Utgiven i Forum nr 1984-08

Båtar av ABS-plast

av Christer Ekebom Forum 1984-08, sida 22-23, 03.05.1984

Taggar: Teman: båtar

FRUN Pressade plastbåtar

I Företaget Konemuovi Oy i Rimito i närheten av Nådendal tillverkar båtar i ABS. Båtarna går under märket TERHI och man har redan hunnit tillverka omkring 70 000 sådana båtar sedan företaget grundades år 1971. Senaste år i december slutförde man en modernisering av fabriken varvid man installerade en ny maskin för tillverkning av plastskivor. Tillverkningen av plastskivor är grunden för företagets verksamhet och båtarna är egentligen bara en förädlad produkt av dessa plastskivor. I dag kan man tillverka skivor vars tjoeklek varierar från en halv millimeter uppåt. Skivorna tillverkas genom att man lägger på lager efter lager av plast varefter de olika skikten pressas samman. Upp till sju skikt kan man i dag lägga på varandra. Metoden erbjuder många intressanta möjligheter: man kan göra de olika skikten i olika slags plaster varvid skivans egenskaper kan varieras inom mycket vida gränser. Man kan exempelvis göra de båda ylskikten i olika färger och med olika egenskaper: det ena skiktet kan vara väderbeständigt och det andra syrafast, för att ta ett exempel.

Skivan blir skrov

Båtarna är en typisk produkt som tillverkas av dessa plastskivor. I detta fall används ABS-plast, en typ av plast som har en del mycket lämpliga egenskaper just för användning i båtar. En viktig egenskap som skiljer ABS-båtarna från de klassiska glasfiberbåtarna är det homogena materialet, Inne i skrovet finns ingen väv som vid eventuella ytskador kan ta upp fukt. Om ett ABS-skrov blir repat, händer egentligen ingenting annat än att det uppstår en estetisk olägenhet. Om en glasfiberbåt får en repa som går genom ytskiktet, kan det uppstå mycket allvarliga skador på grund av att det tränger in vatten i bindväven. Vattnet kommer inte ut utan stannar kvar och fryser under vintern med påföljden att skadan ytterligare förvärras. ABS-plasten drar inte i sig vatten och en repa kan sålunda inte förorsaka någon större skada.

Optimerad produkt

ABS-plasten är en mycket slitstark och hållbar produkt varför båtar i ABS är mycket stryktåliga. ABS-plasten kan enkelt formas till nästan vilken form som helst vilket gör att båtarnas formgivning kan anpassas till kraven utan att någon större hänsyn behöver tas till materialets formbarhet i tillverkningen. Själva bearbetningen, eller tillverkningen av båtskroven, är också ganska speciell i all sin enkelhet. I stort sett går tillverkningen av en båt till så att man tar en plastskiva i behövlig storlek, värmer upp den i en ugn till + 160 grader varvid den till sin konsistens på 22

Glasfiberbåten är en ganska invecklad produkt och dess tillverkning är också rätt besvärlig. Faktum är ju att man normalt inleder ett båtbygge i glasfiberarmerad plast med att måla båten och först därefter tillverkar man själva båten. Det här låter otvivelaktigt lite konstigt, men beskrivningen ligger i vilket fall som helst väldigt nära sanningen. Dessa konventionella glasfiberbåtar brukar också kallas plastbåtar, trots att det också i dag finns ”riktiga” plastbåtar, båtar som således är gjorda i helt homogen plast, exempelvis ABS-plast.

minner om gummi. Skivan läggs därefter i en form där den pressas till den önskade skrovfoprmen och kyls ner varvid den igen hårdnar — skrovet är färdigt! Processen tar egentligen bara några minuter…

Också själva formningen går till på ett lite speciellt sätt. Plasten pressas inte i egentlig mening, utan den sugs till sin önskade form. Den uppvärmda och mjuka gummiartade skivan läggs nämligen på formen varefter den luft som finns mellan skivan och formen sugs ut och på grund av trycket utifrån trycks skivan mot formens väggar. Den här metoden ger betydligt större variationsmöjligheter än en gammal pressande form där plasten pressas mellan två formar eller där plasten med hjälp av tryckluft blåses in i formen.

Själva båten består av två skrov, ett yttre och ett inre och utrymmet mellan dem fylls med uretanskum. Båten får på detta sätt utmärkta flytegenskaper vilket givetvis bidrar till god sjösäkerhet. På grund av tillverkningsmetoden kan båtens form också optimeras för de förhållanden den ska användas i. Tillsvidare tillverkar man bara ”småbåtar” men man har för avsikt att ge sig in på deplacementbåtarnas marknad så småningom.

Också annat än båtar

Konemuovi tilllverkar inte bara båtar om också båtarna kanske är deras mest kända produkt. Man levererar plastskivor för vidareförädling till andra tillverkare och man tillverkar också själv andra produkter, bland annat sopbehållare och tankar av olika slag. Speciellt tankar av olika slag kan numera tillverkas enkelt genom att man har en formningsmaskin med dubbel form där de båda delarna efter formningen pressas samman varvid man enkelt också kan gjuta in föremål i produkten, En speciell och kanske lite orginell produkt är företagets plastbastu. Det är frågan om en bastu vars hölje består av ABS-plast och som monteras ihop på platsen med enkla verktyg. Den levereras komplett med lave och ugn och är godkänd för användning i hushåll på samma villkor som vilken annan hushållsmaskin som helst! Den behöver en golvyta på en dryg kvadratmeter och ryms således in i ett normalt bostadsrum. Två personer kan samtidigt bada i den.

8/84

Av CHRISTER EKEBO £ RUN,

Enkelt växla produkt

Tillverkningen av båtar är säsongbetonat, men det spelar en mindre roll eftersom formarna enkelt kan bytas ut och produktsortimentet därför snabbt ändras. För

Konemuovi Oy:s nya k formningsmaskin fungerar som en karusell, alla arbetsskeden sköts automatiskt och maskinen har dessutom dubbelform vilket ansevärt underlättar tillverkningen av bland annat slutna kärl.

Den nya skivmaskinen kan lägga upp till sju skikt på varandra på en plastskiva. Massan levereras i form av granulat SOM värms upp till en flytande massa vilken pressas ut på banan med skruv.

små serier finns ytterligare en tillverkningslinje med rotationsformar. Härvid häller man in flytande plastmassa i en delbar form och låter massan lägga sig i ett jämt lager längs formens väggar genom att låta formen rotera i olika riktningar.

Europas modernaste fabrik

Konemuovi, som hör till Korpivaarakoncernen, omsätter i dag ungefär 25 miljoner mark om året; båttillverkningen utgör 12 miljoner mark av denna omsättning. Den modernisering av fabriken som genomfördes senaste år kostade ungefär tio miljoner mark och den medförde att fabriken i dag hör till Europas modernaste tillverkare av plastprodukter. Man sysselsätter ett 8O-tal personer.

1 synnerhet båtarna går bra på export. Drygt en fjärdedel går till utländska köpare av vilka de flesta bor i de övriga nordiska länderna, men också i Kanada har man funnit intresserade köpare.

Volvo Penta 2001 är Iiten till storleken men stark, 1- cylindrig marinmotomyhet. Motorns halvautomatik säkrar en lätt start och direktinsprutningen ger bra ekonomi och effektiv styrka. Den moderna konstruktionen bidrar till en jämn och tyst gång utan störande vibration. Alla servicepunkter är lätt åtkomliga i motoms framända. Det manna elsystemets (12 V) växelströmsgenerator har eneffekt på 700 watt(50 A/14 V). Till VolvoPenta 2001motorn får du all monteringsutrustning du behöve samt ett brett sortiment tilläggsutrustning. Volvo

Penta kan du lita på — och servicen fungerar.

DIESEL SERIES

Utgiven i Forum nr 1984-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."