Balans i arbetslivet

av Heidi Backas Forum 2007-11, sida 49-50, 22.11.2007

Taggar: Personer: Riitta Lusenius Teman: stresshantering

”En människa som är lat på ett lämpligt sätt är en bra arbetstagare. Hon ta hand om sig själv och förstår att vila när orbetstakten blir för hård. Dess utom hittar hon på nya, behändiga arbetsmetoder för att hon inte ids göra saker på ett krångligt sätt” Vesa Nevalainen i boken Ihminen ja työ.

HE Stresshantering, Skippa statusstressen, ta det lugnt i stället så blir du effektivare. Yogainstruktör RITTA LUSENIUS påpekar att stressymtom inte ska höra till vardagen — åtgärda situationen eller lär dig hantera stressen.

HEIDI BACKAS TEXT ROBERT SEGER FOTO

Stressen överfaller oss från alla håll. Kraven på att allt ska göras snabbare, billigare och effektivare har gjort stressen kronisk i arbetslivet. Därför måste vi lära oss att hantera den.

Enligt yogainstruktören RI’TTA LUSENIUS har stress blivit en statusgrej. Viska vara stressade för att känna oss viktiga.

”Det är en del avimagen att en bra arbetstagare ser stressad ut. Men nu är det dags att byta ut modestressen. Fundera själv på om du är mest effektiv när du har hundra järn i elden och rusar runt hit och dit. Eller om du är effektivare när du är lugn, tar en sak i taget och avslutar en sak innan du börjar med nästa”

Riitta Luseniusärjuristensomblev yogainstruktör för att hjälpa andra att må bättre i arbetslivet. Efter 17 år som utbildare och chef i försäkringsbranschen omskolade hon sig ifjol somras till yogaterapeut i Kalifornien.

”Jag insåg att jag kan kombinera jobbet som yogainstruktör med min erfarenhet av arbetslivet” säger Lusenius som planerar att på heltid lära ut yoga från och med början av nästa år.

Lugna ner dig. Andningenär en central del av stresshanteringen.

”Via din andning kan du kolla hur du mår. Om du andas ytligt är det dags att slappna av. Andningen är också ett sätt att påverka hu ”Fundera själv på om du är mest effektiv när du har hundra järn i elden och rusar runt hit och dit. Eller om du är effektivare när du är lugn, tar en sak i taget och avslutar en sak innan du börjar med nästa du känner dig. Några djupa andetag mitt under ett möte kan hjälpa dig att snabbt återfå koncentrationen”

Yoga, meditation och kroppsanalys är metoderna Lusenius använder i de må bra-kurser hon leder i utbildningsföretaget MARCKWORTS regi. Hon kombinerar praktiska övningar med fakta om stress och konkreta exempel på hur kroppen reagerar istressfyllda situationer.

”Deflesta vet vilka stressymtomen är, men erkänner inte för sig själva att sömnstörningarna eller magproblemen ofta beror på stress och att man själv borde åtgärda situationen. När andra runtomkring också klagar över ont i nacken och svårt att sova inbillar man till slut att symtomen hör till, men så är det inte?

Sjuklig stress. Stress är den utlösande faktorn i 80 procent av de vanligaste sjukdomarna, till exempel högt blodtryck, hjärt - och kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, migrän, olika hudproblem, allergi, astma, magsår, ledgångsreumatism, matsmältningsproblem och depression.

Då stressen minskar avtar också sjukfrånvaron. Det är Riitta Lusenius främsta argument när hon marknadsför stresshanteringskurserna. De företagsledare som först är skeptiska ändrar ofta inställning när man visar forskningsresultate > YOGA PÅ JOBBET sm Gör följande övni ukänner att du be sda

Andas djupt in och låt magen pula flöda fritt, r och ansikts ur du blir piggare och mer koncentrerad för var andetag. > PLOCKA ÄPPLEN: Om du h pp oc du plockar dan. upp m ad på båda föt för kroppen, böj knäna och l du sätter ner dig på stol. Sitt gnt och kän låt armarna slappna av.

SITTANDE KATTEN olmed händ na. För fram för yoga och speglar dem mot före tagets sjukfrånvaro. Man kan direkt räkna ut vilken effekt minskad sjukfrånvaro har på företagets resultat”

På köpet kommer att den som är avslappnad också är mer kreativ, har bättre problemlösningsförmåga och sparar tid genom att göra rätt genast och inte behöva korrigera sina missag efteråt.

Kontorsyoga. Yogaär ett sätt att kommaloss från stress och samtidigt skapa positiva förändringar i kroppen. ”Effekterna av yoga har undersökts i ett flertal medicinska undersökningar och resultaten är utmärka”, säger Riitta Lusenius.

Musklerna blir fastare, hållningen förbättras och immunförsvaret förstärks. Ångest och depression minsar, medan koncentration och minne förbättras.

”TIntresset för yogahar ökat enormt de senaste åren, precis som för andra räningsformer där man ser männisan som en fysisk, psykisk och andlig helhet”, säger Lusenius som själv hade yoga som hobby i flera år innan hon utbildade sig till yogainstruktör.

Lusenius betonar att det inte kräv en yogastudio med dämpad belysning, lugn bakgrundsmusik och harmoniska naturbilder på väggarna för att slappna av. Det går precis lika bra att göra några enkla övningar på kontoret, i arbetskläderna (se exempel i faktarutan på föregående sida). ”Övning ger färdighet även inom kontorsyoga. Så småningom lär man sig stänga ute störande ljud och helt koncentrera sig på övningarna?

Ayurveda. Lusenius använder sig iband på må bra-kurserna av ayurveda, en gammal indisk lära om hälsa. Inom ayurveda talar man om tre olikakroppstyper, så kallade doshor, som beskriver både kroppsbyggnad och personlighet. Varje människa är en blandning av flera doshor, men oftast är en eller två av dem dominerande. Pitta-personen, som ofta är en |edare, är en normalstor person, som är intelligent, logisk, ambitiös, målmedveten och en bra talare, men som har tendens till kritik, hat och svartsjuka. Vata-typen är en smal, kreativ och driftig person som lätt blir inspirerad, men som också är ombytlig, rastlös och tröttnar fort. Kaphapersonen har tendens till övervikt, är

JURIDIK BLEV YOGA.

“Det är kroppsrörelserna och inte rekvisitan som avgör iyoga’, säger Riitta Lusenius som blev yogaterapeut efter 17 år som jurist i försäkringsbranschen.

tålmodig, lugn och uthållig, men kan bli beroende och vara oföretagsam. ”Tarbetslivet kan man speciellt ha nytta av ayurveda då man vill kommunicera effektivt. En pitta-person behöver få höra logiska argument, medan det för en vata-typ är viktigast att saker presenteras på ett lugnt, finkänsligt och uppmuntrande sätt. För kapha-personer är det bra att någon driver på och påminner om vad som ska göras” Grundtanken i ayurveda är att man ska hålla sin dosha i balans för att undvika negativa tendenser och sjukdomar. Efter en kroppsanalys får personen rekommendationer baserade på kroppstypen om såväl matvanor som livsstil och arbetsrytm. ”Vissa människor behöver till exempelflerakortapauserunderarbetsdagen för att orka jobba effektivt” Trots att rekommendationerna rör personliga områden stöter Lusenius sällan på kommentarer om att arbetsgivaren blandar sig för mycket ide anställdas vardag och hälsa. ”Deltagarna brukar uppskatta att arbetsgivaren ordnar en kurs om välmående, det ger en känsla av att någon verkligen bryr sig om hur de mår”

Utgiven i Forum nr 2007-11

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."