Utgiven i Forum nr 2012-03

Belåna bostaden för att dryga ut pensionen

av Johan Hultkrantz Forum 2012-03, sida 14-15, 29.03.2012

Taggar: Teman: bostadslån

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2012

DEBATT

Skicka din debattartikel till feedback&forumf. Vi välkomnar även kortare texter.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2012

Belåna bostaden för att dryga ut pensionen

X Det hör till ”finländsk kultur och tradition” att man ska vara skuldfri när man avlider. Finländska hushåll äger bostäder och fritidsbostäder till ett värde av runt 400 miljarder euro samtidigt uppgår våra skulder till ”bara” drygt 100 miljarder euro enligt Statistikcentralen. Hur arbetar” denna mellanskillnad på 300 miljarder euro?

Har du som målsättning att betala bort ditt bostadslån före du går i pension eller före du avlider så att ditt dödsbo ska vara skuldfritt? Till de allra flesta läsarna skulle jag säga: Glöm det!

Det finns många anledningar att vii framtiden kommer att vara belånade även som seniorer. De ”omvända lånem” eller ‘seniorlånen” som de kallas i Sverige kommer att bli en del av vår framtida vardag vare sig vi vill det eller inte.

Skuldbelagda dödsbon. I november 2011 kom nyheten att Finansbranschens Centralförbund stöder tanken på att äldre finländare i framtiden ska betala sin åldringsvård genom att exempelvis pantsätta sina bostäder. Samtidigt ansåg Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT ien rapport att den här förmögenheten kan användas för att minska den ekonomiska bördan på de yngre generationerna då åldringsvården ska finansieras i framtiden.

Min slutsats är att vi som är mellan 30-60 år slipper betala högre skatter för att finansiera dagens och framtida åldringar, men vi “betalar? med att vi får mindre arv i och med att folk kommer att avlida med skulder i framtiden.

Traditionellt sett har den förväntande livslängden förlängts med två år för var tionde år som gått. Med andra ord så har den förväntade livs Johan Hultkrantz är placeringsmäklare i Helsingfors.

”Om du ska ha glädje av denna värdestegring måste du antingen sälja bostaden för att säkra vinsten eller ta ett lån och göra något med dessa pengar längden under perioden år 20022012 gått från cirka 78 till 80 år i Finland.

Det har helt nyligen kommit upp forskning i västvärlden som tyder på att denna siffra måste justeras uppåt; från 2 år till 3 år; i klartext så kommer den förväntade livslängden under perioden 2012-2022 att gå från uppskattningsvis 80 år till 83 år (inte 82 år som det har varit enligt tidigare beräkningar).

Snittpension räcker inte för “bra liv’. En månadspensioni medeltal år 2012 ligger på mellan 1 300-1 500 euro, lite beroende på hur man mäter. För enkelhetens skull kan vi säga att en medelpension per månad ligger på 1400 euro före skatt vilket innebär att man i handen brutto har 1 1001200 euro.

Lever man på denna summa? Svaret är att man lever på denna summa, men man lever inget ”bra liv” Dagens pensionärer är inte “traditionella pensionärer” som sitter hemma och väntar på att nyheterna skall börja klockan 19. Dagens pensionärer är aktiva, de har idrottsaktiviteter på programmet, har både en och två bilar, gillar att resa (utomlands), fixa till stugan samt att köpa nya kläder då och då.

Allt detta kostar pengar och med runt 35-40 euro per dag att spenderna är det svårt att vara aktiv och leva ”ett bra roligt liv! Ska man ha en bra vård de sista åren av sitt liv finns det en kostnad för det och problemet är juatt vi lever längre och längre och man vet inte hur länge man kommer att ha vårdkostnader.

Förmögenhet I bostaden, Visst har många pensionärer placeringar i form av aktier, fonder eller bankdepositioner, men i medeltal upp går dessa summor bara till runt 20 procent av den totala förmögenheten som vanligtvis består av bostäder till 70-80 procent.

Det är alltid svårt att generalisera hur mycket just din bostad är värd. Bor du i huvudstadsregionen och äger 100 kvadratmeter kan det handla om 400 000 euro och bor du på en mindre ort och du äger ett egnahemshus på 200 kvadrat kan det också då handla om 400 000 euro.

Jag vågar påstå att långt över 90 procent av de som är över 60 år och är bosatta i Finland inte har några bostadslån längre. Det innebär att man har en tillgång på till exempel 400 000 euro och 0 euro i skulder samt två pensionsinkomster (make/ maka) på 2 000-2 500 euro per månad efter skatt.

Enorm värdeökning I bostäder, Jag känner många pensionärer som klagar på att allt har blivit så dyrt oc 3 [aj 2 2 2 3 2 3 E att pensionen inte alltid räcker till allt. Samma pensionärer som klagar är i princip “hyfsat förmögna” i och med att bostadens pris i medeltalhar stigit med 7 procent per år sedan år 1993.

Den bostaden som beskrevs ovan där värdet är 400 000 euro var värd 111 000 euro år 1993! Ja du läste helt rätt. 7 procent värdestegring per år under 19 år blir en förhöjning av värdet med hela 3,62 gånger eller 262 procent!

Vilken glädje har man av denna värdeuppgång om man bara bor kvar och väljer att inte sälja bort och köpa något mindre (billigare)? Svar: Nästan ingen glädje alls, däremot så kan barn och/eller barnbarn få glädje av detta i ett senare skede.

Om du ska ha glädje av denna värdestegring måste du antingen sälja bostaden för att säkra vinsten eller ta ett lån och göra något med dessa pengar. Det kanske låter lite konstigt med det är bara ett faktum, vidare ä det ju rätt svårt att sälja det ena badrummet eller halva vardagsrummet. Har du värdepapper kan du sälja för 10 000-20 000 euro om du ska skaffa nya bil, renovera på stugan eller göra enlite bättre resa.

Betraktas som konsumtionslån. Det centrala för banken (och för dig samt dina arvtagare!) är att dinatotala tillgångar är större än dina totala skulder samt att du har tillräckligt stor inkomst att sköta de löpande räntekostnaderna.

Seniorlån är inte dyrare än vanliga bostadslån. Banken gör sin traditionella riskbedömning, precis som vanligt. Lånar man till exempel 40 000 euro så är ju det ”bara’ 10 procent av värdet på den ovan nämnda ’exempelbostaden” som var värd 400 000 euro.

Om totalräntan i medeltal i framtiden ligger på 3 procent så är den löpande räntekostnaden 1200 euro per år eller 100 euro per månad. Lånet ses av skattemyndigheten som ett ”konsumtionslån” och således blir det inte fråga om ränteavdrag (kan kanske vara bättre att hålla kvar ditt bostadslån även när du blir senior” så att staten betalar en del av dina räntekostnader även i framtiden).

Ju mindre pengar man tar som seniorlån samt ju bättre pension du har, desto bättre villkor får du — och vice versa. Vanligtvis är dessa lån amorteringsfria eftersom tanken är att du vill frigöra pengar för viktiga ändamål. Dessalån har funnits i över tio år i Finland men de har ännu inte blivit någon stor succé även om deras popularitet ökar från år till år.

Men de kommande tio åren kommer succén att vara ett faktum. ”Kom igen - gå ut och shoppa nu, sätt sprätt på allt, innan det är för sent”. Bedöm själv! “Samma pensionärer som klagar är i princip “hyfsat förmögna” i och med att bostadens pris i medeltal har stigit med 7 procent per år sedan å 19937

Rättelse:

Batteribryderi

I förra numret av Forum fanns en intressant artikel om ett jättelikt batterikomplex, som byggts i Kina för lagring av elektricitet. Batteritypen sades vara bilbatteri, men senare i texten nämns ”blyfosfatbatteri”, vilket är felaktigt. Med bilbatteri avses startbatteriet i en bil och som sådant används allmänt det klassiska blybatteriet, vilket som elektrolyt har svavelsyra. (Vid urladdning bildas på vardera elektroden blysulfat). Något blyfosfat finns inte i bilbatteriet! GÖRAN SUNDHOLM

PROFESSOR EMERITUS

Sva ”Bilbatteri” var missvisande i texten: anläggningen i Zhangbei består av tusentals sammankopplade BYD-batterier av det slag som används i elfordon - alltså inte vanliga bilbatterier - startbatterier. Dessutom nämns i texten felaktigt ”blyfosfatbatteri” — det är fråga om järnfosfatbatterier. Tack för det alerta påpekandet!

RAGNHILD ARTIMO

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."