Utgiven i Forum nr 2014-07-08

Arvsskatten och sysselsättningen

av Carl Haglund Forum 2014-07-08, sida 19, 28.08.2014

Arvsskatten och SySSelsattningen

CARL HAGLUND I den nygamla regeringens program står det att man med snabb tidtabell skall utreda hur generationsskiften i företag kan underlättas, Det här är en välkommen skrivning med tanke på hur länge vi diskuterat möjligheterna att hitta en lösning som hjälper föräldrar ett ge över ett företag till nästa generation.

Skrivningen i regeringsprogrammet kom till på initiativ av undertecknad. Bakgrunden till initiativet är en långvarig målsättning om att se Över arvsbeskattningen, Diskussionen om “Tf arvsskattens inverkan på generationsskiften tog fart i våras då forskningsinstitutet Pellervo publicerade en rapport som visade att företag som genomgå kar sin personal med 23 procent samtidigt som företagets investeringar är 30 procent mindre än före sta fettpinnen gick vidare,

Klara siffror. Siffrorna som Pellervos undersökning visar på talar ett entydigt språk.

Utan arvsskatten skulle de många familje företagen i vårt land ha flera anställda och investera mera, I dessa tider är det svårt att säga nej till fler jobb och en högre investeringsnivå i näringslivet. Pellervo föreslår att arvsskatten skulle ersättas med en skatt på överlåtelser. Med andra ord skulle man betala skatt i det skedet som man säljer det man ärvt.

Enligt beräkningar som forskningsinstitutet gjort skulle intäkterna på överlåtelseskatten nästan till fullo kompensera för det inkomstbortfall som staten skulle åsamkas ifall arvsskatten avskaffades.

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och medlem av statsrådet.

Arvsskatten är av någon anledning en ideologiskt laddad fråga i vårt land.

En del partier har för vana att måla upp en bild av att arvsskatten vore något som endast drabbar de bättre beställda, som följaktligen skulle gynnas ifall skatten inte existerade.

Faktum är dock att man betalar skatt även på små arv i vårt land, och det är nog ofta hos dem som har minst som skatten svider värst.

Många gånger betyder arvsskatten att man får ta lån fö att betala bor skatten, i värst fall är det ekonomiskt omöjligt att hålla kvar det man ärvt.

I Sverige avskaffade i ti den socialdemokraterna arvsskatten och idag beskattar vår västra granne överlåtelser enligt den modell som Pellervo framförde tidigare i år. Också i Norge har man nyligen gått in för den här lösningen. Med andra ord talar vi om en modell som våra nordiska grannländer redan tagit i bruk 2”

Med andra ord talar vi om en modell som våra nordiska grannländer reda tagit i bruk.

Personligen hoppas jag att den utredning regeringen nu skalåta utföra utmynnar i handling. Ett historiskt antal företag i det här landet står inför generationsskiften, samtidigt som vi behöver flera familjeföretag och entreprenörer.

Det är faktiskt de små och medelstora företagen som har skapat så gott som alla nya jobb i Finland under de senaste tio åren. En satsning på företagens framtid är en satsning på jobb och investeringar.

Viska också hoppas att ideologiska låsning ar inte ställs i vägen för en intelligentare beskattningslösning. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NI 7-8 2014

Utgiven i Forum nr 2014-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."