Utgiven i Forum nr 2015-08

Är snuttjobb bättre än sitt rykte?

av Johan Hultkrantz Forum 2015-08, sida 25, 24.09.2015

DEBAT Är snuttjobb

Skicka din debattartikel til feedbackQforum.f.

bättre än sitt rykte”

X Har du precis som jag märkt att det finns en hel del vettiga och högt utbildade personer som saknar ett ”riktigt” heltidsjobb, jämfört med för tio år sedan?

Kolla kontaktlistan i din telefon: själv har jag 282 privatpersoner varav 55 procent har fast anställning, 43 procent alternativ arbetsform såsom egenföretagare, flera arbetsgivare, mångsysslare eller en kombination av dessa, medan 2 procent är arbetslösa.

Snuttjobb och andra otypiska arbetsformer framställs ofta som något negativt i media och i folkmun. Viss- eller korttidsanställningar har ökat, och kommer förmodligen att fortsätta göra det. Det handlar som man säger i Sverige om ”att gilla läget” och göra det bästa av saken.

SOLOHJSLOW

Global trend. I maj 2015 kom det en rapport från Internationella arbetsorganisationen, ILO: bara 25 procent av världens arbetskraft har fast anställning, resten har visstidsanställningar, korta avtal eller arbetar inom familjen. Korta arbetsavtal och oregelbundet jobb blir allt vanligare, i synnerhet sedan finanskrisen 2008. ILO:s chef Guy Ryder säger att arbetslivet går igenom en brytningstid där den traditionella modellen med fasta anställningar bryts ned och förändringen medför osäkerhet.

Låt oss säga att du är professionell fotbolls- eller ishockeyspelare eller en välavlönad coach. Ledningen för ditt lag väljer materialet på mycket kort sikt utgående från den budget de har till sitt förfogande. Du vet inte om du stannar 3 -4 månader eller 3-4 år. Du kan bli såld, ut hyrd eller ditt kontrakt kan löpa ut.

Det råder hårda bud: konkurrensen inom elitidrotten är vanligtvis mycket hårdare än inom näringslivet eftersom så få kan leva på sport. En spelare eller idrottsman kan ha lagt ned mycket mer tid på sin utveckling (jämfört med en industriarbetares utbildning): från fem års ålder fram till vuxen ålder. Ändå kan en proffsidrottare räkna med inkomst under blott 10-15 år.

Blasé. Ett problem med långsiktiga arbetsförhållanden är att de kan bli tråkiga efter ett par tre år. Då borde man kanske som fotbollsspelaren byta klubb för att bli motiverad och inspirerad på nytt. Ägaren till företaget eller fotbollslaget får ut mycket mer av sina arbetare nä personalen är på hugget, men gnistan varar sällan speciellt länge.

Har du snuttjobb eller är du så kallad mångsysslare kan detta vändas till något positivt både för dig och för den som betalar din lön. Variation skapar inspiration. Du hålls mer motiverad och inspirerad när du arbetar med flera olika saker. Samtidigt märker den som betalar dig att du är på hugget. I en mer traditionell relation där du säljer varor och tjänster som anställd kan rutin och upprepning i värsta fall tära på arbetsglöden i det långa loppet.

Ett annat problem med att vara fastanställd är att om du drar in 100 000 euro till bolaget i form av sålda tjänster så kan arbetsgivaren inte betala ut mer än 35-45 tusen euroilön eftersom socialkostnader, mellanchefer och ägare ska ha sin del av kakan. När du har eget företag får du däremot behålla allt själv, så det räcker i princip att fakturera för betydligt mindre belopp.

Låga ambitloner? I februari 2014 kom en undersökning från Åbo Akademi som visade att extremt få av dem som utexaminerades år 2012 har grundat ett eget bolag inom ett år efter avlagd examen. Hela 260 stycken svarade på enkäten och endast en (!) hade bildat eget.

Liknande siffror gäller också bland övriga universitet.

MÅTTBESTÄLLT.

Snuttjobb kan som bäst ÅA:s prorektor Mavara ett sätt att hela tiden lin Brännback säger ha ett varierande och = s ; motiverande arbete. att det ännu sitter väggarna att akademiker inte blir egenföretagare. Här finns en paradox: nyutexaminerade med högre utbildning vill generellt sett ogärna ta risker.

I dag går cirka 1000 doktorer utan jobb i Finland, och på två år har antalet arbetslösa med doktorsexamen fördubblats. Forskarkarriärerna splittras i arbetslöshetsperioder, en akademisk karriär är alltmer osäker medan allt fler doktorer examineras. Varför startar inte fler av dem eget? Är hindren mentala?

Entreprenörer är initiativtagande personer, med energi och ambition. De sätter upp mål, jobbar envetet och systematiskt samt långsiktigt i team och i nätverk.

Finland har proportionellt sett förhållandevis få entreprenörer. Tröskeln att produktifiera det egna kunnandet och den egna personen förblir hög - men lyckligtvis tycks en generation av unga vuxna våga uppvisa en startupanda där de blir sin egen lyckas smed. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 82015

Johan Hultkrantz är spar- och placeringsmäklare i Helsingfors.

”Ett problem med långsiktiga arbetsförhållanden är att de kan bli tråkiga efter ett par treår”

Utgiven i Forum nr 2015-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."