Utgiven i Forum nr 2018-07

Bara döda fiskar följer strömmen

av Torsten Fagerholm Forum 2018-07, sida 20-24, 30.08.2018

Taggar: Personer: Mathias Berglund

Mathias Berglund vid The Curious AI Company forskar i artificiell intelligens – av ett annat slag än de flesta bolag inom den hajpade branschen.

”Jag har senast fiskat då jag var 15, då lyckades jag kasta ett drag i örat. Sen slutade jag”, skrattar Mathias Berglund då vi riggar upp foto­sessionen med metspö ute i djupa Sibbo.

Det hela började som ett typiskt släktfel. Båda föräldrarna är diplomingenjörer, liksom en stor del av släkten. För den matematik­intresserade Berglund, som programmerat sedan 7 års ålder, sysslat med elektronik sedan lågstadiet och deltagit i tävlingen Tek­natur, var ingenjörsstudier vid Aalto-universitetet ett naturligt val.

Först var han inriktad på företagsledning, strategi och affärer. Sen bytte han i praktiken bransch, och valde ett mer tekniskt fokus.

”Vid studierna i produktionsekonomi kändes det som att jag inriktade mig på att planera vem som ska göra vad, i stället för att själv göra saker. Då insåg jag att jag egentligen brinner för att utveckla saker, att ta tag i den tekniska biten och inte bara fatta strategiska beslut och leda andra.”

Efter en period som strategikonsult på BCG återvände Berglund till Aalto som forskare. Där blev han lockad av Harri Valpola att vara med och grunda The Curious AI Company. Hur såg Valpolas ursprungliga vision ut?

”Harri hade haft en AI-dröm som han tuggat på i årtionden. Han har lång erfarenhet inom AI, robotik och neurovetenskap. Jag nappade helt enkelt på det!”

”Djup” tech. Curious AI Company kallar sig själv för en ’deep tech’ startup.

”Det finns otaliga startups som försöker utveckla en produkt eller tjänst som de vill sälja. För oss är målet däremot att utveckla ny teknik. Vi är djupt inne i den tekniska aspekten och sysslar med en hel del forskning, inte bara tillämpning.”

Vid starten kom bolaget överens med investerarna om att syssla med enbart forskning i några år, men nyligen har man börjat syssla med kundprojekt.

Begreppet deep tech ska inte förväxlas med deep learning, alltså djupinlärning, som handlar om djupa neuronnät, en undergrupp eller metod inom AI.

”Mycket av det vi gör har visserligen med deep learning att göra.”

Hur förklara detta för mormor?

”Delvis utvecklar vårt bolag en smartare sorts AI. Samtidigt försöker vi tillämpa tekniken inom olika kundprojekt, till exempel hos Neste.”

Till exempel inom processindustrin kan alltså processer styras bättre via AI.

”Men det är bara ett tillämpningsområde bland flera. Vårt mål i långa loppet är att utveckla generell AI, med metoder som kan tillämpas brett. Samtidigt är det viktigt för oss att hålla en fot i verkligheten, med specifika användningsområden så att vi lär oss att prioritera. Annars löper vi risk att fokusera på fel saker.”

Tyvärr kan bolaget inte tala offentligt om övriga projekt som är på gång, Berglund yppar hursomhelst att det pågår ett antal i Finland.

 

[caption id=“attachment_10271” align=“aligncenter” width=“519”] Vettiga beslut. Curious AI Company jobbar just nu med ett ospecificerat kundprojekt där AI:n lär sig av sin miljö, planerar inom den och i slutändan fattar vettiga beslut, avslöjar Mathias Berglund.[/caption]

 

Tids- och definitionsfråga. Vad menas egentligen med generell AI?

”Generell AI är så flexibel att användare med helt olika behov kan använda den, och lära upp den att hjälpa dem i livet och på jobbet – utan att specifikt behöva skräddarsys av oss för en viss tillämpning.”

Inom klassisk IT programmeras varje lösning för hand, och kan därmed tillämpas enbart inom en specifik kontext. Även dagens så kallade AI kommer ännu för en tid fram­över att kräva skräddararbete för enskilda användningsområden.

”Men gradvis utvecklas allt fler generella komponenter, som är allt snabbare och enklare att skräddarsy. I långa loppet är vår förhoppning att slutanvändaren själv ska klara av denna process.”

En generell, eller autonom AI lär sig alltså på ett människolikt vis, och kräver i teorin inga kodare som justerar detaljer för hand.

När kan utvecklingen väntas nå så långt?

”Det är en definitionsfråga. Utvecklingen går sakta men säkert i riktningen mot alltmer autonom, generell AI. Experter är oeniga om när man kan väntas nå generell AI, det är en speciellt svår fråga.”

Hursomhelst hägrar ingen big bang-incident, eller explosion inom AI.

”Redan inom fem år kan en digital assistent som hjälper dig att svara på e-post ganska långt bedöma när den kan sköta saker själv, och när den behöver tillfråga människan. Det kan vara väldigt värdefullt för användaren.”

Forum reder ut några grundbegrepp inom AI:

[video width=“1280” height=“720” mp4=“https://forummag.ksfmedia.fi/wp-content/uploads/2018/08/AI-Explainer.mp4"][/video]

Artificiell intelligens för nybörjare

Torsten Fagerholm text

Karl Vilhjálmsson foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2018-07

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."