Båtar är hans jobb - och passion

av Ragnhild Artimo Forum 1979-02, sida 13, 07.02.1979

Taggar: Personer: Allan Lindström Teman: båtar

Båtar är hans job - och passio — När man börjat bygga båtar redan som pojke, kan man inte sluta, säger Allan Lindström på Kråkö. — Och när man är sin egen kan ingen heller tvinga en på pension…

Han är 72, och leder fortfarande sitt båtbyggeri, som sysselsätter fyra personer. Varje båt byggs med omsorg och andakt, som om den vore den allra viktigaste. Och de är den ju.

y—»” Båtbyggeri Allan Lindström & Co fyllde 50 år senaste år. Man har under årens lopp byggt otaliga modeller småbåtar, men specialisering har sina fördelar också för småföretagare, och sedan tretton år bygger man bara en modell, drygt tio meter långa ”Family Cruiser”, som är en komplett flytande sommarvilla.

— Skroven köper vi från Åbo Båtvarf, och inredningen och utrustningen sker här, säger Allan Lindström. — Motorerna, kylskåpen och mahognyn är importvara, men annars är båten i huvudsak inhemsk. Årsproduktionen har varit sex båtar. Under tidigare år var vanligen hela produktionen såld på förhand, men inte nu längre. Det är en orsak till att vi har samma pris på den tredje året i följd.

Allan Lindström medger att han tar en kännbar risk med att fortsätta produktionen normalt, utan att ha säkra köpare i sikte.

— Men jag tror på en uppgång, om än aldrig så liten, säger han, — Bara industrin börjar komma på fötter, vågar folk investera i också annat än nödvändigheter.

FORUM 2/7 — Det är motivationen som får småföretagen att rulla, säger Allan Lindström. En privatföretagare gör ett jobb som det behövs tio statsanställda att klara av…

Marknadsföringen kostsam

Inte ens en bra produkt säljer sig själv. Men ett litet företags omsättning medger inga utsvävningar på kostnadssidan.

— Jag har helt enkelt inte råd att annonsera, säger Allan Lindström. — Jag deltar naturligtvis varje år i båtmässan, och så har nöjda kunder också en kännbar effekt — många köpare har fått impulsen av sina bekanta.

Några av de mest entusiastiska ”Family Cruiser”-ägarna ställer t om upp på båtmässan som ”värd” på Allans mässavdelning…

Huvudparten av produktionen säljs här hemma, mest till läkare och affärsmän i Helsingfors och Åbo. Ett tiotal har gått till Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland.

— Men exporten blir inte sådär väldigt aktiv när man inte talar annat än sitt modersmål. T ex tyskarna kan nog vara potentiella kunder, deras egen kostnadsnivå gör att de gärna söker sig till ”lågprisländer” för större anskaffningar. Men helst gör jag affärer med mina landsmän, de är rejäla, och köper bara om de vet att de har råd.

Småföretagare i kläm

Allan Lindström tycker att klimatet för småföretagare och då särskilt skärgårdens småindustri är milt sagt kyligt.

— Vi straffas rätt hårt för vår strävan att livnära oss genom eget arbete på den egna hemorten, säger han. — De sociala utgifterna och standarden på arbetsmiljön följe oc normerna för stora företag, omsen är inte heller ägnad att göra en glad. Mera skatter av sådant slag som inte dämpar sysselsättningen! De obligatoriska kostnaderna är tunga att bära för småföretag, som ändå sysselsätter en avsevärd del av landets befolkning. Och så protesterar jag å det bestämdaste mot klyschan att småföretagarna firablar, jobbar svart. Det låter sig knappast göra, så ”påpassade” av beskattaren som de är. Och så är många i likhet med mig beroende av en bank för bokföringen och så vidare, och det förutsätter ett förtroende och fläckfritt rykte.

Ett sätt att leva

Småföretagaren blir sällan rik på sin verksamhet. Att vara sin egen har mera att göra med inställning.

— Pappa var båtbyggare, och vi pojkar började jobba så snart vi kunde hantera såg och hyvel, säger han. — Det var ganska naturligt att jag började med eget båtbyggeri 1928, och även om depressionen redan kunde skönjas, var tidens anda den att var och en måste försöka klara sig efter bästa förmåga och jobba med vad man kunde. Och alltid har det gått på något sätt. Ett och annat har man hunnit skaffa sig med åren, men jag har tagit det lilla lugna därvidlag — bättre att vara skuldfri, att skynda långsamt. Vid sidan av jobbet är mitt stora intresse segling.

Han har en folkbåt, Pamela IV, och Saléns vandringspris på bokhyllan. Han ser fram mot nästa säsongs regattor …

— Men arbetet är ett viktigt glädjeämne, jag tror inte att den som är anställd, speciellt vid ett stort företag, kan känna samma glädje över det egna arbetsresultatet. Den som är sin egen gör vad han kan och sitt allra bästa, den som är i annans tjänst gör det han måste, Här på verkstaden jobbar nu ena sonen och sonhustrun och en granne. Sonen skall ta över, men inte ännu på ett tag. Jag är inte färdig att lägga upp.

Allan Lindström har så mycket att göra ännu, se. Och man kan ju inte bara sitta och rulla tummarna.

Mij 13

Utgiven i Forum nr 1979-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."