Utgiven i Forum nr 2015-01

Arbetsmarknaden behöver reformer

av Carl Haglund Forum 2015-01, sida 11, 29.01.2015

Taggar: Teman: arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden Oehöver reformer

CARL HAGLUND X Vad kan vi göra för att förbättra vår konkurrenskraft? Frågan är helt avgörande med tanke på framtiden,

På sikt råkar vår välfärd på spel om vi inte får fart på investeringarna som skapar nya arbetstillfällen.

De senaste åren har avskrivningarna varit betydligt större än investeringarna (vilket eroderar vår potentiella produktionsförmåga), och som känt har antalet jobb i vårt land minskat rejält sedan ekonomin började halta för snart sex år sedan.

Vi måste få en vändning till stånd där företagen tror på sin framtid i Finland och därmed är villiga att investera.

Export krävs. Vi har idag cirka 80 000 färre industrijobb jämfört med år 2007. Det här är beskrivande för hur vår förlorade konkurrenskraft påverkar sysselsättningsläget.

Givetvis finns det många förklaringar till de förlorade arbetstillfällena,

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

mer flexibla kollektivavtal där de lokala uppgörelserna på företagsnivå ges en större tyngd.

I Sverige har man dessutomistor utsträckning övergått till så kallade personliga löneförhandlingar där var och en överlägger med sin förman om löneförhöjningar, framom schematiska förhöjningar som varken bygger på arbetstagarens prestation eller arbetsgivarens betalförmåga.

Mer prestationsbaserade löneavtal leder enligt undersökning till ökad produktivitet. Under vårt lands glansdagar lyckades vi årligen förbättra produktiviteten i vår ekonomi. Så är det inte längreidag.

Invandring. En annan bit som vi måste lösa för att förbättra konkurrenskraften är att trygga tillgången till arbetskraft.

Dels handlar det om att göra det enklare för personer av utländsk härkomst att börja jobba i vårt land, dels gäller det att göra en större ande av den arbetsföra arbetskraf men faktum är att den långa 9 9 ten tillgänglig för arbetsmarkinvesteringstakten vittnar naden. om vi fortsättningsvis har Vi har idag cirka Vi måste bland annat eli stora utmaningar som inte bara kan förklaras med No 80 000 färr minera de flitfällor som vårt socialsystem för med sig.

kias motvind och skogsindu- industrijobb jämfört Just nu ser sysselsättnings strins omvälvning.

Det säger sig självt att vi även framledes behöver en exportindustri i vårt land. Det här är också orsaken till att vi borde övergå till att låta exportindustrin sätta ribban för lönebildningen. Så här gör man i många andra europeiska länder. I Finland harlöneutvecklingen under det senaste decenniet inte överhuvudtaget stått i balans med hur produktiviteten och konkurrenskraften utvecklats i vårt land.

Nordisk modell. Även andra arbetsmarknadsreformer har en stor inverkan på vår konkurrenskraft och våra möjligheter att locka till nyinvesteringar och -anställningar. Exempelvis kunde vi ta modell av våra nordiska grannar och gå in fö läget inte ljust ut, men sam med år 2007. tidigt har utbudet på ar betskraft en positiv korrelation med antalet jobb - det har Sverige visat.

Som konstaterat många gånger i denna tidning klarar sig Finland i regel rätt bra i olika mätningar om konkurrenskraft. Det vittnar givetvis om att vi har en mängd positiva faktorer att räkna med då vi bygger upp morgondagen.

Samtidigt gäller det att vara ärlig och inse att vi behöver förändras på flera punkter för att klara framtiden, Arbetsmarknaden är i behov av reformer som tryggar konkurrenskraften, som ligger till grund för välbefinnandet. Idag har vi det bra i Finland, men för att bevara välfärden måste vi våga förnya. i

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR12015

Utgiven i Forum nr 2015-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."