Utgiven i Forum nr 2017-04

”Att köa är en medeltida mekanism”

av Torsten Fagerholm Forum 2017-04, sida 12-13, 27.04.2017

Alla förlorar på slöseri. Ändå är realekonomin full av resursspill. Med enkla, dynamiska prisalgoritmer kunde både kunder och tjänsteförsäljare bli vinnare, tror startupbolaget Priceff.

Ingen höjer på ögonbrynen vid fullsatta biografer vid premiärer och tomma salonger vardagseftermiddagar. Likaså gapar hotellrum och flygsäten tomma stora delar av tiden. Suboptimala utbyten är vardagsmat, också i en förmodat effektiv marknadsekonomi.

[caption id=“attachment_9055” align=“alignright” width=“203”]Anders Ekholm Anders Ekholm[/caption]

”Sånt är vi vana vid, men det betyder att vi använder våra resurser halvoptimalt. Vi slösar då vi kör halvtomma bussar, tåg och plan, men också genom att sälja slut för billigt”, inleder Priceffs forskningsdirektör Anders Ekholm, som har 20 års erfarenhet av finansmarknaden.

Dynamisk prissättning och business intelligence har länge varit reserverat för multi­nationella jättar inom flyg och hotell. Detta på grund av dyra, tungrodda processer med datainsamling, branschspecifik anpassning och krångliga prognoser samt underhåll. Helsingforsbaserade Priceff går emot strömmen: bolaget struntar i alla exogena variabler och fokuserar helt och hållet på efterfrågan.

[caption id=“attachment_9054” align=“alignright” width=“211”]Alexander von Nandelstadh Alexander von Nandelstadh[/caption]

”Stora bolag har hela avdelningar som sitter och filar på prissättningsmodeller dagen lång. Vi kan däremot tillämpa samma modell inom totalt olika tjänster och anpassa priset enligt efterfrågan”, säger vd Alexander von Nandelstadh, med bakgrund i kapitalmarknad och teknologi.

Priceff vill göra dynamisk prissättning till mainstream.

”Till och med för enmansfrisörer. Fenomenet är på frammarsch i USA. Vi tror det blir vardag i Europa inom fem år. Konkurrensen driver till det, effektivare prissättning ger konkurrensfördelar”, säger Ekholm.

Identifiera pulsen. Sedan årsskiftet har några span samt restauranger använt Priceffs auto­dynamiska algoritm i pilotsyfte. Funktionen kan utvidgas till alla vardagliga tjänster med bestämt förfallodatum: flyg-, konsert-, buss- och tågbiljetter, hotellrum, lunchrestauranger, span, biobesök, läkare och biltvätt. Priset styrs av realiserad efterfrågan i realtid, via automatiska prisuppdateringar enligt förhandsdefinierade tids- och prisintervall. Genom att ständigt känna kunderna på pulsen går det i princip att slopa fasta priser.

Priceff säger sig vilja ”demokratisera dynamisk prissättning för små och medel­stora tjänsteföretag” som har ett fixerat utbud. Värdet på färskvaror blir ju noll då tjänsten förfaller.

”Idén är ett kärt barn jag haft i 10 år. Påsken 2006 slog det mig hur galet det är att flygresor säljs slut långt i förväg inför vissa helger. Det är ett tecken på att priset är för lågt. Likaså flyger man ofta i halvtomma flygplan – i stället för att minska svinnet och jämna ut kundflödet”, förklarar Ekholm.

Det är inte lätt att känna kunden på pulsen och tjänsters pris baseras oftast på en kombination av intuition och historisk erfarenhet. Ändå förekommer ineffektiv och slö prissättning som inte reflekterar den senaste informationen. Resultatet är lågt kapacitets­utnyttjande och dämpad beläggningsgrad.

Forum har testat en frisör i Helsingfors som kostar en futtig tia i arla morgonstund, medan priset på eftermiddagen kan stiga till 30 euro eller mer. Likaså har Ubers kunder fått uppleva att åken kostar betydligt mer under kvällar och helger. Omvänt innebär detta dynamisk lönesättning.

”Ubers surge pricing går bara åt ena hållet: uppåt. Vår tanke är mer symmetrisk: att priset också ska sjunka under normalnivån då efterfrågan är låg”, säger von Nandelstadh.

Torsten Fagerholm  text

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Utgiven i Forum nr 2017-04

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."