Utgiven i Forum nr 2007-11

Bankerna och kyrkorna

av Nicholas Anderson Forum 2007-11, sida 16, 22.11.2007

Taggar: Teman: banker

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2087

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och chef för SEK:s rådgivningsenhet.

De små bankerna utmanar de stora, som småningom tvingas inse at konkurrensen är ett faktum.

Bankerna och kyrkorna

Jag har lagt märke till en sak när jag har besökt så gott som vilken stad som helst: bankerna och kyrkorna är placerade på de bästa platserna. Förutom att båda dessa institutioner har de bästa adresserna är de också inrymda i rätt så förnäma byggnader. Det verkar som om båda har råd att spendera mycket pengar på ståtliga fasader.

Det fick mig att tänka på vissa likheter mellan bankerna och kyrkorna, men jag har lärt mig en sak av svenskarna, Att tala om religion och banker är rätt tabu. Det finns några personer där ute som det inte passar sig att genera. Men, som kolumnist är det alltid skäl att syna tabun i sömmarna,

Vi har under det här året sett resultatet av den okontrollerade konkurrensen på bankmarknaden i USA och några andra större länder i Europa. Det som ägt rum är en katastrof för vissa banker och institutionella placerare, samt för den mest risktyngda delen av bolånemarknaden., Resultatet är att tiotals miljarder har gått upp i rök. Bankerna slutade låna pengar till varandra eftersom de var rädda för att andra banker skulle sitta på dolda förluster. Några stora banker tvingades vända sig till centralbanken för att få krisfinansiering och statsgarantier.

Det är ironiskt att staten i Thatcherlandet Storbritannien i praktiken gick i borgen fö att några av världens största och mest framstående banker och placerare var oförmögna att räkna ut marknadsvärdet på de dåliga lån och värdepapper som de hade i sina balansräkningar.

Den överhängande frågan är: vad trodde bankernas styrelser och chefer egentligen att de höll på med? Det som är mest förfärande är att vd:arna fick enorma summor pengar som kompensation efter att de sparkats. Aktieägarna föredrar att betala dessa dårar medan två miljoner av de egna kunderna förlorar sina hem eftersom de inte länge förmår betala sina månatliga avgifter på bostadslånet.

Sedan tillbaka till Finland. Finns det några tecken på ohämmad konkurrens här hos oss, och hur gynnar det i så fall oss vanliga människor? Jag upplever ofta att det finns en pakt mellan bankerna i landet, som går ut på ‘ohämmad icke-konkurrens? Det är självklart att bankerna har egna lobbyister som arbetar hyperaktivt för att garantera att bankernas intressen är välskyddade.

Det som är intressant i dag är att se vad de mindre bankerna håller på med. S-Banken, Tapiola, Ålandsbanken, Aktia och de oberoende spar bankerna är alla i färd med att erbjuda smidiga tjänster och konton där vi kan få en skälig ränta på våra lönepengar.

De gamla stora pojkarna börjar bli oroliga. De meddelade att marginalerna på bostadslån börjar öka om d bankerna under en kort peri- Fastän chefe rna små bankerna höjer räntan på bankod. God save the Banks … Efter f£» depositioner. Tro inte på vad de säger. det har bankaktierna rasat med för de stora . Fastän cheferna för de stora banker30 procent, och på många sto- bankerna ser SIg na ser sig själva som överstepräster ra marknader sjunker bostads- sj älva som i templet tvingas de förr eller senapriserna. KK an . re acceptera konkurrens, Den dagen Några av storbankerna spar- överstepräster 1 närmar sig, kade sina verkställande di- a Som avslutning tre hurrarop för rektörer på grund av att kredit - templet tvingas de finansminister Jyrki Katainen. Det förlusterna var större än i de förr eller senare ser ut som att han kommer att tillåta värsta scenarierna. Det räckte skatteförmåner för alla typer av penknappast till för att lugna någon. acceptera sionssparande. Äntligen har vi en Det är fullkomligt otroligt ko nkurrens. modig man vid rodret. m

Utgiven i Forum nr 2007-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."