Utgiven i Forum nr 2014-01

Automation - hot eller möjlighet?

av Carl Haglund Forum 2014-01, sida 08, 30.01.2014

Taggar: Teman: automation

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magiste och medlem av statsrådet.

Automation not eller möjlignet?

CARL HAGLUND Prognoserna om att en stor del av de jobb somi dagens värld görs av människor i framtiden ersätts av maskiner och robotar har väckt diskussion nu i vinter,

Automationen är dockinget nytt fenomen och Finland gör knappast klokt i att vara ett land där man endast väljer att se automationen som ett hinder eller ett hot.

Det är en naturlig och spontan reaktion att förhålla sig kritiskt till förlorade jobb. I dagens ekonomiska situation är varje förlorad arbetsplats en stor fråga.

Härom året minns jag en nyhet där en ny logistikcentral presenterades. Det gamla centrallagret som fanns i Esbo skulle ersättas av nya automatiserade utrymmen i Sibbo. Uppskattningen var att närmare tusen arbetstillfällen skulle försvinna i och med det nya, moderna lagret.

De färska prognoserna, som fått stora uppslag i media, handlar om en undersökning gjord av Näringslivets forskningsinstitut, Etla. I undersökningen kommer man fram till att rentav en tredjedel av jobben ”Den som väntar och hoppas att världen skall förbli som förut riskerar hastigt att bl gått framåt vilket med tiden lett till omvälvande förändringar i samhället.

Det klassiska exemplet är den industriella revolutionen. Övergången från handtillverkning till bland annat rudimentära maskiner, kemisk framställning och ökad användning av ång- och vattenkraft förändrade världen på sin tid.

Samtidigt möjliggjorde industrialiseringen en våg av nya innovationer som fört med sig den höga livskvalitet som stora delar av världens befolkning åtnjuter idag.

En stor del av välfärden i vårt land har byggts upp tack vare tekniskt kunnande och modern teknik. Automationen är självfallet en del av detta,

I det här sammanhanget bör vi också notera att automationen kan erbjuda nya produktionstillfällen i vårt land. Detta speciellt inom sektorer där vi tappat mark på grund av förmånligare produktionskostnader inom länder Asien, som konkurrerat ut oss med billigare arbetskraft.

Jag hör till dem som är övertygad om att det gäller att acceptera att värl dagens samhälle kun- den stora förloraren, den förändras i och med de ersättas av automa- innovationer och ny tektionslösningar, robotik Medan den som tar nik.

och datateknik.

Enligt Etla hotas allt från yrken vid löpande band i fabriker och telefonförsäljare till snickare och biblioteksanställda av den moderna tekniken. De förutspådda förändringarna uppskattas vara större inom industrin än i servicebranscherna, Den privata sektorn kommer att förlora fler jobb än den offentliga sektorn vinnarna?

Genom historien har tekniken kontinuerligt

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR1201 chansen oftast hör till

För hundra år sedan förargade sig de som körde hästdroska över vad den nya uppfinningen automobilen skulle innebära för deras arbetsplatser. Idag finns det knappast någon som tycker att bilens tillkomst var en negativ sak.

Den som väntar och hoppas att världen skall förbli som förut riskerar hastigt att bli den stora förloraren, medan den som tar chansen och vågar förändras ofta hör till vinnarna, HI

Utgiven i Forum nr 2014-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."