Utgiven i Forum nr 1997-07-08

Andhämtningens år

av Fredrik Nars Forum 1997-07-08, sida 16-18, 28.08.1997

Taggar: Teman: statsbolag

Nordens st företag 1996:

Andhämtningens år

FÖR NORDENS STORBOLAG BLEV 1996 EN ANDNINGSPAUS, MEN NU VÄNDER DET UPPÅT IGEN. LISTAN PÅ NORDENS STORBOLAG DOMINERAS SOM VANLIGT AV SVENSK VERKSTADSINDUSTRI.

torbolagens chefer kunde int klaga förra året, trots att för säljnings- och vinstframgång arna inte var helt på samm rekordhöga nivå som 1995. ”Lågkonjunkturåret’ 1996 blev bara en andningspaus för de nordiska storföretagen.

De flesta storbolagen är beroende av världsmarknaderna. Omgivningen är gynnsam. Den globala ekonomiska tillväxten är närmare fyra procent (under hela 80-talet växte den i snitt med tre procent), Centraleuropa har öppnat nya marknader, internationell världshandel ökar med en takt på 7 procent i.o.m. att handelshinder faller och räntorna är på en låg nivå. De svenska och finländska storexportörerna har efter sina valutadevalueringar i början på 90-talet dessutom länge fått njuta av en svag valuta. Efter att den glädjen tagit slut förlängde den starka dollarn de glada dagarna för alla exportörer som fakturerar i dollar. Ett orosmoln på himlen för de nordisk “Nordens största bolag ‘ABB fick en nyVD i Göran Lindabl.

Fredrik Nar storbolagen är den tröga tillväxten i kontinentala Europa.

Listan på Nordens storbolag domineras av svenska bolag. Svensk uppfinningsrikedom har kläckt företag inom verkstadsindustrin som ABB, Electeolux, Yolvo och Tetra Laval (där visserligen största omsättningen kommer från Tetra Paks förpackningar). De är alla internationella jättar som tillhör världens första riktigt multinationella bolag med en rätt liten andel tillverkning hemma i Sverige. Sveriges verkstadsindustri är mycket beroende av bilsektorn med bolag som Volvo, Scania, Saab eller SKF som alla direkt eller indirekt är beroende av efterfrågan på bilar. I fjol var Volvo ett av världens lönsammaste bilföretag, främst tack vare sin lastbilsdivision

Schweizisk-svenska ABB är den absoluta jätten i Norden. I tidskriften Fortunes lista på världens 500 största bolag kommer ABB på 68:e plats. Om Finska staten bestämde sig för att ett år enbart köpa produkter och tjänster av ABB skulle det endast bli en sjättedel kvar av pengarna för statsbudgeten.

Gränser suddas ut

Frågan är dock hur svenskt ABB är med huvudkontor i Zärich, hälften av ägandet i Schweiz och endast en femtedel av personalen i Sverige. Fortune klassar ABB som schweiziskt, efter var bolagets huvudkontor är. Listan på nästa sida har en vid definition på nationalitet, och fusionerade bolag där ena häften varit nordisk räknas fortfarande som ett nordiskt bolag. Fusio Ericsson växer snabbt inom telekom sektorn: omsättningen ökade med bela 26 procent, främst tack vare mobiltelefonförsälningen. VD Lars Ramqvist Ran vara nöjd.

nerade bolag som kemiindustribolaget Akzo Nobel (fusion mellan Nobel Industrier och Akzo, huvudkontor i Holland), ABB ( ASEA och Brown Boveri 1988), stålindustribolaget Avesta Sheffield (Avesta och British Steels rostfria verksamhet 1992, huvudkontor i Stockholm) suddar ut nationsgränser. Dessutom har utlandsägandet ökat, antalet anställda utomlands är större än någonsin och faktureringen utomlands har ökat. Ett bolag som Electrolux har t.ex.mer än 85 procent av sina anställda utanför Sverige och ännu mindre av sin marknad i Sverige. Men huvudkontoret är i Sverige och högsta ledningen är svenskar.

Även gränserna mellan verksamhetsområden blir grumligare. ABB går under benämningen verkstadsindustri, men kunde lika gärna kallas konsultbolag. Detta illustrerar en allmän trend där en allt större andel av industribolagens verksamhet blir tjänster, som t.ex. underhåll av anläggningar eller planering. Dessa uppdrag är mindre

FORUM NR 7-8/97

Bilder: Statoil

Narska oljejätten Statoil pumpar olja ur Nordsjön och kapital till Norge. På bilden Troll-tornet och VD Haral Norvik.

konjunkturkänsliga och har dessutom oftast högre marginaler.

”Lenge leve oljen”

Om det rullar bilar ur Sverige så pumpas det olja och gas ur Norge som aldrig förr. Den norska tidskriften Kapital rubricerar sin artikel om Norges 300 största bolag med ”Lenge leve oljen”. Oljebolagen blir hela tiden en större andel av den norska ekonomin. Enligt Statistiska sentralbyrån i Norge var den ekonomiska tillväxten i Norge 5,3 procent i fjol, men för verksamheten på ”fastlandet’ endast 3,7. Mycket av tillväxten i oljesektorn drevs av den reella prisökningen i oljepriserna under 1996. Jätten på området är helt dominerande Statoil, som växer så det knakar. Däremot är bolaget ingen större sysselsättare: dess personal är en niondel av Electrolux” som har lika stor omsättning. Norge är dock inte bara olja: en ny verkstadsjätte skapa paekvunnt ene

Europas största skogsbolag UPM-Kymmene är Finlands största bolag men kommer in som nummer åtta i Norden, VD Juba Niemelå minskar dock på bolaget genom att sälja dotterbolaget Raunra.

FORUM NR 7-8/9 6. Akzo Nöbel” Kemi 60 8167 +4h 7 Börsnotearat, 7. Norsk Hydro Verkstad” ZE 603307 +654 Börsnoteral - 2 8. UPM ÖR mera Skög = = > Börsnoterat. E J 9. Neste Kem Mie GB 3757 OM Finska staten äger 83946. Börs tårat. om

F Omsättn. förändr. Ågare 56 Le är å argina 1. RR

Börsnoterat, Spritt gala JE

Ericsson TEE ra 85 5 902 +264 Börsnoterat. Spritt ägande. Räknas till Wallenbergsfären.

Börsnoterat. Spritt ägande. ad till i iWallenbergsfören. 106 8547 ONT

Statoil = Olja” I I = 16074 +254 Norska staten äger 10036. i od Elestrolux = Verkstad sms 75 317-59

Vinst <Vinst- — Anst. — förändr.

1986 från t.g. å “9221 6h 214894 +34 9725 19h 71905 -1194 7648 “94 93949 +119 f2746 2146 — 14260 +390 2303 33 112140 “04 ä792 Bh F07T00 HK FA156 13940 735400 94 3559 —7h 44808 220

SA > 8662 24 r 36800 43 107 Tetra Läv “Verkstätl men 33 LU C Prvalägbe So EE RR Sd gl 5 ; pu E JE a 11. Kvarner 1 fi FIELD 533 220 71166 +1974 Börsnoterat. Ae rå 12. Scand ha - 9408 -6Y u Bor far — SS : 13: Nokia = J8IBA0K 31766 14 14-8CA- 5 ST SKgg EE aa FAST 34106 220

Noterat. t. Räknas a char slaren 3T2 AE Tage SVG A i 1675) ) FI Bygd a. I Her 7504 OKAH LESS ochiHandelsbankssfärenar «17. Stor — Bärsnoterat ällor: arierande ra edelkurser: inansiella poste h

E4 : I IT

SA dd TZ 31 700 11986

F5AT Th 38245 +17 222716 11 34 0317 +42 81 1524 rg 20 235-40

ER SS — I DA 205 TB20302N

F10 9460 ON [=

E 8 KL 30 erattelser, Placerin; uiden 1996. Pg. är omräkn ligt Finlands banks alla poster. Vinstmarginal är vinstietters å s des då Kverner (visserligen med en del oljerelaterad verksamhet) köpte engelska Trafalgar House, Kverner är nu Norges största sysselsättare. På 35:e plats i Norden finns konsumentvarubolaget Orkla, som tagit över en stor del av Volvos livsmedelsverksamhet (Pripps, Abba, etc).

I Danmark finns det inte många storbolag, utan företagsstrukturen präglas av mindre bolag och privatföretagare. De få storbolagen finns främst inom det som ligger danskarnas hjärtan nära: livsmedel, med bolag som bryggeriet Carlsberg, bl.a sötsaksproducerande Danisco och köttproducenten Danish Crown. Även inom shipping finns det några storbolag som t.ex. Tank- og Ruteskibe och Lauritzen Gruppen. Bakom Tank-og Ruteskibe döljer sig världens största shippingbolag AP Mgller med bl.a. Maersk containertrafik. Maersk har också stått bakom olje- och gasutvinningen i de danska fälten i Nordsjön som gjort Danmark självförsörjande på området.

Islands storbolagsflora domineras av fiske. Islands största bolag, försäljningsbolaget för kylfabrikerna, har en omsättning på 1,5 Mmk och skulle sålunda komma in som 75:e största bolag i Finland. Tredjestörsta bolaget på Island är Iceland Air.

I Finland föddes vid Valborgsmässoafton förra året Europas största pappersproducent UPM-Kymmene, som tro Valvo, Europas lönsammaste bilproducent, fick en ny VD i Leif Johansson. Han var tidigare VD för Electrolux och hoppade sålunda från Nordens femtetill näststörsta bolag. På bilden Volvo S40.

nar som största bolag i Finland. Toppositionen kan dock vara kortvarig. Bolaget har aktivt sålt bort sin verkstadsindustri Rauma och telekombolaget Nokia flåsar i nacken med en snabb tillväxt. Listan på storbolag visar hurpass ensidig Finlands industri fortfarande är jämfört med Sveriges, bland de sex största finns tre skogsbolag.

Sysselsättningen oförändra ”Resultatet förbättras, personalen minskar”, rubricerade vi vår artikel om ABB i Forum 3/97. Samma trend med s.k.downsizing har gällt inom de nordiska storbolagen.T.ex. har Volvo skurit sin personal med en tiondel och denna månad meddelade Electrolux att personalen skall minskas med 12 000. Inte ens ett tillväxtbolag som Nokia ökade

Nordens värdefullaste företag 14.8.9 värde — förändr. Företag i FIM sedan 1/97 . Ericsson 238 mrd — +6896 . Astra 152 mid +5K0 . Nokia 131 med — +740 . ABB AB? 77 rrd — +5440 . Volvo 69 mrd — +5196 . Norsk Hydro 68 mrd — +18246 . Investor 54 mrd — +3590 . Sandvik 45 mrd — +384 . Hennes&M 45 med — +6746 10. Sparb. Sverige == = 44 mrd = +5690

Anger värdet på hältten av hela ABB. Andra halvan av bolaget är noterat i Schweiz som ABB AG

Källa: FIM Fondkommissio sin personal i fjol.

De flesta stora personalökningarna på listan invid är en följd av företagsfusioner. Det är endast storbolag som verkar i de snabbväxande IT- och läkemedelsbranscherna som verkar nyanställa.

”Nordiskt” ägande ökar

Att sammanställa en lista på de största bolagen i Norden är kanske aktuellare nu än någonsin.

Företagsköp och fusioner är ingenting nytt. Men nytt är att så många företagsköp och fusioner under 1996 skedde över landsgränser. Norska bryggeriet Orkla köpte in sig på den svenska dryckesmarknaden. Finländska kraftbolaget IVO stärkte sina positioner i Sverige i svenska Gullspång och svenska Vattenfall köpte Savon Voima. Inom banking driver S-E-Banken, Handelsbanken, Den Danske Bank och Unibank aktiva nordiska strategier. Inom läkemedelsdistribution skapades en finsk-svensk jätte då Tamro och Ada gick ihop. Norden håller på att bli en genuin marknad och ägande över gränser kommer säkerligen att öka.

Men fortfarande finns det många branscher där ägande över gränserna är frimmande. Skogsindustrin är ett exempel.Alla företagsköp och fusioner inom de skandinaviska skogsbolagen har skett inom ett lands gränser. 9

FORUM NR 7-B/97

Utgiven i Forum nr 1997-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."