Atomkraftverket säkrare än en bil

Forum 1972-17, sida 21, 01.11.1972

Taggar: Personer: Bjarne Regnell Teman: atomkraftverk

Ö Man löper mycket större risk till liv och lem om man sätter sig i en bil än om man bor invid eller arbetar på ett atomkraftverk. Jämfört med tobaken är atomkraftverket fullkomligt oskyldigt som kancer framkallare. Den naturliga bakg unds strålningen är på sina håll betydligt högre

Bjarne Regnell är munsalabo, österbottning alltså.

Sen tr år tillbaka är han säkerhetschef för Imatran Voimas kraft verksbygge på Hästholmen utanför Lovisa. Det är a hans axlar som ansvaret vilar för att atomkraftverket skall bl så riskfritt som det bara är möjligt.

Itså på

Atomkraftverket säkrare än en bi än de maximidoser som tillåts från ett atomkraftverk.

Ö Förklarar tekniic. Imatran Voima. Risken för totalhaverier är minimal. Däremot har man vissa problem med det radioaktiva avfallet.

Bjarne Regnell,

Innan han kom till Imatran Voima var han bla lärare i reaktorteknik vid Tekniska högskolan. Han är en av vårt lands främsta experter när det gäller säkerhetsfrågor rörand atomkra.

tens fredliga användning.

Vänd!

Forum 17/7 21

Utgiven i Forum nr 1972-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."