Utgiven i Forum nr 1993-08

Ändstation eller startpunkt?

av Ragnhild Artimo Forum 1993-08, sida 11-12, 27.05.1993

2 FÅ: > &T F [i] ö 4

Två miljoner ”onödiga”!

Två miljoner fler än landet kan försörja — det hävdar Haavikkai sin nya katastrofbok. Men han serverar ingen Slutlig Läsning…

Ändstation eller startpunkt?

Ragnhild Artimo

Finland, som en population lämlor, har kommit till fjällets krön. Hur göra: störta ned för fjället i den kalla sjön eller ändra vandringsriktning? Det är, vet lämlor, jobbigt att vända.

e tre musketörerna Paavo HaaD:z Tuomas Keskinen och

Kimmo Pietiläinen rycker än en gång ut till Drottningens (Fosterlandets) undsättning. Skall de lyckas? Vilka svårigheter måste övervinnas? Många, alltför många, framgår av trions upgnsfärska katastrofbok Kyllä se siitä tai sitten ei (ungefär Det går nog, eller så int”).

Om du tycker att dagstidningar och etermedia gör dig ängslig för framtiden, går katastroftrion mycket längre: de letar bakom rubrikerna, gräver fram mer ledsamheter och drar konklusioner av nyheter och händelser över en längre tidsaxel. Ingen plats för falsk optimism ens för formens skull!

Glesbebott — och överbefolkat

Finland, hävdar Haavikko, är en absurditet: ett av Europas glesast bebodda länder, och ändå överbefolkat. Närmare bestämt med runt två miljoner medborgare för mycket. Finland kan nämligen bara försörja 60 procent av befolkningen, med nuvarande sysselsättningsgrad och produktivitet. Tråkigt!

De två miljoner som står utanfö möjligheter att få arbete, och för vilka utkomst och samhällstjänster är en krympande och snart obefintlig buffert mellan relativ social trygghet och total otrygghet, kallar Haavikko med ett nytt ord: redundanter — överlopps, överblivna. För dem är välfärdens och den sociala från-vaggan-tillgraven-omvårdnadens tid förbi utan återvändo. Nedmonteringen av välfärdsstaten har bara börjat.

Redundanterna, skriver Haavikko, kommer att göra den iakttagelsen att de inte har någon annan framtid och trygghet än den de själva skaffar, kämpar sig till. Så är livet i Koivistos republik där nationens ekonomi körts ner så att landet befinner sig i sin svåraste kris sedan 1918.

Om två miljoner redundanter skulle paradera förbi det presidentiala slottet i dubbla led skulle förbimarschen ta 250 timmar, över tio dygn, har Haavikko räknat ut.

Nyegoism som strategi

Men det vore illa använd tid för rtedundanterna. De har, bör ha, händerna fulla med att totalrevidera sin livsföring, sina konsumtionsvanor, inriktningen av sina efforter. Det finns ing en som kan lära dem hur man skall leva och överleva i postvälfärdssamhället — traditionerna saknas, och skapas nu. Den viktigaste lärdomen, menar Haavikko & Co, är att anamma ett medvetet jagcentretrat sätt att operera. ”Samhällets bästa” är en klyscha som utdaterat sig själv. De hjälpande händerna hittas säkrast i ändan av de egna skjortärmarna. Systemet har svikit redundanterna och det är naivt att tro att det handlar om ett kort tillfälligt avbrott.

Det är dags att bli självförsörjande. Det är lättare sagt än gjort i ett land där de medborgerliga friheterna är starkt kringskurna vad gäller försörjningsverksamhet. Det är lovligt att utan statlig intervention sälja sin lädersoffa, eller sin stereoanläggning, eller sin gamla cykel till det pris dessa kan betinga i dagsläget. Det är inte tillåtet att sälja sin arbetskraft till det pris som kan fås. En metod för staten att se till att arbetslösheten bibehålls är att noga kontrollera att de arbetslösa inte utför arbete, och att arbetskraft saluförs endast till kartellpriser — alltså inom den prisram som fastslås och övervakas av trepartsmafian fackrörelsen, arbetsgivarrörelsen och statsmakten.

Redundanten, som trots dåliga odds vill försörja sig, måste göra det utanför systemet, utanför etablissemanget. Det är ett landskap där det snart är trängsel.

Gerillafärdigheter

Haavikko och hans medförfattare uppmanar naturligtvis inte till brott mot de viktigaste av lagar: arbetslivsbestämmelserna. Det är ett minfält som var och en forcerar på egen risk. Men ”FKyllä se siitä” ägnar ett försvarligt utrymme åt konstruktiva förslag gällande hur redundanten kan minimera de tillgångar systemet utmäter av honom/henne, och maximera de resurser och tillgångar överlevnad och rentav allokering för framtiden kräver.

En operationslinje går ut på att ”återvända till vildmarken”. Rusta sommarstugan för bruk året runt. OdIla egna grönsaker. Potatis. Fiska vän 1 fortsättnin plocka bär och svamp, göra ved, göra bruk av sedan länge glömda scoutfärdigheter. Skala bort allt onödigt som kostar pengar man inte har, nu, och fokusera sig på väsentligheter. Och göra detta i tysthet, inte skrika ut sina nyttiga insikter åt konkurrenter. Slå vakt om misärfasaden (sticka upp är farligt).

Lev, manar Haavikko, ärbart, och bygg upp det egna människovärdet på ett traditionellt sätt. Arbeta, och var fri.

Säkra dina tillgångar. Investera under inga omständigheter. Minst av allt i fastigheter. Köp guld, i små mynt som lätt reser med dig, Eller köp utländsk valuta, små stabila nationalekonomiers — de stora valutorna gungar ofta. Håll inte pengar på konto i banken — dem kan staten komma åt genom att starta sedelpressarna. Ge sjutton i aktier. Eller om du inte kan, har du Haavikkos välsignelse gällande Vaisala och Nokia. Håll dig ifrån konstinvesteringar, i synnerhet finska konstnärer. Och antik och frimärken, Sälj eventuella semester- och golfaktier genast, idag. I morgon får du mindre för dem.

Viktigt är att inte resignera i rollen som arbetslöshetsveteran och bli en lättmanipulerbar enhet i en lättmani Yrken som kan ”emigrera” är trumf.

pulerbar massa. Gör någonting. Har du en tjänste- eller produktidé — bli företagare! Naturligtvis betyder det att du måste arbeta mer än det officiella veckotimantalet. Men det är nyttligare att vara initiativtagare än undersåte. Inventera vad du kan, och vad du kan göra med det du kan.

Men exporten drar ju ”Exporten drar” är en av de goda nyheter som redan börjar bli slitna av att upprepas. Kanske den drar, men arbetslösheten ser ut att växa. Upplåningen från utlandet fortsätter. Och din pension, och dina barns möjligheter att få arbete, är frågetecken, flera stycken och med fetstil.

Steget från nationell likviditetskris till barbari är kort, i praktiken. De är bara en bokstav som skiljer rättrogna från lättrogna. ”Lita på Allah, men bind fast din kamel.”

En kamel att rida genom öknen på är — har vi fått lära oss — yrkeskompetens. Säg det åt alla arbetslösa ekonomer och ingenjörer härhemma.

Rusta för reell efterfrågan, yrkesvis. Glöm bort statusdimensioner som ”kreativa utmaningar”, ”självförverkligande”, ”kultur”. Om det är för sent för dig själv, uppmuntra åtminstone dina barn att skaffa yrkeskunskap som lätt kan resa över riksgränserna, och som har en marknad: bilmontörer, sjukvårdare, läkare, kemister, ingenjörer och tekniker. Yrken som kan utövas utan support av jätteorganisationer eller jätteinvesteringar.

Bered dig att flytta utomlands för att få jobba. Ta reda på hur, genast.

Ty: den finländska välfärdsstatens livscykel har nått slutpunkten. Nu kommer misärstaten. Och det betyder att misär delas ut åt de redan miserabla, och pengarna dit där pengar redan finns. Finland som stat och Finlands näringsliv får lära sig vad det är att vara fattig. Att tvingas sälja billigt, och köpa det man behöver dyrt, för sådana är de ekonomiska lagarna.

Lagarna om utbud och efterfrågan. De utgör Finlands nya grundlag, skriver Haavikko.

PERSONLIG SERVICE GER GOTT RESULTAT

Svensk-Finland är ett litet dynamiskt försäkringsbolag. Vår marknadsandel bland de inhemska skadeförsäkringsbolagen ökade under 1992 till 1,24. Vårt bokslut visar en premietillväxt på 696.

Inom vårt marknadsområde Nyland - Åboland - Österbotten får våra kunder personlig serviCe på 13 egna kontor och expeditioner. Dessutom samarbetar vi med Verdandi och Aktia Bank.

Jn 12

Svensk-FInlands nyckeluppgifter (Beloppen i milj. mk)

Premieinkomst

Investeringsverksamhet, netto

Ersättningskostnader Driftskostnader Tekniskt resultat Stokastiskt resultat Solvensgrad Balansomslutning Persona 1992 154 29 141 43 -16 LÄ 5296 341 124

Vi sänder gärna vår årsberättelse med fullständiga boksluts uppgifter!

Försäkringsbolaget

Svensk-Finland

Försäkringsbolaget med personlig service

Utgiven i Forum nr 1993-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."