Utgiven i Forum nr 2020-03

Alternativ till tillväxt satt under lupp

av Jennie Krook Forum 2020-03, sida 32-33, 09.04.2020

Ekonomisk tillväxt innebär ett hårdare tryck på naturen och dess resurser. Enligt en del forskare finns det ekonomiskt gångbara alternativ till ständig tillväxt.

”Oro för låg tillväxt”, ”Nytt rekord för teknikjätten: Ännu ett år av tillväxt”, ”Rekord och kriser – så har bnp ökat och minskat”.

När tillväxt är föremål för diskussion är det vanligtvis i ovanstående sammanhang. Oftast pratar man om hur mycket bruttonationalprodukten, alltså måttet på den totala ekonomiska aktiviteten under ett år i ett land, har förändrats mellan två perioder. Eller hur mycket ett företag har ökat sin omsättning. Hög tillväxt innebär positiva rubriker och förknippas oftast med högkonjunktur och välstånd medan låg tillväxt kopplas ihop med svårare och mer oroliga tider.

I takt med ett ökat fokus på miljö- och klimatfrågor har sättet som vårt välstånd mäts på ifrågasatts, då en fortsatt ekonomisk tillväxt även kan innebära ökade utsläpp och ett hårdare tryck på naturen och dess resurser.

Mikael Malmaeus är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han är även författare till böckerna Ekonomi utan tillväxt och Tillväxt till varje pris och har deltagit i arbetet med studien Bortom bnp.

I studien har flera forskare tillsammans undersökt vad som skulle hända om produktions- och konsumtionsvolymerna inte fortsätter att öka, utan att samhället i stället utvecklas på andra sätt. I studien beskrivs fyra scenarier där Sverige år 2050 lever utan tillväxt.

Ordet nolltillväxt impopulärt. Intresset för projektet blev stort och Mikael Malmaeus upplever att det i dag finns ett helt annat intresse för frågorna han forskar och skriver om än när han började titta närmare på dem för elva år sedan.

”Det var i stort sett som att vara klimatförnekare, man var helt utanför banan upplevde jag. Politiken är ju så inriktad på tillväxt”, säger han.

Och även om intresset för studien var stort är det fortfarande få politiker som tar ordet nolltillväxt i sin mun, i alla fall i offentliga sammanhang. Vad som däremot nämns oftare är grön tillväxt.

Jennie Krook text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."