Utgiven i Forum nr 2009-10

Apple slog Nokia på fingrarna

av Janne Salonen Forum 2009-10, sida 12, 29.10.2009

Taggar: Bolag: Nokia & Apple Teman: teknologi

El FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2089

SPEKTRU “På Google har man insett att det inte är någon idé att hålla tyst med ar betet och vänta tills produkten är helt färdig innan man marknadsfö den. Bättre att göra som Apple och låta produkten göra jobbet innan den ens är färdig” Professor Micael Dahlén i Veckans affärer, 22.10.2009.

Apple slog Nokia på fingrarna

JANNE SALONEN

Då APPLEs legendariske chef

STEVE JOBS för två år sedan

KOMMENTAR presenterade företaget nya Iphone, möttes detta av snäsande och avfärdande kommentarer från Nokias chefer. Men den utomstående betraktaren kunde genast se att Apple hade kommit med en genuint innovativ produkt.

Dessutom var den kopplad till Apples övriga innovativa produkter och tjänster, Ipod och Itunes, på ett sätt som Nokia först nu långt senare har försökt efterlikna, hittills med rätt magert resultat.

På det innovativa planet misslyckades Nokia på ett mycket fundamentalt sätt. Detta avspeglar sig nu i delårsrapporterna: då Apple under tredje kvartalet lyckades göra en nettovinst efter skatt på cirka 1,7 miljarder dollar (cirka 1,1 miljarder euro), uppvisade Nokia en förlust på över goo miljoner euro efter skatt. Så gott som hela förlusten kommer från en goodwillavskrivning i nätverksbolaget NOKIA SIEMENS NETWORKS. Men också frånsett denna avskrivning gjorde Nokia ettnollresultat. Detta kan på inget sätt betecknas som tillfredsställande.

Nokias styrka ligger i billiga telefoner till världens stora folkrika marknader (utom USA). Där lyckas bolaget fortfarande rätt väl, trots många asiatiska utmanare. Marknadsandelen på mobiltelefoner globalt var nästan oförändrad, cirka 38 procent. Fortfarande lyckas Nokia med volymproduktionen av billiga telefoner, även om vinstmarginalen numera konstant eroderas på grund av den hårdnande konkurrensen och fallande priser. Genomsnittspriset på sålda telefoner sjönk med 10 euro jämfört med för ett år sedan. Bruttovinstmarginalen låg på strax över 1 procent jämfört med 18 procent under 2008.

Kan Apple fortsätta utan Jobs? Jämförel sen med Apple är slående. Apple producerar förstås också annat än mobiltelefoner, framför allt persondatorer (men det har också Nokia åtminstone utlovat att man kommer att börja göra), och den bärbara Ipod-apparaten. Men Iphone är en av de vinstdrivande produkter na. Volymskillnaderna är dock frapperande: Apple levererade under tredje kvartalet 7,4 mil joner telefoner, mot Nokias 108,5 miljoner.

Skillnaden i företagskulturerna framträder rätt tydligt. Där Apple uppmuntrar innovativitet och tolerans, har Nokia hittills kännetecknats av en hårt toppstyrd ingenjörsdriven kultur. Apples Steve Jobs personifierar skillnaden i företagskulturerna: skulle en Steve Jobs ens ha blivit anställd hos Nokia? Konceptet där Iphone, Ipod, Itunes och Apple Store kombineras i en integrerad, innovativ helhet är Jobs personliga vision som nu bär spektakulär frukt.

Jobs personifierar Apples enorma framgång och har största förtjänsten för den, men på ett annat plan representerar han även en risk för Apple. Under det gångna året väckte Jobs utmärglade utseende växande farhågor om hans hälsotillstånd, tills företaget måste tillstå att Jobs hade genomgått en levertransplantation. Sjukdomen bakom denna operation är fortfarande inte känd. Jobs hälsotillstånd kastar en skugga över Apples framtidsutsikter. Kan Apple fortsätta sin framgångssaga utan honom?

Förändring behövs i Nokia, Frågan är om insikten inom Nokia har börjat vakna om att något fundamentalt kanske behöver förändras. Nokias företagsledning hade invaggat sig i en falsk tilltro till den egna modellens förträfflighet. Detta avslöjades av de arroganta kommentarerna till Apples lansering av Iphone.

RICK SIMONSON har utsetts till ny chef för huvudrörelsen Nokia Devices. Nokia försöker nu allt mera efterlikna Apple med sin Qvi-tjänst och Nokia Store, som ska efterlikna Itunes och Apple Store. Men på detta plan ligger Nokias framgångar fortfarande långt efter Apples. En växande kritik från Nokia-telefonernas användare är att de nyare telefonmodellerna har blivit allt mera svåranvända.

Frågan är om Nokias nuvarande strategi räcker till för att åstadkomma en vändning till det bättre. Rick Simonson sade i samband med kvartalsrapporten att “strategin är den rätta”. Detta kan avspegla en fortsatt avsaknad av insikt om behovet av förändring, inte minst i företagskulturen.

Nokias position är dock fortfarande stark, även inom segmentet för så kallade intelligenta mobiltelefoner, där man fortfarande säljer flera telefoner än till exempel Apple. Och Nokia börjar komma ut med modeller som på allvar kan ta upp utmaningen från Iphone, även om helhetskonceptet ännu inte fungerar lika väl som Apples Itunes och Apple Store.

Det är som om Nokiachefen OLLI-PEKKA KALLASVUOS och den övriga Nokialedningens kommentarer fortfarande inte riktigt skulle avspegla en insikt om att Nokia har blivit slaget på fingrarna, rejält, och att något kanske behöver förändras inom Nokia.

VINON

Utgiven i Forum nr 2009-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."