Benefons Jorma Nieminen: NMT ännu för många bästa alternativet

av Bo Ingves Forum 1994-10, sida 26, 25.08.1994

Taggar: Personer: Jorma Nieminen

Benefons Jorma Nieminen: NMT ännu för många

BÄSTA ALTERNATIVET

Bo Ingves

Jorma Nieminen har lyckats med konst stycket att på drygt fem år etablera Ben fn som en tung aktör på NMT-marknalen.

Mobiltelefontillverkaren Benefon skyndar långsamt. I stället för att huvudstupa rusa in i GSM-kriget koncentrerar sig företaget tillsvidare på utvecklin och marknadsföring av NMT-telefoner för professionellt bruk. Det har varit en lönsam satsning. Omsättningen steg i fjol med 30 procent till drygt 230 miljoner mark (50 miljoner mark över budgeterat!) och resultatet var hela 67 miljoner mark.

enefons grundare Jorma Nieminen är en av förgrundsfigurerna bakom den starka finländska frammarschen inom mobiltelefoni. Ha var på 1980-talet med om att befästa Nokias ställning som huvudaktör på de 2 internationella mobiltelefonmarknaden, men grundade 1988 Benefon Oy. Efter en tuff inkörningsperiod har företaget visat god vinst de två senaste åren. Kursen för bolagets placeringsaktier steg i fjol från 100 mark till ca 1 300 mark.

— Vi är ett relativt litet expertföretag med en flat organisation. Därför har vi en kort genomloppstid inom såväl produktutveckling, produktion som marknadsföring. Detta är vårt främsta vapen på marknaden, eftersom det gör det möjligt för oss att bygga telefoner efter kundernas önskemål.

Nieminen understryker att Benefon också har för vana att inte lansera en produkt innan den är helt färdigt utvecklad.

— Därför har vi inte ännu kommit med en egen GSM-telefon, även om det inte är någon hemlighet att vi håller på att utveckla en egen version. Eftersom GSM-näten på många håll ännu är dåligt utbyggda, har vi dock hittills prioriterat NMT-världen.

På sommaren tog Benefon i alla fall steget uti en annan standard. Då lanserades en ficktelefon för det analoga ETacs-nätet (Enhanced Tacs) i Singapore.

— Fast GSM är det stora samtalsämnet, har ETacs i dag ungefär dubbelt större marknadsandel av världsmarknaden. T. ex. i Kina spelar ETacs en viktig roll 1 uppbyggnaden av landets mobiltelefonkommunikationer.

Delta 450i ga mersmak i Sverige

På våren lanserades Benefon Delta 450i som är världens minsta ficktelefon för NMT 450-nätet (tilläggsbokstaven i betyder att telefonen har batterisparfunktion). Delta väger 350 g och har en teoretisk stand-by-tid på 4 dygn och taltid på 2,5 timmar vid maximala mottagningsförhållanden. Sändeffekten varierar steglöst beroende på mottagningsförhållandena mellan 180 mW och 1,2 W. Med hjälp av s k effektiverad signalering (Boosted Signalling Transmission) kan effekten tillfälligtvis köras upp till hela 2 W.

—lI Sverige har orderingången i år fördubblats jämfört med i fjol, vilket i hög grad beror på Delta. Jag har t. ex. fått tacksamtal från norra Sverige av yrkes män som äntligen har fått möjlighet att ha telefonen med sig till arbetsfältet, berättar Merja Sumari, marknadsföringsansvarig för Sverige.

Aven om Benefon inte kan beskyllas för att vara den sista dinosaurien, har många konkurrenter i alla fall redan lämnat utvecklingen av nya NMT 450telefoner.

— Det är både på gott och ont för oss, konstaterar Jorma Nieminen. Konkurrensen minskar delvis, men å andra sidan har den massiva marknadsföringen av GSM radikalt minskat efterfrågan på NMT-telefoner på vissa håll. Men t. ex. i Ryssland och de baltiska länderna samt i östra Mellaneuropa är NMT 450 ett framtidskort, även om GSM också där ställvis kommer hårt.

Tidigare i vår lanserade företaget på operan i Helsingfors under pompa och ståt sin nya NMT 900-ficktelefon Beta. Den väger 285 gram, och hör därmed inte till de allra minsta på marknaden.

— Men den sitter ypperligt i handen, ryms också i mindre fickor, och har en full I 000 mAh batterikapacitet för en mycket lång drifttid — och en effekt på hela I W. Därför hörs den på områden där både GSM-telefoner och många andra NMT 900-ficktelefoner är stumma.

Effektiva datatelefoner

För att undvika lågprisfällan gick Benefon från början in för att tillverka telefoner för yrkesanvändare, som ställer höga krav på att de trådlösa förbindelserna fungerar.

— Vi utgår från de uttryckliga behov som dessa användare har. Telefonerna har en stand-by-tid på 3—4 dygn och en taltid på ca 2,5 timmar och kan laddas på en timme. Användaren kan också själv skräddarsy displayen på Beta och Delta, och alla våra telefoner fungerar också som NMT-personsökare.

Benefon har också gjort trådlös datakommunikation både lätt och förmånlig. För alla ficktelefoner finns det en liten och billig linjeomvandlare, genom vilken en modemutrustad PC eller en fax behändigt kan anslutas till telefonen.

— Till hösten kommer vi också ut med ett DMS-modem, som är den enda datakommunikationsmetod som uttryckligen är anpassad för trådlös datakommunikation i NMT-näten. Modemet ger ypperlig datasekretess, mycket tillförlitliga dataförbindelser och passar till alla våra telefoner.

För de proffs som behöver en NMT 450 med fulla 15 watts effekt, men samtidigt också en lätt ficktelefon, är Benefon Class Ultra marknadens enda alternativ. Telefonluren kan kopplas loss från radiodelen och användas inom en radie på 400 meter från den.

—T-. ex. bland ambulansförarna i södra Sverige har Class blivit populär därför att telefondelens effekt är så låg att den som enda NMT-telefon får användas inne på sjukhus, berättar Nieminen. 9

Utgiven i Forum nr 1994-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."