Avhandling: Tryckt elektronik kräver högklassig yta

07.02.2012

I sitt doktorsarbete har diplomingenjör Tommi Kääriäinen utvecklat nanoytbeläggningsmetoder med vars hjälp man kan modifiera en böjbar plastytas egenskaper.

[caption id=“attachment_920” align=“alignright” width=“220” caption=“Tommi Kääriäinen har forskat i yt­beläggningsmetoder som behövs vid framställning av organisk elektronik med rulle-till-rulle-teknik.”]Tommi Kääriäinen organisk elektronik[/caption]

Metoden går under benämningen ALD (Atomic Layer Deposition) och med hjälp av den kan man bygga upp tunna skikt av material i atomlager för atomlager, med en noga kontrollerad tjocklek. De tunna plastfilmer – ett par nanometer upp till några tiotals nanometer tjocka – som framställs med ALD-metoden, har klart bättre barriäregenskaper än vad som går att åstadkomma med annan teknik. Barriäregenskaper betyder förmågan hos ett material att inte släppa igenom fukt eller gas. Den här egenskapen är av största vikt när man jobbar med organisk elektronik.

”Här är kravet högst 10-6 gram per kvadratmeter och dag. När det gäller krav på så låga nivåer är ALD en mycket lovande teknik ”, säger Tommi Kääriäinen.

Hans forskning är speciellt inriktad på att kunna utföra ALD-processen i så låga temperaturer att det är möjligt att ytbelägga polymersubstrat (t.ex. plast). Kan man göra det öppnar sig möjligheten att industriellt massproducera organisk elektronik med hjälp av rulle-till-rulle-metoden, det vill säga ett slags boktryckarteknik. På så sätt blir elektroniktillverkningen mycket kostnadseffektiv.

“Man kan dra nytta av mina forskningsresultat i utveckling av rulle-till-rulle-processer.”

Enligt Tommi Kääriäinen dröjer det dock ett tag innan vi får se kommersiella tillämpningar baserade på metoden.

”Beroende på tillämpning talar vi om 5–10 år”.

Produkter där det finns potential i ett tidigt skede är olika slag av böjbar organisk elektronik, till exempel OLED-skärmar (Organic Light Emitting Diode). Kääriäinen tror att tillämpningarna överlag är mindre ytor som mobilskärmar och andra små displayer. Skärmar som går att rulla ihop, belysning som baserar sig på OLED-teknik samt organiska solpaneler är exempel på andra möjliga tillämpningsområden inom rulle-till-rulle-tillverkning.

ALD-forskning görs i dag på många håll i världen, men Finland har långa traditioner inom området.

Patrik Harald, text

 

Disputation: 19.12.2011 vid Villmanstrands tekniska universitet.

Avhandling: ”Polymer Surface Modification by Atomic Layer Deposition”.

Opponent: Professor Steven George Colorado University, USA.

Kustos: Professor David Cameron, Villmanstrands tekniska  universitet.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."