Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Analysera din webbplats

av Kenneth Blomster Forum 2007-07-08, sida 18, 30.08.2007

Taggar: Teman: webbplatser

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2807

ANALYS

Kommentera eller skicka en egen debattartikel till adressen: feedbackQforum.fi Vi välkomnar även kortare texter.

Analysera din webbplats

X Vad vet du om besökarna på din webbplats? I många fall är svaret: Allt för lite. Ändå ser vi våra kunder allt mindre i och med att affärsverksamheten flyttar ut på webben. Webbplatsen kan i många fall vara företagets ansikte utåt samtidigt som den fungerar som informationskanal, butik och kundhanteringsverktyg.

Hur kunderna upplever ett företag på webben borde alltså vara intressant information. Ändå vet vi inte vad våra kunder har för sig när de hälsar på oss elektroniskt.

Statistik från webbplatsen är inte det samma som analys. Ett statistikverktyg ger information om antalet besökare, de bästa webbsidorna och möjligen en referenslista. Utgående från den här informationen är det svårt eller omöjligt att veta hur webbplatsen ska utvecklas för att ge ett större mervärde åt företaget. Det handlar om ett mervärde som skapas när besökaren utför en önskad handling, till exempel beställer ett nyhetsbrev, laddar ner en fil, ber om en offert eller köper en produkt.

Vilken information är viktig? Med ett analysverktyg kan man segmentera sina besökare, analysera olika

Bilden visar bortfallet i de olika stegen i en webbutiks köpprocess. Av 15 317 besökare som navigerat till kundvagnen har 5 940 gått igenom hela köpprocessen. Genom att analysera processen med ett analysverktyg kan man lätt upptäcka flaskhalsar vilket kan ge snabb utdelning i företagets resultat.

marknadsföringskampanjer, se hur besökarna har navigerat mellan olika sidor på webbplatsen och se vilka besökare som genererar ett önskat mervärde. Nästan vilket analysverktyg som helst ger möjlighet till all den här informationen och myck et mer. Men ibruktagandet bör planeras väl.

Ett utmärkt första steg i implementeringsprocessen är att definiera vilka nyckeltal företagsverksamheten behöver. Marknadsföringsavdelningen vill säkerligen veta vilka kampanjer som fungerar bäst men eventuellt också andelen besökare som genast hoppar bort från webbplatsen, på engelska beskrivande kallat bounce rate. Ovanligt höga andelar besökare som hoppar bort från en given sida kan tyda på problem med sidan. Det är alltså ett nyckeltal som också intresserar ITavdelningen.

Ledningen är säkert intresserad av försäljnings- och avkastningsrelaterade nyckeltal, men antagligen mindre intresserad av enskilda kampanjer. Nyckeltalen borde definieras så att de har en ägare och ett tidsperspektiv.

Dessutom måste åtgärder vidtas om nyckeltalet sjunker under en förutbestämd gräns. På det här sät Kenneth Blomste är konsult inom sökmaskiner och webbanalys på konsultföretaget Satama.

tet kan vi försäkra oss om att det finns en orsak till nyckeltalets existens och att organisationen kan reagera på förändringar. Eftersom det första steget är grundläggande för den fortsatta implementeringen så kan extern hjälp vara nyttig.

Hitta flaskhalsar. En väl definierad kravdefinition betalar sig snabbt tillbaka när ett lämpligt verktyg ska väljas. Prisskalan mellan de oli ka verktygen går från gratisverktyg till anskaffningar i miljonklassen och trots att branschen är ung har många företag redan prövat på mer äntre verktyg.

I Finland ligger vi tyvärr efter i utvecklingen — här är det ännu vanligt att webbplatserna inte analyseras alls. Det är även rätt svårt att hitta personal som kan använda verktygen och göra vettiga analyser.

Varför skall vi då analysera webbplatser? Genom att kontinuerligt analysera webbplatsen kan vi förbättra budskapet på olika sidor och lösa upp flaskhalsar i till exempel köpprocessen. Även enliten webbplats kan ha över 10 000 besökare per månad, så ifall vi lyckas öka andelen besökare som utför en önskad handling med en procent blir effekten snabbt stor. m

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."