Utgiven i Forum nr 2019-08

Artificiell intelligens för samhällets bästa

av Hala Hanna&Vilas Dhar Forum 2019-08, sida 11, 24.10.2019

Taggar: Teman: AI

 

Artificiell intelligens ingår allt oftare i företags och staters beslutsfattande. Även om AI-verktyg fortfarande i stor utsträckning innehas av institutioner som fokuserar på vinst framför ideal, kunde de nya teknikerna samtidigt ändå vara kraftfulla motorer för samhällets bästa.

[caption id=“attachment_59488” align=“alignright” width=“220”] Hala Hanna är VD för MIT Solves Community-avdelning[/caption]

Ett gemensamt projekt genomfört av MIT Solve och Patrick J McGovern Foundation visar hur AI-tillämpningar kan utnyttjas för att bygga ut välfärden också till ekonomiskt marginaliserade grupper. Det finns redan företag som utforskar hur artificiell intelligens kan användas för att tackla några av världens svåraste utmaningar på genomtänkta, kreativa och hittills omöjliga sätt.

[caption id=“attachment_59491” align=“alignright” width=“220”] Vilas Dhar är styrelseledamot vid Patrick J. McGovern Foundation[/caption]

Artificiell intelligens är som mest spännande när den både tar in stora mängder data och identifierar exaktare korrelationer (diagnostik), medan människor får ansvara för de kausala slutsatserna och, i sista hand, besluten. Den här typen av interaktion mellan människa och maskin är särskilt viktig för sociala investeringar där mycket står på spel etiskt, och måttet på framgång är huruvida förbättringar sker bland samhällets marginaliserade.

Dessutom är algoritmer enbart så bra som de data som de tränas med, och valet av data som ska användas i en AI-modell är ofrånkomligen subjektivt. Som man säger, ”bias in, bias out” – ett subjektivt val av data präglar även resultatet.

Bevis på kreditvärdighet. Ta exempelvis ekonomisk integration och kreditvärdighet. För den som inte har ett bankkonto är det nästan omöjligt att få kreditkort eller lån. Ändå kan många utan bankkonto påvisa sin kreditvärdighet på andra sätt, exempelvis genom abonnemangsfakturor som betalats i tid.

Destácame är en AI-baserad plattform som i dagsläget betjänar 1,3 miljoner i Chile och Mexiko. Plattformen tillämpar en algoritm för att skapa ett alternativt kreditbetyg med data som inte rapporteras till kreditbyråer. Genom att påvisa dessa kunders förmåga att betala sina lån bidrar plattformen till att minska de stötestenar som ofta hindrar finansinstitut från att låna ut pengar till dem.

Individuella läroplaner i skolan. I fråga om utbildning och hälso- och sjukvård kan artificiell intelligens radikalt minska kostnaderna för högklassig service och därigenom förbättra utfallet. Exempelvis kan Century Techs plattform förbättra lärares produktivitet genom automatisering av repetitiva och administrativa uppgifter. Genom en förståelse för inlärningsprocessen hos varje enskild elev skapar programmet individuella planer som syftar till att förbättra elevernas skolprestationer.

Ada Health betjänar såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal på liknande sätt. Plattformens gränssnitt är samtalsbaserat och underbyggs av datorhantering av naturligt språk, vilket ger patienterna omedelbar och personligt anpassad medicinsk information som hjälper dem identifiera lämpliga åtgärder. Samtidigt innebär dess AI-motor och utvalda medicinska databas ett verktyg för kliniskt beslutsstöd för medelkvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal, såsom vårdpersonal, farmaceuter, sjukskötare och barnmorskor. I det direkta hälso- och sjukvårdsarbetet, där bristen på personal är akut, kan denna typ av stöd innebära skillnaden mellan sjukdom och hälsa.

Genuin kontakt kräver mänsklig närvaro. Det finns ändå gränser för vad robotar kan uppnå. Även om AI-verktyg kan bedöma hur akut en klientförfrågan är, eller rentav tillhandahålla psykiskt stöd för fler, krävs det mänsklig närvaro för genuin kontakt.

Exempelvis kombinerar plattformen ISeeChange datorhantering av naturligt språk med användargenererade data och sensornätverk för att tillhandahålla städer med de data som krävs för att dessa ska kunna förbättra sin klimatresiliens, infrastruktur och allmänna säkerhet. Invånarna skickar in detaljerade beskrivningar och data om sina stadsdelar till plattformen, som aggregerar de enskilda erfarenheterna till klimatmodeller.

Identifierar ungdomar med akut hjälpbehov. Crisis Text Line använder å sin sida maskininlärning för att i textmeddelanden analysera ord och meningar som kopplas till ungdomars kriser. Dessa meddelanden rangordnas efter prioritet så att användare som är utsatta för risk snabbt kan få hjälp. Genom att enorma mängder data bearbetas har organisationen identifierat några av de mest sannolika indikatorerna för behov av akuta insatser. Exempelvis upptäcktes hög korrelation mellan ordet ibuprofen och självskade- och självmordsförsök. Tack vare den artificiella intelligensen ges meddelanden där ordet förekommer nu prioritet i kön. Men det är frivilliga stödpersoner som tar kontakt med den unga i kris.

Dessa exempel visar hur nya affärsmodeller bidrar till utvinnande av mervärde ur stordata och AI-teknik så att de som tidigare utelämnats ur dataekonomin kan gagnas. Detta är anledningen till att MIT Solve och Patrick J. McGovern Foundation samarbetar för att stödja teknikentreprenörer i att tackla globala problem. Vi kommer fortsättningsvis att identifiera lovande ansatser i ett tidigt skede, utrusta dem med verktyg för tillväxt, uppskalning och diversifiering, och sprida deras berättelser i syfte att gynna användningen av artificiell intelligens för samhällets bästa. Solve-domarna kommer att välja ut en ny grupp teknikentreprenörer vid den kommande Solve Challenge Finals.

Artificiell intelligens har potential att förbättra miljontals människors liv – men det kan endast ske om den skapar värde direkt för de mest utsatta, snarare än att göda etablerade företag som redan betjänar de mest privilegierade. Genom att utnyttja teknikerna för samhällets bästa kan den nya generationen företagare skapa omvälvande och bestående förändring.

Crisis Text Line har beviljats anslag av Patrick J. McGovern Foundation och är finalist i Solve Challenge. Att tillämpningen nämns i den här texten inverkar inte på dess möjligheter att väljas till MIT Solve-programmet.

Copyright: Project Syndicate, 2019.

www.project-syndicate.org

Utgiven i Forum nr 2019-08

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."