Utgiven i Forum nr 2008-03

Bakterier viktiga då snöflingor uppstår

av Heidi Backas Forum 2008-03, sida 40, 27.03.2008

Taggar: Personer: Brent Christner Teman: vetenskap

Et] FföRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2088

VETENSKAP

MIKROBER SOM SKAPAR SNÖ.

Celler av bakterien Pseudomonas syringae inneslutna iis visar hur mikrober kan skapa snö - eventuellt ett sätt för bakterien att transporteras vidare till andra växter.

HEIDI BACKAS TEXT En ny studie visar att en stor del av fryskärnorna i molnen är av biologiskt ursprung. Vanligen är det frågan om bakterier som kan angripa växter. Professor BRENT CHRISTNER Vid LOUISIANA STATE UNIVERSITY har upptäckt att de regnskapande bakterierna finns i hela atmosfären. I en studie som nyligen publicerades i science visar forsarteamet att de regnskapande bakterierna förekommer i snö runtom i världen.

Levande organismer såsom bakterier spear en viktig roll då regn och snö skapas iatmosfären. Snöflingor uppstår då iskristaller som bildats i molnen klumpar ihop sig. Också största delen av det regn som faller har sitt ursprung iis. För att vatten ska frysa till is behöver molndropparna något att få fäste i. De här så kallade ryskärnorna kan till exempel vara saltkristaller lerpartiklar, damm, sot eller fragment av växter. Fördelen med de biologiska fryskärnorna är att de kan fungera som katalysatorer i frysprocessen också vid högre temperaturer. I mikroorganismernas cellväggar produceras protein som binder vatten, även då cellerna är döda. Döda bakterier används i dag i snökanoner iskidbackar, eftersom man med hjälp av bakterierna kan skapa snö också vid temperaturer på endast några få minusgrader. Enligt forskarna är det är möjligt att de biologiska fryskärnorna utlöser nederbörd då de finns i ett moln. På längre sikt kan kunskapen om regnskapande bakterier utnyttjas för att åtgärda torkan på olika håll i världen. I mer än 60 år har man kunnat skapa regn genom att bespruta tillräckligt vattenrika moln med salt, vanligen silver > SÅ UPPSTÅR REGN OCH SN a Regnoch år när små molndrop bildar större droppar eller snöflingor unga att de faller ner till marken.

Bm Iskristaller är en föru tining för snö oc tillstor del frysa tillis krä kan starta. I vanligt vatten finns et föroreningar, till exempel damm oc orna kan också vara av biologiskt ursprung.

Bakterier viktiga då snöflingor uppstå jodid, antingen från ett flygplan eller från mar en. Regnskapande bakterier kunde vara effektivare, men problemet är att största delen av dem är sjukdomsframkallande för växter. Det är ännu oklart vilka mikrober som är mest aktiva vid uppomsten av nederbörd. En kandidat är patogenen Pseudomonas syringae, som orsakar köldskador på spannmål vid temperaturer under nollstrecket. Att bakterierna finns i molnen kan tyda på att ett sätt för dem att sprida sig är transport via atmosfären. Då bakterier infekterat en växt och örökat sig, är det möjligt att de transporteras till en ny växt via snö eller regn.

De nya forskningsrönen kan på sikt ha betydelse då man vill förstå hur biosfär och klimat samverkar, och regnskapande bakterier kan påverka produktiviteten i jordbruket.

Utgiven i Forum nr 2008-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."