Utgiven i Forum nr 2013-10

Arktis erbjuder nya möjligheter

av Carl Haglund Forum 2013-10, sida 22, 31.10.2013

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

Arktis erbjuder nya möjligneter

CARL HAGLUND Då jag beslöt att den här kolumnen skulle handla om Arktis visste jag inte hur aktuellt ämnet skulle bli. Som en följd av härvan kring Arctia Shipping har de arktiska frågorna varit på allas läppar de senaste veckorna, I oktober behandlade riksdagen i sin tur regeringens senaste arktiska strategi. Finland är en av de åtta permanenta medlemmarna i Arktiska rådet. För några år sedan då rådet samlades till toppmöte brukade inte enda minister sitta vid bordet. I år då rådet sammankom i Kiruna var bland annat Rysslands, USA:s och Kanadas utrikesministrar på plats. Det här beskriver väl vilken betydelse Arktis har fått i världspolitiken. Det arktiska området erbjuder många ekonomiska möjligheter och alla vill ha en chans att dra nytta av utvecklingen, Det här är naturligt och även Finland bör se Arktis som en möjlighet. Samtidigt får kapplöpningen mot de rikliganaturresurserna inte betyda att områdets känsliga miljövärden blir bortglömda, Det är nämligen lätt hänt.

Den aktuella debatten här hemma handlar om det statliga bolaget Arctia Shipping som sålt isbrytningstjänster i det arktiska området åt bland annat oljebolag. Det är en realitet att det även framöver kommer att finnas en efterfrågan på isbrytning i området. Då är det enligt mig naturligt att finländska aktörer med en lång erfarenhet och höga säkerhets- och miljöstandarder kan erbjuda sina tjänster.

I regeringens strategi för Arktis betonar vi möjligheterna som området erbjuder vårt land, Finland har en diversifierad arktisk expertis. Vi har bland annat en lång tradition av skeppsbyggande för nordliga och kallla förhållanden som kan komma till nytta då nya farleder i krävande förhållanden öppnas. Vi har även ett högt kunnande inom oljebekämpning i nordliga väderförhållanden.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 10 2013

Trots att målet är ett ekologiskt hållbart utnyttjande av resurserna i Arktis måste vi vara förberedda på att även detta kunnande tyvärr kan behövas då trafiken ökar i området.

I Finland finns också en bred expertis inom cleantech och miljöteknik. Tillsammans med en välutvecklad förmåga att hantera miljökonsekvenser och en tradition av ekologiskt hållbara samhällslösningar innebär allt detta värdefulla businessmöjligheter för det finländska näringslivet.

Då Arktis diskuteras är det värt att notera att det inte endast är frågan om tillväxtpotentialinom verksamhet som geografiskt äger rum i Arktis.

I och med öppnandet av nya transportrutter och den kraftigt ökande verksamheten i området kommer de nordliga områdena att vara mål för en förnyad fokus ur världshandelns perspektiv.

Då man tar sig en titt på en jordglob ter det sig naturligt att Norden tack vare Golfströmmens värmande effekt kan vara det mest attraktiva området att etablera sig för internationella företag med ett intresse för Arktis.

Det innebär en stor potential för direkta investeringar och nya arbetsplatser i Finland. Förutom de tidigare nämnda områden där vi i Finland har ett stort kunnande har vi även infrastrukturfördelar, Som exempel kan nämnas den gemensamma rälsbredden med det ryska järnvägsnätverket som underlättar transport från finländska hamnar direkt till ryska hamnar vid Norra ishavet.

I regeringens strategi sammanfattas vår linje gällande Arktis enligt följande: Finland är en aktiv arktisk aktör som genom internationellt samarbete på ett hållbart sätt kan förena möjligheterna till affärsverksamhet med de speciella krav som den arktiska miljön ställer. Det här skall vi hålla fast vid. Arktis är mycket mer än ett gräl om det statliga bolaget för isbrytning. ”Det här är naturligt och även Finland bör se Arktis som en möjlighet. Samtidigt får kapplöpningen mot de rikliga naturresurserna inte betyda att områdets känsliga miljövärden blir bortglömda. Det är nämligen lätt hänt”

Utgiven i Forum nr 2013-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."