Utgiven i Forum nr 2008-05

Beakta inflationsrisken

av Catherine Reilly Forum 2008-05, sida 41, 22.05.2008

Taggar: Teman: inflation

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2088

Catherine Rellly är chief economist på Pohjola Kapitalförvaltning.

En hög inflation får konsekvenser både för konsumenter och placerare, Centralbankerna justerar nu räntorna för att undvika at inflationen ska galoppera iväg.

Beakta inflationsrisken

Inflationen har varit rätt hög de senaste månaderna. I mars steg priserna i EMU-området 3,6 procent, i Finland 3,9 procent och i USA 4 procent, På tillväxtmarknaderna har inflationen varit ännu mer dramatisk. I Kina steg konsumentpriserna 8,3 procent i mars, och i Ryssland var inflation över 13 procent.

Trots den höga inflationen är styrräntan i USA bara 2 procent. Den amerikanska centralbanken försöker stöda ekonomin under den pågående finanskrisen med att sänkan räntan, Räntan på 4 procent i EMU-området är inte heller hög, men många investerare kräver lägre räntor också från ECB.

I flera av länderna med snabb ekonomisk tillväxt har centralbankerna höjt räntorna eller tagit till andra åtgärder för att bromsa inflationen. Till exempeli Brasilien och Ryssland har centralbankerna höjt räntorna och i Kina och Indien har centralbanken skärpt reservkraven. Många länder i Asien har också godkänt att deras valutor blir starkare för att kontrollera inflationen,

Hittills har de höga inflationssiffrorna berott på höga priser på råvaror, det vill säga

Medan de asiatisk negativ utveckling där alla priser börjar stiga. Särskilt USA:s centralbank blir troligen tvungen at höja räntorna betydligt om den vill bevara sin trovärdighet i kampen mot inflationen på längre sikt.

Investerare bör också noggrant bevaka inflationsutsikterna. Något som i hög grad bidragit till den goda avkastningen på både aktier och obligationer under de senaste två decennierna är att inflationen har sjunkit och att den har varierat mindre än förr,

Då variationerna i inflationen minskar sänker investerare sina krav på avkastning över den riskfria räntan, När avkastningskraven sjunker, stiger priset som investerare är beredda att betala för investeringar med risk, såsom aktier, Om centralbankerna skulle förlora sin trovärdighet och inflationen börja fluktuera, skulle avkastningskravet som investerare har på de riskfyllda instrumenten stiga, Det skulle vara en dålig nyhet för dem som investerar i både aktier och obligationer.

Vi kan inte ännu vara säkra på att inflationsmönstret har ändrat för gott. Å ena sidan borde den långsamma tillväxten i industriländerna minska inflationsrisken. Om priset på råvaror sjunker, kommer detta att snabbt sänka inflationssiffrorna, Å andra si mat och energi. Det finns ännu tillväxt- dan har situationen i tillväxtekonointe tecken på att priser på an- . mierna i främst Asien förändrats bedra varor skulle börja stiga. In- ekono miernas tydligt. Medan deras ökande ut flationen på tillväxtmarknaderna är högre än i industriländerna eftersom mat och en ökande utbud tidigare hjälpte at bud tidigare hjälpte att sänka priserna överallt i världen, är det nu deras växande efterfrågan som höjer pri mentorisindex, inågrafallär SÄNKAPFISErNA — Miävaror Stpse andelen så hög som 40 pro- överallt 1 världen, Dessutom har den amerikanska cent. PN centralbanken sänkt räntorna på ett Centralbankerna följer nog- ar det nu deras mycket aggressivt sätt för att försöka grant med inflationsförvänt- växande lösa kreditkrisen, På kort sikt har den ningarna. Faran är att den höga A m låga räntan stött ekonomin, men på inflationen ger upphov till hö- efte rfrågan 50 längre sikt riskerar den att öka infla gre löneanspråk och därmed e höjer priserna.

tionsriskerna i världsekonomin, m

Utgiven i Forum nr 2008-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."