Utgiven i Forum nr 2011-12

Är sociala media passé?

av Henry Clay Ericsson Forum 2011-12, sida 39, 20.12.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2811

Skicka dina kommentarer tilladressen: feedbackOforum.f Är sociala media passé?

HENRY CLAY ERICSSON

I Forums grupp på Linked In a ställdes nyligen frågan: Ha sociala media redan passerat zenit? Har nyhetens behag redan gått över? En debatt bröt ut, vars styrka i sig själv indikerar att sociala media är ii högsta grad vid liv. Tecken på senilitet? Antalet användare av Facebook har börjat plana ut. I en del regioner har brukarna rentav minskat. Antalet inaktiva grupper är stort, skylten “öronmärkt för skrotning” syns här och var. Grupper med närmare tusen medlemmar visar noll aktivitet. Rena spökstaden. Hur blev det så?

En orsak kan vara att ‘alla’ i dagens läge är på Facebook. Farfar och mormor kan kolla vad barn och barnbarn sysslar med. Chefer kan följa med sina anställdas privatliv, lärare kan spana in sina elever. Undra på att folk börjat uttrycka sig försiktigare. När det nya och exklusiva blir vardagligt, söker sig pionjärerna bort.

Ett annat skäl utgörs av den tid och energi som krävs för att underhålla sin närvaro i sociala media. Man ska uppdatera sin profil och status, lägga in foton och länkar. Det gäller att läsa andras inlägg, gilla och kommentera. De som inte hinner med detta, väljer att hoppa av. Detta gäller speciellt Facebook, som några av våra läsare valt att lämna. Ofta är det komplicerat att skriva ut sig, så man blir av slentrian hängande som en zombie. Döda själar ger sin omgivning ett dött intryck.

För all del, avsaknad av kommentarer kan också tolkas som mognad. Innehållet bör vara värt besväret att läsa. Har man inget att säga, ska man inte pladdra på. Men är det fortsatt tomt och öde, riskerar kanalen att torka ut.

Överflöd av media? De sociala medierna har nått ett visst stadium på sin livscykel. De bör fortlöpande omdefinieras och omprioriteras. Facebook är redan en klassiker. Forums läsare minglar på Linked In, men frekventerar också Flickr, Foursquare, Plaxo, Quora, Reddit och Twitter. Fältet börjar bli lika splittrat som dagens TV, radio, dagspress och tidskrifter. Någr “van

OLOHAHIOLSI

Forums läsare använder Linked In för att diskutera med andra proffs, för att visa upp sin CV, och för at rekommendera beprövade kollegor.

tycker att det finns för mycket av det goda. Andra ser variationen som ett tecken på att branschen mognat.

Vilka ska man välja? Sociala medier är just det, kanaler för information. Ett gott råd är att var och en bör själv definiera sina behov och använda medierna enligt bästa förmåga. Den som försöker följa med alla medier hinner knappast med något annat. Var inte med i mer än vad som känns nyttigt för dig själv.

En vanlig strategi för privatpersoner tycks vara att sköta sin personliga kommunikation på Facebook och sin professionella kommunikation på Linked In, Facebook används som kanal till släkt och vänner samt för att sköta föreningar, skolklasser och hobbygrupper. Linked In är att föredra som kanal till kollegor och affärsbekanta, för att visa upp sin egen CV och för att skriva rekommendationer åt erkänt duktiga kollegor.

Företag använder Facebook för att nå privat kunder med sin B2C marknadsföring på ett enkelt och förmånligt sätt. En av våra läsare administrerar fem olika affärssidor på FB och intygar att sidorna hjälpt företagen att få många nya kunder. Kanalen används för att visa upp produkterna, och för att svara på kundernas frågor. Kundbetjäning är ju marknadsföring i högsta grad. För B2B-marknadsföring är Linked In en lämpligare kanal, till exempel för rekrytering och produktutveckling.

Men företagen bör inse att det är kunderna som själv väljer sina kanaler. Sedan är det upp till företaget att administrera sin närvaro för att väcka intresse, utan att skapa irritation.

Slutsats. Efter nyhetens behag stabiliseras läget. Kvalitet tar över kvantitet. Sociala media är inte passé, detta är bara början! a

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket på LinkedIn. En länk till gruppen finns på Forums webbplats www.forummag.fi

Utgiven i Forum nr 2011-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."