Utgiven i Forum nr 2015-09

Betala med en Astrid Lindgren

av Henric Borgström Forum 2015-09, sida 28, 29.10.2015

Betala med en Astrid Lindgren

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

Xx I en tid när kontanterna minskar kraftigt lanserar Sveriges Riksbank en rad nya sedlar tryckta på Tumba pappersbruk söder om Stockholm, ägare amerikanska Crane. Dock är det bomullsmaterial istället för papper. Därefter sprids tre nya mynt, en-, två- och femkronor, präglade vid Myntverket i Finland. Endast den gula lilla tiokronan behålls oförändrad.

De nya sedlarna blir svårare att förfalska. Visserligen förekommer numera ganska få förfalskningar. När det sker, oftast i barer och itaxidär det på kvällstid är mörkt, är det vanligen enkla kopior på papper ur kopieringsmaskiner. Under förra året hittades dock totalt endast 250 förfalskade sedlar, enliten andel av de totalt över 300 miljoner sedlar som äri omlopp.

Utvecklingen av säkerheten har gått snabbt under 2000-talet. För femton år sedan hittades ofta förfalskade sedlar i bensinautomater och liknande. Huvudorsaken till att både sedlar och mynt byts ut är just att sedlarna inte motsvarar dagens krav på säkerhet. 5-kronan anses vara för stor och tung, dessutom innehåller den nickel som kan framkalla allergi.

Välkommen beställning. Ett mått på hur snabbt kontanter har minskat i förhållande till den ekonomiska aktiviteten i landet är att 1990 hade Sverige nästan 10 procent av BNP i sedlar och kontanter, nu är andelen cirka 2 procent. Toppåret 2007 cirkulerade 109 miljarder kronor, nu knappt 78 miljarder.

Det är naturligtvis kort, betalappar och andradigitala överföringar via bank och postgiro som medfört minskningen av kontanter. Kort är överlägset vanligast, numera även vid mindre summor som under 100 kronor (närmare 11 euro). Banköverföringar sker mestadels vid betalning av fakturor, hyror och andra räkningar. Betalappen Swish ökar snabbt för de minsta betalningarna. Endast vid torghandel dominerar kontanter stort.

Nu tas succesivt cirka 335 miljoner sedlar och 1,9 miljarder mynt ur bruk och ersätts med nya. Sedlarna makuleras i Riks FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92015

VÄRLDSKÄNDISAR PRYDER. Från 1 oktober började de nya sedlarna levereras, de nya mynten kommer först i oktober nästa år. Teaterregissören Ingmar Bergman pryder 200-kronorssedeln.

bankens lokaler och bränns därefter i värmeverk. Mynten smälts ned och säljs i lagom portioner på metallmarknaden så att de inte stör den vanliga prissättningen.

Från 1 oktober började de nya sedlarnalevereras, de nya mynten kommer först i oktober nästa år. Rimligen är det en välkommen beställning för Myntverket i Finland som dragits med förluster de senaste åren.

Branschorganisationen Svensk Handel kritiserar i alla fall Riksbanken för att man inte blivit direkt inkopplad i sedelbytet. Nu får butikerna extrakostnader för uppgradering av kassorna och dessutom extra transporter eftersom allt färre bankkontor numera tar emot kontanter.

Världskändisar. En handfull av Sveriges tidigare världskändisar pryder de nya sedlarna tillsammans med olika landskapsblommor, FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld (1000 kr), operasångerskan Birgit Nilsson (500 kr), film- och teaterregissören Ingmar Bergman (200 kr), skådespelerskan Greta Garbo (100 kr) och författarinnan Astrid Lindgren (20 kr) samt trubaduren Evert Taube (50 kr) som väl är mest känd i de nordiskaländerna.

Sveriges Riksbank har möjligen fått en viss goodwill genom uppmärksamheten kring de nya sedlarna. Det kan behövas sedan den under flera år haft dålig träffsäkerhet i prognoserna för inflation och tillväxt, senast när de nyligen såg sig tvingad att införa minusränta ochkort därefter öka på minuset sedan åtgärden inte visat någon påtaglig effekt.

Riksbankens huvudmål är två procents årlig inflation. Men under en femårsperiod när priserna därmed borde ha stigit med cirkatio procent har de endast ökat med ungefär fyra procent, tidvis med deflation.

Krigsfinansiering. Med stolthet räknar sig Riksbanken annars som världens äldsta centralbank, grundad 1668. Därför kan det tyckas märkligt att den sålt sedeltillverkningen till amerikanska Crane, som dock behållt tillverkningen vid pappersbruket i Tumba. Värre gick det vid försäljningen av myntslageriet i Eskilstuna som 2001 såldes till finländska statliga Rahapaja Oy. Från 2008 flyttades viss tillverkning av svenska mynt och medaljer till Vanda.

Det blev snabbt lätt komiskt när 200-årsminnet av Sveriges förlust av Finland till Ryssland firades 2009 med utgivandet av ett särskilt jubileumsmynt tillverkat i Finland. Och 2011 stängdes tillverkningen i Eskilstuna för gott.

För övrigt har Sverige i historisk tid också tidigare hämtat nya mynt österifrån, från dåvarande östra rikshalvan Finland. Under åren 1523-57 präglades i Åbo 1,2, 8 och 16 öre samt en halv mark, bland annat för att finansiera Stora ryska kriget 1554-57 som slutade med freden i Novgorod. a

Utgiven i Forum nr 2015-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."