Utgiven i Forum nr 2020-06

Ansiktet som dörröppnare

av Patrik Harald Forum 2020-06, sida 29, 28.07.2020

WOIYYv nsiktet som örröppnare

NYTT SAMARBETE. Norlics affärsområdesdirektör Jari Rättyä (till vänster) och Caracom Groups vd Santtu Harjuhaahto.

MATEMATISK MODELL. Systemet ändrar varje bild till en individuell biometrisk karta, som jämförs med bilder som tagits tidigare.

Glörn passerkort av plast. Nu kan närvaro på jobbet registrera genom att den anställda bara visar upp sig i entrén.

PATRIK HARALD TEXT

X Det är Kalajokiföretaget Caracom som har integrerat sin ansiktsigenkänningsteknologi iJakobstadsföretaget Norlics verktyg för arbetstidsrapportering, Ontime. Tekniken har använts på prov sedan försommaren och nu i höst kommer tusentals anställda runtom i landet att börja registrera sin närvaro på jobbet med hjälp av ansiktsigenkänning.

En kamera ser när den anställda kommer på jobb, tar en lunchpaus eller går hem för dagen. Enligt Caracom handlar det om den hittills mest omfattande användningen av ansiktsigenkänning i Finland.

”Kameran kan vara en vanlig pekplatta som placeras till exempel i entrén”, säger affärsområdesdirektör Jari Rättyä på Norlic.

Säkrare än plastkort. Rättyä ser flera fördelar med systemet: ansiktet har man alltid med sig, medan ett passerkort lätt kan glömmas eller slarvas bort.

”Ur arbetsgivarens synvinkel är systemet säkrare, ett plastkort går lätt att låna ut tillen kollega, men inte ansiktet. Det är också enklare att administrera jämfört med att hålla reda på en mängd plastkort?”

Trots att intresset från kunderna enligt

Rättyä har varit stort, är han också beredd på att en del kan vara skeptiska - ansiktsigenkänning är en kontroversiell teknik med vars hjälp framför allt Kina håller på att bygga upp ett dystopiskt övervakningssamhälle.

Caracoms och Norlics koncept är dock ett slutet system där bilderna inte förmedlas till någon utomstående.

”Bilderna i sig lagras inte, utan systemet ändrar varje bild till en individuell biometrisk karta, som jämförs med matematiska modeller från bilder som tagits tidigare”, säger Caracoms vd Santtu Harjuhaasto.

Enligt Harjuhaasto är systemet helt i samklang med EU:s dataskyddsförordning GDPR och lagligheten är noggrant kontrollerad. Han påpekar att ingen kommer att tvingas att börja använda ansiktsigenkänning, utan att passerkort också i fortsättningen fungerar parallellt.

Harjuhaasto ser goda möjligheter att använda ansiktsigenkänning också i många andrasammanhang, till exempelsom medlemskort till gym.

”Tekniken är nu ett skede där man börjar övergå från pilotstadiet till kommersiella tillämpningar” Hl

AJFDY3S 2N29N3/S0LOHdLSOW

Hög medelålder oroar styrelseproffs

X Medelåldern i de finländska börsbolagens styrelser är 56 år. Väljer man ut den yngsta medlemmen ur varje styrelse blir medelåldern bland de utvalda 45 år. Det här framgår av en kartläggning som gjorts av de finländska styrelseproffsens förening Directors Institute Finland, DIF.

Totalt sitter 770 ledamöter i de finländska börsbolagens styrelser, men av dem är bara 3 under 30 år, och bara 30 är under 40 år.

Enligt DIF:s generalsekreterare Leena Linnainmaa är det förvånande att medelåldern inte är lägre ens i de små börsbolagen.

”Det betyder att de små bolagen inte fungerar som språngbräda för yngre talanger och som inkörsport till de större bolagens styrelser, säger Linnainmaa ien kommentar.

DIF:s undersökning avslöjar vidare att Harri är det vanligaste förnamnet bland styrelsemedlemmarna i de finländska börsbolagen. Totalt finns 12 Harri-medlemmar och dessa innehar 16 styrelseplatser. M 34 finländska bolag på teknologi-topplista

X 34 av bolagen på den senaste Deloitte Technology Fast 500 -listan är finländska. Listan som publiceras årligen rangordnar de 500 snabbast växande teknologibolagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Med sin sjundeplats är matleverantören Wolt den klarast lysande stjärnan bland de finländska företagen. Wolt, som grundades 2014 av den tidigare Slush-chefen Miki Kuusi, är verksamt i över 80 städer i 23 länder, och kopplat till över 10 000 restauranger.

Följande finländska företag på listan är animeringsstudion Anima Vitae på plats 25, och Smartcart som tillverkar smarta shoppingvagnar på plats 41.

Företagen har rangordnats utifrån tillväxt i omsättningen under perioden 2015-2018. På listan finns företag från 22 länder. Hl

AFFÄRSMAGASINET FÖRUM NR 62020

Utgiven i Forum nr 2020-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."