Utgiven i Forum nr 2011-03

Är börsutdelningar överreklamerade?

av Johan Hultkrantz Forum 2011-03, sida 12, 31.03.2011

Taggar: Teman: dividend

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2011

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forumf. Vi välkomnar även kortare texter.

Ar börsutdelningar överreklamerade?

X För det första: jag arbetar i fondbranschen och tjänar mitt levebröd på fonder så visst är jag subjektiv när detta skrivs. Men jag lever som jag lär; jag äger inga aktier direkt bara via placeringsfonder och fondförsäkringar.

Nu börjar vi närma oss tiden då utdelningarna (dividender) betalas ut från våra inhemska börsbolag. Ordet utdelning klingar ofta ganska positivt hos de flesta placerare och jag har haft hundratals situationer de senastetolv åren då jag har träffat människor som är mer eller mindre besatta av utdelningar.

Visst finns det många bra saker med utdelningar. Du får ut pengar på ditt bankkonto en gång per år samt att du har lägre beskattning (19,6 procent) än om du till exempel skulle sälja aktier eller fondandelar då du skulle betala 28 procent - visserligen endast på vinsten. Självklart är det så att bra bolag har möjlighet att betala bättre utdelningar än mindre bra bolag så på så sätt är utdelningsförmågan en spegelbild av företagets lönsamhet och kassaflöden på sikt. Att så många traditionellt sett har en positiv inställning till börsutdelningar tror jag har att göra med utdelningen tidigare var helt skattefri och man är medveten om att 19,6

Debattartikeln har skrivits av Johan Hultkrantz som är placeringsmäklare i Helsingfors.

”Problemet med utdelningar är att man är tvungen att betala skatt en gång per år även om man inte skulle behöva ha tillgång til pengarna just då procent är lägre än 28 procent. Många människor har en negativ inställning till placeringsfonder; de tror att fonderna inte har rätt till utdelningar. Fonderna får tillgång till utdelningarna precis samtidigt som privatpersoner men det syns inte på ditt bankkonto eftersom börsutdelningarna går direkt in i fonden. Sanningen är den att finländska aktiefonder (även om fondbolag inte har sitt säte i Finland) betalar noll procent skatt på utdelningar. För fonder som placerar utanför Finland betalar de ofta en fast källskatt på runt 15 procent på utdelningar vilket är under de 19,6 procent som privatpersoner betalar på utländska utdelningar.

Aktievärdet sjunker före utdelningen, Rent teoretiskt, och ofta även i praktiken, sjunker värdet på börsaktien under natten före den dag som utdelningarna lossnar för utbetalning till aktieägarna, Om du äger aktier för 10 000 euro och börsbolaget delar ut 4 procnt i utdelning så har värdet på dina aktier sjunkit till 9 600 euro och du har fått ut runt 320 euro efter skatt på ditt konto.

Det ska understyrkas att det vanligen går rätt snabbt för ett bolag att återfå sitt värde före utdelningsutbetalningen. Det finns placerare som tar utdelningar och placerar om dem i börsbolagen, den enda som vinner på detta är beskattaren. Skulle man ha dessa 10 000 euroien finländsk aktiefond har du fortfarande 10 000 euro efter utdelningsutbetalningen.

Problemet med utdelningar är att man är tvungen att betala skatt en gång per år även om man inte skul e behöva ha tillgång till pengarna just då. Om du sitter på fonder kan du själv välja när du vill ha ut dina pengar och du styrs inte av börsboagets bolagsordning.

Ingen direkt företagsrisk. Enligt Heemäkiförslaget (statens framtidsskattegrupp) skautdelningar beskat as på samma sätt som vanliga kapialinkomster, i dagsläget med 28 procent. Det kan innebära att du nästa år får ut bara cirka 290 euro på ditt kon:0 i exemplet ovan. Ingenting nämns i Hetemäkigruppen om att inhemska aktiefonder ska betala skatt på utdelningarer från och med år 2012, på så sätt så blir det ännu mer fördelaktigt med fondplaceringar versus direkta aktieplaceringar.

Med fondplaceringar har man heller inte någon direkt företagsrisk eftersom man ofta sitter på 5080 börsbolag som gör att du ”bara” sitter på traditionell marknadsrisk. Självklart kostar fonden 1-2 procent per år. Har du en passiv aktieportfölj är den i princip utan förvalt ningskostander, bortsett från vissa förvarskostnader som banken uppbär. För de 1-2 procent per år som du betalar får du igen en del via skatteoptimering på två sätt. Dels det som är nämnt ovan (19,6 procent skatt på en direktavkastning på 4 procent blir cirka 0,8 procent som försvinner i skatt. Om Hetemäkis förslag går igenom blir det hela 1,1 procent som försvinneri skatt). Men även det faktumär att fonden inte betalar skatt på (eventuella) vinster på vägen. Vidare så borde en bra förvaltare lyckas bätt re än en bra amatör på ett perspektiv på tre år eller mer. m

Utgiven i Forum nr 2011-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."