Ärlighet varar längst

av Torsten Fagerholm Forum 2015-02, sida 05, 26.02.2015

Taggar: Personer: Max Alfthan

Ärlighet varar längst

Max Alfthan, 53, börjad som marknadsförings- och kommunikationsdirektör på Kone i november. Han har en bakgrund på bl.a. Fiskars och Amer Sports.

Med en lång bakgrund inom namnstarka konsumentföretag - varför ta språnget in i B2B? Kone prioriterar kund- och marknadsinriktning högt. Skillnaden mellan B2C och B2B är mindre än man kan tro: det handlar om att ge löften som man kan hålla. Inom B2B är kunden kanske ännu viktigare: det handlar om större och färre transaktioner. På Kone har vi även hundratusentals små kunder inom service. Kundrelationerna har enlång livscykel.

Ser du dig själv som konsumentens röst, som motvikt till siffror?

Jag sålde sportartiklar redan innan studietiden och jobbade som skidlärare. Det gav en inblick ikonsumentkontakt. På Philip Morris fick jag en vid syn på marknadsföring, som inkluderar mycket mer än reklam, försäljning eller annonsering. På Sinebrychoff fick jag skapa värde via produktutveckling, nya lanseringar och evenemang. Min definition på marknadsföring är ‘promises management’- alla de löften som bolaget gör, och hur man lever upp till dem. Varumärken utgör verktyg. Lönsamheten, marginalerna och tillväxten återspeglar hur man lyckas.

Ju mer framgång, desto större förväntningar. Hit ain’t broken don’t fix it?”

Kone har en utmanarroll. Vi är hungriga och vill förnya oss själva, man kan inte leva på gamla prestationer. Vi drivs av att skapa värde och relevans åt kunden. Konkurrensen är hård, våra rivaler har en längre historia på många marknader.

Kone har klättrat från global fjärdeposition till marknadstvåa. Hur särskiljer ni er Även en ledare kan ha en utmanarinstinkt. Många idrottslag spelar framgångsrikt an fall fastän de leder serien eller matchen. Vihar mycket mark att vinna, speciellt på servicesidan och inom vissa geografiska områden.

Fiskars är känd för praktiska, estetiska produkter. Gäller samma byggklossar inom B2B? Vi äger varumärket, men kunderna äger brandet - det definieras av vad de tänker om oss. Innovativa, funktionella produkter är nyckeln, i tillägg till människorna och försäljningen, samt pålitlighet. I Finland överskattar vi lätt Kone: ute i världen är vi definitivt inte lika kända som hemma.

Hur ingjuta passioner och känslor i hissar och rulltrappor?

Vi säljer lösningar för ett fungerande urbant samhälle som växer vertikalt. Det är hållbart, vi kan inte fylla hela planeten med byggnader. I urbana miljöer avgörs trivseln av pålitlig och trygg rörlighet: ‘people flow! Ett hus med 60 våningar är sårbart, hissarna måste fungera.

Är det ett kardinalfel att bullshitta då man bygger och vårdar brand?

Att lova för mycket och leverera för litet är skadligt. Man har råd att göra misstag då och då, men felen måste hanteras professionellt. Här mäts kundservicen: ett misstag som sköts proffsigt kan rentav stärka relationen. För Kone är säkerhet och pålitlighet otroligt viktigt. Vikan inte kompromissa utan vill odla långa relationer .

Premiumvarumärken betonar tradition, historia, arv och anor. Kan Kone göra mer på den punkten?

Rötter och företagsarv är en krydda i grytan. Vi har en över 100 år lång historia med entreprenörskap, tillväxt och innovation som vi kan utnyttja ännu mer i vår kommunikation. Sist och slutligen är det alltid människor som säljer åt människor.

Kan tradition bli en belastning, med sega strukturer och långsam reaktionsförmåga? Jag ser ingen direkt koppling, det beror me på ledarskap. Många stora bolag blir tröga då strukturerna hindrar dem från att vara öppna för förändring. Man måste kontinuerligt vara på sin vakt, inte lita på att allting fungerar som förut. Att utmana sig själv och ta risker kräver mod och visionär entreprenörsanda. Bolag som överlevt i100 år har förnyelseförmåga i sitt DNA. Det ger goda förutsättningar för kontinuerlig framgång.

Det talas om en fastighetsbubbla och spökstäder i Kina, och i USA trivs folk bäst i egnahemshus. Hur påverkar det Kone?

Kina är en enorm marknad, vi har över 500 kontor där. Man generaliserar lätt om Kina. Även i Indien och Sydostasien håller urbaniseringen enbart på att börja. USA är ganska platt, med vissa undantag. Höghusen finns i centrum av metropoler. Viser en klar trend: unga amerikaner bor hellre i städer närmare jobbet och börjar föredra kollektivtrafik framom långa bilresor.

Hur drar ni nytta av digitaliseringen?

Vi erbjuder ‘people flow intelligence" med identifiering, samt intelligens i hissar med förebyggande service för att undvika avbrott. Om rulltrapporna eller hissarna står stilla i ett varuhus blir det mycket dyrt för kunden.

Vad är Kones motsvarighet till Fiskars ikoniska orange sax?

Monospacemotorn som gjorde det möjligt att eliminera maskinrummet i hissar. Ultrarope är en annan ikon inom vår industri: hissar som kan gå upp till över 1000 meter. a

FÖRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 22015

Utgiven i Forum nr 2015-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."