varelser genom samhällets fokusering på ekonomisk aktivitet ”Vi blir konsumenter, kunder och turister snarare än politiskt och ideologiskt engagerade varelser”, säger Richard Ek som tidigare skrivit om turistläger i analogin GLOBALA RESEPRIVILEGIET samt en rad forskningsuppsatser om ‘servicelandskapet” och om platser som produkt.

Nyadestinationer för turister. Samtidigt med ökningen av all inclusive-resor erbjuds ock Oo e2 [=] = & = fa] fa] 2 så allt fler resmål. På resemässan i Helsingfors nyligen deltog för första gången Uganda, Madagaskar samt Trinidad och Tobago. När jag själv besökte Europas största turistmässa World Travel Market i London i november fylldes två hallar av i stort sett alla länder i Latinamerika och Afrika. Utställningen har också fått en avläggare i Sao Paulo i Brasilien, som nästa gång arrangeras i april 2013. När massturismen nu söker sig till de allt större kryssningsfartygen med ett par tusen passagerare satsar en del rederier i stället på mindre segelfartyg för ett hundratalpassagerare. I vintras åkte jag själv med fartyget Star Flyer (en av tre Star-segelbåtar som tar turister på all inclusive-turer över hela världen). Under en vecka seglade vi längs Costa Ricas västkust och gjorde strandhugg varje dag med lärorika utflykter, främst om lan dets satsning på ekoturism där man intar en ledande roll i världen. Landet påstås ha ett mer varierat djur- och växtliv än Nordamerika och Europa tillsammans till följd av det tropiska och fuktiga klimatet. Det var så långt från massturism man kan komma och inte särskilt mycket dyrare.

Flygbiljetten gick att beställa så att den gav utrymme för vistelse i huvudstaden San José både före och efter seglatsen liksom en tur ned till Panama med kanalen till rimligt pris.

Fartyget Star Flyer kommer när trafiken i sommar flyttas över till Europa att göra flera rundturer från Stockholm till Helsingfors, Kotka, Mariehamn, Tallinn, Sankt Petersburg och en rad andra Östersjöhamnar. Skeppsredaren MIKAEL KRAFFT, som drivit rederiet Starclippers sedan 1991, har också två

HENRIC BORGSTRÖM

PÅ TURNÉ. Svenskägda Star Flyer lämnade Costa Rica under våren, utgår från Stockholm 30 juni, anländer till Tallinn 3 juli, S:t Petersburg 5-6 juli, Helsingfors 7 juli, Hangö 8 juli, Mariehamn 9 juli, tillbaka i Stockholm 10 juli.

andra ståtliga segelfartyg Royal Clipper och Star Clipper vilka under sommaren mestadels seglar i Medelhavet.

Satsningar på säkerhet. Kryssningsbran schen har klarat sig relativt hyggligt genom de fyra åren av skuldkris.

Inte ens den svåra olyckan i januari när Costa Concordia välte vid den italienska kusten söder om Elba har minskat bokningarna särskilt mycket. Olyckan, som helt förklaras med kaptenens ansvarslöshet, har bidragit till att ägaren, världens största kryssningsrederi CARNIVAL i april anslöt sig till sjösäkerhetsprojektet Monalisa 2.0 som innebär ökad kontroll av sjötrafiken i Medelhavet, effektivare sjövägar, minskad bränsleförbrukning och utsläpp.

Demonstrationsprojektet leds av statliga svenska Sjöfartsverket och omfattar redan Östersjön. Danska, norska, spanska och italienska myndigheter har anslutit sig och flera av Carnivals kryssningsfartyg i trafiken i Medelhavet ska nu testa de nya riktlinjerna.

Utgiven i Forum nr 2012-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."